Zpívání bhadžanů v Praze v Divoké Šárce - od května 2019 do září 2019

  •  v květnu v úterý 1 x a to 28.5. od 18 hod.,
  • v červnu, červenci a srpnu 2 x měsičně v pondělí od 18,30 - 21h.
    Někdy zde bude i po zpívání posezení u ohně.

Úterý: 28.5. 2019 od 18.00 do 20.30 (Divoká Šárka); od června do srpna v pondělí od 18,30 - 21,00
Adresa: Praha, louka v Divoké Šárce - v případě deště se schováme v altánu. 
Sraz:  v 17:45 na konečné tramvají 20, 26 "Divoká Šárka"

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
17.,18.,19.5       
28.5.       
3.6.       
17.6.       
1.7.       
15.7.       
29. 7.      
12.8.      
 26.8.      

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

105. Vězte, že vy jste Paramátman (z knihy Oddanost po Seberealizaci)

1. 6. 2016 - Gabriela

Dny a roky jsou všechny vymyšlené. I když se velké duchovní síly nebo zázraky mohou stát evidentní, všechny jsou pouhým snem. Tento svět není skutečný ani na okamžik, ale jeví se, jako by byl starý miliony let. Vše toto je neskutečné. Zamyslete se nad 15 minutami snu. Můžete v něm prožít zrození a smrt stovek bytostí. Naslouchejte. Vrcholem dokonalosti je poznat, že vše projevené je iluzorní, všechno je falešné, není tu ani přicházení ani odcházení, a ten, kdo má tuto velkolepost, je Paramátman. Takže poté, co jste dosáhli Poznání, nebudete mu přikládat velkou hodnotu. Ten, kdo ví, že tu není ani spoutanost ani osvobození, je Paramátman, a je za kvalitami a formami. Ten, kdo toto zná na základě zkušenosti, je Paramátman s Úplnou Realizací. Jen se zamyslete nad tím, jaká Velkolepost to je! Není to nic obyčejného. Je to velice vzácné Poznání.

105. Vězte, že vy jste Paramátman

Již dříve jsem vysvětlil, že vy sami jste Paramátman. Není pochyb o tom, že vy jste tygrem, ale jaké jsou s ním spjaty znaky? Podobně, jaké je vaše pochopení být Paramátman? Prvním znakem je nepřítomnost zrození a smrti. Pojem džíva je kombinací dvou slov – dža plus iva, což značí, že je jakoby narozen, nikoli však opravdu narozen. Znakem Paramátman je to, že On nikdy nepřijímá zrození a ani neumírá. Zkušenost, že Paramátman je nezrozený a nesmrtelný, by měla být skutečně pociťována.

Slovo akáša znamená prázdnotu neboli prázdný prostor. Prázdný prostor je v hrnci, v domě a ve Vědomí. Přestože je hrnec rozbit, nebo dům zničen, prostor neboli vzduch, který je v nich obsažen, tím není dotčen. Podobně jako prostor (akáša), „Já“ také nemůže nikam přijít nebo odejít. „Já“ je před všemi atributy, tudíž On nemá žádné přicházení či odcházení. Ještě předtím, než tu byl prostor či voda, bylo zde Nejvyšší „Já“, Átmaram. Počítáte čas, roky, na základě vycházení a zapadání Slunce, ale tehdy zde nebylo žádné Slunce, žádná země. Átmaram je pradávné; bylo tu před tím, než začalo existovat pět elementů.

Dny a roky jsou všechny vymyšlené. I když se velké duchovní síly nebo zázraky mohou stát evidentní, všechny jsou pouhým snem. Tento svět není skutečný ani na okamžik, ale jeví se, jako by byl starý miliony let. Vše toto je neskutečné. Zamyslete se nad 15 minutami snu. Můžete v něm prožít zrození a smrt stovek bytostí. Naslouchejte. Vrcholem dokonalosti je poznat, že vše projevené je iluzorní, všechno je falešné, není tu ani přicházení ani odcházení, a ten, kdo má tuto velkolepost, je Paramátman.

Takže poté, co jste dosáhli Poznání, nebudete mu přikládat velkou hodnotu. Ten, kdo ví, že tu není ani spoutanost ani osvobození, je Paramátman, a je za kvalitami a formami. Ten, kdo toto zná na základě zkušenosti, je Paramátman s Úplnou Realizací. Jen se zamyslete nad tím, jaká Velkolepost to je! Není to nic obyčejného. Je to velice vzácné Poznání.

Uvědomění, že iluze a její svázanost jsou odseknuty, je potřebné pro Původní Stav Existence. Peníze a světské bohatství nejsou zapotřebí. Toto je bohatství Poznání, které náleží Paramátman. Jestliže se zeptáte, jaké jmění je v příbytku Paramátman, odpovědí je, že tímto vlastnictvím je Poznání. Pán Šiva byl dotázán: „Jaké jmění jsi získal?“ Odpověděl: „Já jsem jediný, dokonalý Šiva. Není tu nic dalšího.“

V domě džívy je nářek, jenž je chudobou a strádáním. Ten, kdo toto skutečně pozná, je Paramátman, a ten, kdo si myslí, že je tělem vysokým tři a půl lokte (délka hrubého těla), je džíva. Tak jako starý člověk z velmi bohaté rodiny, který říká: „Toto je celé mé jmění.“, třebaže nemusí mít na svém těle nic hodnotného, je velmi šťastný, stejným způsobem je toto pradávné Paramátman šťastné, říkajíc „Já jsem vším z tohoto světa.“

Ten, kdo toto realizuje, je Velkolepé Paramátman plné štěstí. Nikdo nezná toto Paramátman nebo to, jaká je jeho přirozenost. Nikdo nedokáže poznat jeho nejvzdálenější hranice. Jedině ten, kdo toto pozná, je Vše-Prostupující, Jeden Jediný, Paramátman, jenž je všude.

Večer, 5. 11. 1935

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

Další kapitoly z knihy ´Oddanost po Seberealizaci´ jsou v "Textech na pokračování"

Překlad: Gabriela Adámková