Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

28. Nic není ve vašich rukou (Nirupany)

12. 5. 2016 - Aleš

Trpělivost, víra a odhodlání jsou nutností. Spojení se světcem je to samé jako spojení s klidem. Toto spojení je před vědomím. Čitánanda (Vědomí-Blaženost) má pocit dvojnosti. To je potěšení. To je pohyb. Tento pocit je zde, když víte, že ´vy jste´. V nedvojnosti není žádná guna/kvalita. Proto zde není přítomna blaženost. V nejvyšším stavu není vědění. Když nevíte, že ´vy jste´, tehdy je tu trvalý mír. To, co bylo vytvořeno, zmizí. Než se tak stane, získejte Seberealizaci. Ve vědění nelze najít klid. Mysl samotná je nepřítomností klidu. Ono/Absolutno tu bude i poté, kdy miliónkrát vyjde a zapadne Slunce. Jak všemocné To musí být! Tato síla je vaše, nevíte-li o sobě (před projevem vědomí neznáte sebe). Projevení slova znamená projevení prostoru. Fakt, že ´vy jste´, je vyvstání času.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 28

Sobota, 13. Května 1978

Běžná slova Džňánina jsou naplněna esencí Véd. Nic není ve vaši moci. To, co se má stát, se stane, pokud se to má stát. Ztotožnění s mužem či ženou jsou skvrny, které znečišťují vědomí. Je třeba je vymazat. Nic dalšího není potřeba dělat. Vy jste již dokonalí. Každé jméno si žádá formu a každá forma si žádá jméno; světské záležitosti jsou závislé na jménech a formách. Jakmile zde není ztotožnění se s tělem, ať už mužským nebo ženským, pak vztahy příčiny a následku přestanou mít nad vámi moc. Co je potom třeba pozbýt?

Jaký požitek měli světci v Himalájích z toho, že zde žili po tisíce let? Netěší se ze svého vědomí nebo prostě třeba ze sladkého spánku?

Moje trvání samádhí je nekonečné. Já jsem v samádhí věky věků. V této době tu je určité vědění. Co lze označit za své Já, jestliže tu chybí slova? Vše závisí na tom, za co se pokládáte. To je důvod, proč jsou slova všemocná. Když se Indové doma koupou, obvykle říkají ´Džaj Ganga´, ´Džaj Ganga´. Je voda v potrubí opravdu přivedena až z Gangy? Vaše samotná slova jsou Gangou. Ten, na koho je voda nalita, je Tím, kdo činí Gangu posvátnou. On nemůže být nikdy objektem Sám pro sebe. On si není vědom toho, že ´existuje´.

Jakmile si je někdo jistý tím, že není ani mužem ani ženou, je Já. Bude zde potom existovat osobní zisk či ztráta? Minulé inkarnace, které uctíváte, si neuvědomují vaší oddanost. Krišna a Ardžuna v současné době neznají jeden druhého.

Trpělivost, víra a odhodlání jsou nutností. Spojení se světcem je to samé jako spojení s klidem. Toto spojení je před vědomím. Čitánanda (Vědomí-Blaženost) má pocit dvojnosti. To je potěšení. To je pohyb. Tento pocit je zde, když víte, že ´vy jste´. V nedvojnosti není žádná guna/kvalita. Proto zde není přítomna blaženost. V nejvyšším stavu není vědění. Když nevíte, že ´vy jste´, tehdy je tu trvalý mír. To, co bylo vytvořeno, zmizí. Než se tak stane, získejte Seberealizaci. Ve vědění nelze najít klid. Mysl samotná je nepřítomností klidu. Ono/Absolutno tu bude i poté, kdy miliónkrát vyjde a zapadne Slunce. Jak všemocné To musí být! Tato síla je vaše, nevíte-li o sobě (před projevem vědomí neznáte sebe). Projevení slova znamená projevení prostoru. Fakt, že ´vy jste´, je vyvstání času.

Nezasekněte se na tom, co vám bylo vysvětleno či co jste se naučili. Nakonec to stejně budete muset odhodit.

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek