Zpívání bhadžanů v Praze 2021

  • od října 2021 zpívání od 18.30h - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: 1.10.2021
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 17:55
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

107. Sebe-odevzdání (z knihy Oddanost po Seberealizaci)

15. 6. 2016 - Gabriela

SiddhaKdyž poznáme, kdo jsme, víme, že jsme ničím a není tu nic než „Já“ pozorující vše. To je Sebe-odevzdání neboli Átma Nivé-dana. Slovo Bhooma značí podporu. „Já“ je tato Bhooma (podpora), což je svou přirozeností Zkušenost. Domníváme se, že jsme individualitami, to však není správné. Iluze musí být odstraněna. Provaz byl od začátku pouze provazem, ale byla tu falešná představa hada. Poznání ničí nevědomost. Poznání „provazu“ zničilo klamnou představu (nevědomost) „hada“. Poznání nic nevykonalo, pouze odstranilo nevědomost.

107. Sebe-Odevzdání

Když poznáme, kdo jsme, víme, že jsme ničím a není tu nic než „Já“ pozorující vše. To je Sebe-odevzdání neboli Átma Nivé-dana. Slovo Bhooma značí podporu. „Já“ je tato Bhooma (podpora), což je svou přirozeností Zkušenost. Domníváme se, že jsme individualitami, to však není správné. Iluze musí být odstraněna. Provaz byl od začátku pouze provazem, ale byla tu falešná představa hada. Poznání ničí nevědomost. Poznání „provazu“ zničilo klamnou představu (nevědomost) „hada“. Poznání nic nevykonalo, pouze odstranilo nevědomost.

Existuje příběh o deseti putujících. Během cesty chtěl jeden z nich spočítat, kolik jich je, ale zapomněl započítat sebe. Ostatní počítali stejným způsobem a vždy zapomněli na sebe. A tak se stalo, že šel kolem jiný moudrý muž, který jich napočítal všech deset a ukázal jim, kde dělají chybu. Podobně je zde iluze nazývající se individualitou, přestože jste ve skutečnosti „Já“. Poznání značí přesvědčení o tom, co je skutečná pravda. Poznání je nutné jen pro vystřízlivění. Poté, co už vaše iluze neexistuje, Upanišády, pětičlenné rozdělení principů přírody (pět elementů) a veškeré poznání již nejsou dále zapotřebí. Jakmile válka skončí, brnění, meč, ochranné štíty, naprosto vše musí být odstraněno. Pak je oslavováno vítězství. Podobně je to v případě Poznání. Jen co je dosažen cíl, nástroj není zapotřebí. Pro ty, co to nepochopí pomocí jednoho písma, je nutné napsat toho více. Jakmile vás potká Guru, dá vám instrukce ve formě jednoho prohlášení či fráze, jíž je „Ty jsi To“ (Tat Vam Asi). Vy jste to však nepochopili, a proto je nutné pochybnosti odstranit podáním širšího vysvětlení.

K čemu jsou zapotřebí různé druhy znalostí tomu, kdo realizoval Brahman? Ten, kdo díky milosti Gurua realizoval Ryzí Poznání, nic nepotřebuje. Vidžňána neboli Ryzí Poznání, je čiré mystérium. Někteří lidé radí, že tok pozornosti by se měl podobat tenkému proudu tekoucího oleje. Bude ale vůbec možné na základě jakéhokoliv konceptu realizovat Brahman? Jak může být Brahman nalezeno nějakým konceptem, když ho nelze získat studiem a ani uchopit intelektem? Toto může realizovat jedině ten, jehož ego-centrické myšlení zmizelo.

Když dojde k Sebe-odevzdání (Átma Nivédam), tento stav se nazývá Úplná Svoboda (Sajúdža Mukti). Vyhlazení či rozpuštění iluze metodou Rozlišování se říká Vivéka-Pralája. Jakmile k tomu dojde, zůstává Jediný Bůh. Ten, kdo se odevzdá Světcům, dosáhne díky jejich učení Jednoty. Nabude přesvědčení, že vše je pouze Jedno, a není zde něco dalšího. Pro toho, kdo nahlíží na svět jako na Brahman, je to Brahman, ale pro toho, kdo se na něj dívá jako na svět, je světem. Není to tak, že svět je nebo že není. Nevědomému se jeví jako svět, bystrému se jeví jako Brahman. Nikdy neexistuje chvíle, kdy ten, kdo je individualitou, neexistuje a není ani doba, kdy individualita existuje. Požehnaný je ten, kdo toto pochopí. Moudrý je ten, kdo má toto bohatství, protože to je bohatství Paramátman. Být opravdu vzdělaným značí vidět vše jako jediné Paramátman. Jakmile je zde realizace, že „vše je jedno jediné“, nelze se učinit odděleným, i když se o to pokusíte.

Stručně řečeno, jak může ten, kdo je zajedno se světem, být od světa oddělen? Může být někdo Vše-Prostupujícím Bohem (Višwambharou) prostě tím, že je tímto jménem označen? A co víc, jestliže je doopravdy tímto Višwambharou, přestane jím být, pokud ho tímto jménem nikdo nenazývá? Ten, kdo je Vše-Prostupující, bude takový vždy, není tu nikdo, kdo Ho může od Jeho celistvosti oddělit. Nebude odděleným, i když budete tvrdit, že je. Dejme tomu, že nějaký muž odešel do Varánasí a vrátil se. Bude tento fakt anulován někým, kdo říká, že tento muž do Varanásí neodešel? Podobně ten, kdo se jednou sjednotil s Brahman, nebude ponižovat sebe sama do stavu individuality. Síť iluze ho již znova nezasáhne. Mějme příklad: hořící lampa, která je namalována na obraze, není uhašena větrem. Brahman není ani existující ani neexistující. Není iluzí, individualitou, Šivou či Brahmou. Ať je to jakékoliv, takové to je, ale není to žádným způsobem určitelné. Oba pojmy „Ty“ a „To“ zmizely, a přesto tu něco „Je“, což je známo prostřednictvím pojmu „JSI“ v prohlášení „Ty Jsi To.“ Ten, kdo dosáhl tohoto stavu „Existence“, nebude (přece) „ničím“.

Ve světě jsou dva stavy, „je“ a „není“. Který z nich začal existovat jako první? Jak vešel v existenci stav „není“? Nejprve tu musí být jedna věc, která „je“, a tímto může vzejít ono „není“. Když je někdo přítomen, může říci, že někdo jiný je nepřítomen. Není-li nikdo přítomen, kdo tu bude, aby řekl, že druhý je nepřítomen? Jedině přítomný může něco říci, a proto slovo „je“ se stává platné. Jedině ten, kdo „existuje“, může prohlásit, že něco „není“, a tudíž je existence přítomné osoby prokázána jako fakt. Ten, kdo říká, že umřel, je lhář. Zlato může říci, že je železem, ale hodnota Zlata tím neklesla. Jeho hodnota zůstává fixní.

Ten, kdo „Realizoval“, se může zcela dobře vrátit do světa. Není špatné být zaneprázdněn světským životem poté, kdy dosáhnete úplného Poznání „Já“. Nicméně měli byste jednat náležitě, bezchybně. Opět se stanete tím, čím jste byli před Realizací. Nyní jste se vrátili zpět poté, kdy jste se stali tím, co jste již byli. Teď můžete svobodně jednat ve světě. Vůči tomu, kdo byl „Tam“ (Skutečností) a svobodně se vrátil zpět, nelze nic namítat. Není správné říkat, že Realizovaná Bytost, která je plná moudrosti, nepoužívá pojem já. Nicméně je si plně vědoma toho, že já je falešné.

On byl „Tam“ (Skutečností) a nyní se vrátil. Neexistuje žádné psané pravidlo, že by měl někdo po dosažení Čirého Poznání mluvit odlišným jazykem. Někteří lidé se dokonce i po domnělém dosažení Sebe-Poznání záměrně chovají jako ztřeštění hlupáci. Mají koncept, že se od ostatních liší.

Jaké připomínky lze uvést na adresu těch, kdo záměrně žijí jako otrhanci? Jediné, co o nich můžeme říci, je to, že je to jejich špatná karma, kterou si musí vytrpět. Ať je viděn jakýkoliv dobrý nebo špatný objekt, ve své podstatě je čirý. Není důvod, proč dělat výstřední věci, ale tito lidé je dělají. Není to nic než ničení moudrosti. Budou opakovat vše, co jim sdělil jejich Guru, ale nemají poznání ze své vlastní zkušenosti.

Jediná věc pro skutečné pochopení Brahman spočívá v tom, že „já“ zmizelo. „Já“ je odstraněno. Ten, kdo má toto Čiré Poznání, nemá žádnou iluzi. Jakmile se stal Bohem, je Bůh. Co na tom záleží, jestli je nazýván jiným jménem? Falešné zdání překrývající Skutečnost je pryč. Je poznáno, jak nastal tento fenomén falešného jevu, a co je to Skutečnost. Skutečnost nezmizí a iluzorní jev nepřetrvává. Přirozenost toho, co je, takové jaké to je, je poznána. Nyní je karma završena a došlo k Sebe-Odevzdání.

7. 11. 1935

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

Další kapitoly z knihy ´Oddanost po Seberealizaci´ jsou v "Textech na pokračování"

Překlad: Gabriela Adámková