Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 51/1 – Všichni světci realizovali „to nejzazší“ otevřením základny vědomí

12. 4. 2016 - Aleš a Gabriela

nisargadatta nirupanyKniha Dasboadh je určena pro toho, kdo se zcela odevzdá „Já“. Označuje se jako Das (služebník), tedy jako ten, komu je předáváno toto duchovní poznání. Naše vědomí neboli sebeláska je náznak našeho „Já“. Átman není pouze slovo značící něco od nás odděleného. V důsledku našeho Átman jsme si vědomi. Žádné Átman znamená nepřítomnost vědomí, nepřítomnost světa. Všechny naše duchovní knihy popisují původ vědomí. Dasboadh napomáhá hledajícímu nabýt přesvědčení o tom, jak se vědomí objevilo z Absolutna. Četba a pochopení Dasboadhu značí poznat jeho vnitřní význam. Hledající musí poznat, co je to toto vědomí, když zde nebylo; jak se objevilo a co způsobilo jeho vyvstání.

Audio 51/1

Kniha Dasboadh je určena pro toho, kdo se zcela odevzdá „Já“. Označuje se jako Das (služebník), tedy jako ten, komu je předáváno toto duchovní poznání. Naše vědomí neboli sebeláska je náznak našeho „Já“. Átman není pouze slovo značící něco od nás odděleného. V důsledku našeho Átman jsme si vědomi. Žádné Átman znamená nepřítomnost vědomí, nepřítomnost světa. Všechny naše duchovní knihy popisují původ vědomí. Dasboadh napomáhá hledajícímu nabýt přesvědčení o tom, jak se vědomí objevilo z Absolutna. Četba a pochopení Dasboadhu značí poznat jeho vnitřní význam. Hledající musí poznat, co je to toto vědomí, když zde nebylo; jak se objevilo a co způsobilo jeho vyvstání. Ten, kdo intenzivně touží po věčném klidu, musí naprosto následovat slova Gurua a musí žít tato slova „Ty jsi vědomí, ty jsi „Já“. To vede k Seberealizaci způsobené přeměnou. Žák si musí neustále připomínat živá Guruova slova – „Ty jsi dynamické vědomí, „Já““. Ten, kdo má plnou víru v Gurua jakožto Absolutno, realizuje „Já“.

Mimo vědomí neexistuje žádná realizace. Dokonce ani trojice Brahma, Višnu, Mahéš nemohou existovat mimo vědomí. Všechna jména a formy jsou vyjádřením tohoto vědomí. Všichni světci realizovali „to nejzazší“ otevřením základny vědomí. Za nepřítomnosti vědomí zde není pět elementů, ani tři kvality (guny) a ani Prakrti/kosmická substance a Puruša/kosmický duch. Kromě Absolutna („Já“) se vše neustále mění. Z naší vlastí zkušenosti víme, že se pořád měníme – dětství, mládí, stáří. Naše totožnost „jsem jako toto“ se časem měnila. Je v této naší totožnosti něco hodnověrného? Co však jsme ve skutečnosti a nepřetržitě? Pokud bychom žili 125 let, zůstane naše totožnost nezměněna? Silný mladý muž dokáže bojovat se slonem, ve stáří však nemá dost síly na to, aby zvedl svou lžíci. Nyní se musíte zamyslet nad tím, zdali máte nějakou totožnost, která zůstává beze změny a je hodnověrná. Žádná totožnost vám nebude dělat společnost dlouhou dobu. Všechny představované totožnosti toho, kdo žije dlouhý život, ho opustily a učinili ho na sklonku života nešťastným. To, co zůstane na konci, je dětské vědomí neboli nevědomost. Může slyšet, mluvit nebo vidět; je naživu, dokud svědek dětského vědomí nevyschne. Když tento svědek odejde, lidé řeknou, že dotyčný je mrtvý. On si však není vědom smrti.

Konec první části.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad: Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"