Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

27. To, co máte rádi, bude časem považováno za nic (Nirupany)

5. 5. 2016 - Aleš

Dítě, které se ještě nenarodilo, si radostně hraje v universální životní síle. V životní síle neexistuje rozdíl mezi životní sílou nezrozeného dítěte a toho, které se narodilo. Nelze říkat, že to dítě, které není narozené, neexistuje. Existuje a radostně si hraje v úplném vědomí. Meditujte na vědomí, které není tělem, přestože je v těle. Vše je spatřeno díky tomuto vědomí. Všechna jména náleží vědomí. Svět tu je pro zábavu tohoto konceptu. Budete mít víru ve své Já, pokud máte víru v Gurua. Jakmile je stvořena víra, dojde k patřičnému pochopení. Mezi námi není žádný rozdíl. Jak zde může být hrdost na činy, které se uskutečnily, jestliže jste bez formy?

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 27

Neděle, 30. dubna 1978

Hřích se může přeměnit v ctnost a ctnostný čin se může stát hříšným. Někdo může nakrmit tisíce brahmínů, aby získal zásluhu. Jídlo se může náhodně zkazit a všichni tito lidé se jim přiotráví. To je způsob, jakým jedná osud.

Všechna jména mají dobu trvání. To, co máte rádi, bude časem považováno za nic. Co potom zbude?

Zkušenost Boha (vědomí) je tu tak dlouho, dokud tu je život. Nicméně já jsem věčný. Přesto můj pravý stav musí být popsán ve vztahu k něčemu. Neprojevené se projevilo s pocitem ´já jsem´. Ve vězení tohoto konceptu proběhlo 81 let života. Není tu nic takového jako má realizace Boha nebo Bůh znající mne. Jedná se pouze o klepy. Bůh je jen koncept. Všechny koncepty jsou časově omezené. Můj věčný stav je bez žádostí a před myšlenkami. Koncept ´já jsem´ přišel neočekávaně a spolu s ním vzešel svět. Král snil pět minut o tom, jak žil jako žebrák po dobu sta let! Když se probudil, byl opět králem jako obvykle. Sen ´já jsem´ je prchavý. V tomto snu je mnoho těch, co mne uctívají, a také mnoho těch, co mnou opovrhují. Toto se mne nijak nedotkne. Já jsem vždy dokonalý.

To, že jste náhle přišli na to, že ´vy jste´, je nepředvídatelná událost. Říkám lidem, aby něco dělali, aby stále měli pro co žít. Když člověk zemře, značí to, že jeho tělo umřelo. Prána odešla. Lišil se ten, kdo zemřel od prány? Když prána splyne s universální pránou, zapomene na sebe samu. Bez prány tu není žádný pocit bytí. Lidé mají mnoho rad a návrhů ohledně toho, co dělat. Jsou jako duté bambusy.

Kdo rozhodne o tom, jaké chování/jednání je to nejpoctivější? To vše není nic než velký podvod. Je to prapůvodní iluze – mája. Přesto člověk radí druhému: „Říkej pravdu, dělej toto, nedělej tamto apod.“ Je to kvůli tomuto velkému podvodu, že cítíte, že ´vy jste´ a pokládáte se za muže či ženu.

Vaše vědomí je ve své přirozenosti jako prostor. Vědění, které se na vás nevědomky navršilo, je vašim vědomím. Co pozorujete jako první? Je to vědomí, že ´vy jste´ a poté sledujete svět. Forma lidské bytosti je formou ztělesněného Brahman. Držte se Toho, co je známé před vším ostatním. To je To (Jedno), které naslouchá. Jaký je rozdíl mezi vámi a světem? Liší se vaše světlo nějak od světla, které vychází ze slunce či světla na obloze?

Je to prostor vědomí (čidakáša), ve kterém vyvstává pocit ´já jsem´. Vědomí je ujištění o své vlastní přirozenosti. Řádně pečujte o své tělo, avšak nezapomínejte si být jisti svou pravou přirozeností. Láska a oddanost jsou názvy pro poznání ´já jsem´. Je to ryzí poznání, ne poskytnuté či propůjčené někým jiným. Přišlo vám a navršilo se přes vás nezvaně. Pevně se držte tohoto poznání. Je to Ono (Já), které naslouchá. Je to vaše vlastní pravá přirozenost. Učení nabízené tomu, kdo dříme v tělesném vědomí, přijde nazmar. Mezitím však u něho naroste pýcha tělesné totožnosti.

Dítě, které se ještě nenarodilo, si radostně hraje v universální životní síle. V životní síle neexistuje rozdíl mezi životní sílou nezrozeného dítěte a toho, které se narodilo. Nelze říkat, že to dítě, které není narozené, neexistuje. Existuje a radostně si hraje v úplném vědomí. Meditujte na vědomí, které není tělem, přestože je v těle. Vše je spatřeno díky tomuto vědomí. Všechna jména náleží vědomí. Svět tu je pro zábavu tohoto konceptu. Budete mít víru ve své Já, pokud máte víru v Gurua. Jakmile je stvořena víra, dojde k patřičnému pochopení. Mezi námi není žádný rozdíl. Jak zde může být hrdost na činy, které se uskutečnily, jestliže jste bez formy?

Z hlediska Džňánina (realizovaná bytost) nebyl svět nikdy stvořen. Vše, co je vidět, je falešné. Schránka (přebal) která je tělem, není vaší formou. Vy jste zářivé vědomí uvnitř. Vy se ztotožňujete s tímto či tamtím na základě prožitku ve vědomí. Znalec vědomí je dokonalý. On je bez jakékoliv touhy. Tato skutečná situace není něco, co může být vědomě zaznamenáno, protože To (Skutečnost) nemá žádnou formu či barvu. S vírou v Guruova slova vaše realizace nikdy nezakolísá.

 

 

konec přednášky

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek