Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 16.4. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

27. To, co máte rádi, bude časem považováno za nic (Nirupany)

5. 5. 2016 - Aleš

Dítě, které se ještě nenarodilo, si radostně hraje v universální životní síle. V životní síle neexistuje rozdíl mezi životní sílou nezrozeného dítěte a toho, které se narodilo. Nelze říkat, že to dítě, které není narozené, neexistuje. Existuje a radostně si hraje v úplném vědomí. Meditujte na vědomí, které není tělem, přestože je v těle. Vše je spatřeno díky tomuto vědomí. Všechna jména náleží vědomí. Svět tu je pro zábavu tohoto konceptu. Budete mít víru ve své Já, pokud máte víru v Gurua. Jakmile je stvořena víra, dojde k patřičnému pochopení. Mezi námi není žádný rozdíl. Jak zde může být hrdost na činy, které se uskutečnily, jestliže jste bez formy?

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 27

Neděle, 30. dubna 1978

Hřích se může přeměnit v ctnost a ctnostný čin se může stát hříšným. Někdo může nakrmit tisíce brahmínů, aby získal zásluhu. Jídlo se může náhodně zkazit a všichni tito lidé se jim přiotráví. To je způsob, jakým jedná osud.

Všechna jména mají dobu trvání. To, co máte rádi, bude časem považováno za nic. Co potom zbude?

Zkušenost Boha (vědomí) je tu tak dlouho, dokud tu je život. Nicméně já jsem věčný. Přesto můj pravý stav musí být popsán ve vztahu k něčemu. Neprojevené se projevilo s pocitem ´já jsem´. Ve vězení tohoto konceptu proběhlo 81 let života. Není tu nic takového jako má realizace Boha nebo Bůh znající mne. Jedná se pouze o klepy. Bůh je jen koncept. Všechny koncepty jsou časově omezené. Můj věčný stav je bez žádostí a před myšlenkami. Koncept ´já jsem´ přišel neočekávaně a spolu s ním vzešel svět. Král snil pět minut o tom, jak žil jako žebrák po dobu sta let! Když se probudil, byl opět králem jako obvykle. Sen ´já jsem´ je prchavý. V tomto snu je mnoho těch, co mne uctívají, a také mnoho těch, co mnou opovrhují. Toto se mne nijak nedotkne. Já jsem vždy dokonalý.

To, že jste náhle přišli na to, že ´vy jste´, je nepředvídatelná událost. Říkám lidem, aby něco dělali, aby stále měli pro co žít. Když člověk zemře, značí to, že jeho tělo umřelo. Prána odešla. Lišil se ten, kdo zemřel od prány? Když prána splyne s universální pránou, zapomene na sebe samu. Bez prány tu není žádný pocit bytí. Lidé mají mnoho rad a návrhů ohledně toho, co dělat. Jsou jako duté bambusy.

Kdo rozhodne o tom, jaké chování/jednání je to nejpoctivější? To vše není nic než velký podvod. Je to prapůvodní iluze – mája. Přesto člověk radí druhému: „Říkej pravdu, dělej toto, nedělej tamto apod.“ Je to kvůli tomuto velkému podvodu, že cítíte, že ´vy jste´ a pokládáte se za muže či ženu.

Vaše vědomí je ve své přirozenosti jako prostor. Vědění, které se na vás nevědomky navršilo, je vašim vědomím. Co pozorujete jako první? Je to vědomí, že ´vy jste´ a poté sledujete svět. Forma lidské bytosti je formou ztělesněného Brahman. Držte se Toho, co je známé před vším ostatním. To je To (Jedno), které naslouchá. Jaký je rozdíl mezi vámi a světem? Liší se vaše světlo nějak od světla, které vychází ze slunce či světla na obloze?

Je to prostor vědomí (čidakáša), ve kterém vyvstává pocit ´já jsem´. Vědomí je ujištění o své vlastní přirozenosti. Řádně pečujte o své tělo, avšak nezapomínejte si být jisti svou pravou přirozeností. Láska a oddanost jsou názvy pro poznání ´já jsem´. Je to ryzí poznání, ne poskytnuté či propůjčené někým jiným. Přišlo vám a navršilo se přes vás nezvaně. Pevně se držte tohoto poznání. Je to Ono (Já), které naslouchá. Je to vaše vlastní pravá přirozenost. Učení nabízené tomu, kdo dříme v tělesném vědomí, přijde nazmar. Mezitím však u něho naroste pýcha tělesné totožnosti.

Dítě, které se ještě nenarodilo, si radostně hraje v universální životní síle. V životní síle neexistuje rozdíl mezi životní sílou nezrozeného dítěte a toho, které se narodilo. Nelze říkat, že to dítě, které není narozené, neexistuje. Existuje a radostně si hraje v úplném vědomí. Meditujte na vědomí, které není tělem, přestože je v těle. Vše je spatřeno díky tomuto vědomí. Všechna jména náleží vědomí. Svět tu je pro zábavu tohoto konceptu. Budete mít víru ve své Já, pokud máte víru v Gurua. Jakmile je stvořena víra, dojde k patřičnému pochopení. Mezi námi není žádný rozdíl. Jak zde může být hrdost na činy, které se uskutečnily, jestliže jste bez formy?

Z hlediska Džňánina (realizovaná bytost) nebyl svět nikdy stvořen. Vše, co je vidět, je falešné. Schránka (přebal) která je tělem, není vaší formou. Vy jste zářivé vědomí uvnitř. Vy se ztotožňujete s tímto či tamtím na základě prožitku ve vědomí. Znalec vědomí je dokonalý. On je bez jakékoliv touhy. Tato skutečná situace není něco, co může být vědomě zaznamenáno, protože To (Skutečnost) nemá žádnou formu či barvu. S vírou v Guruova slova vaše realizace nikdy nezakolísá.

 

 

konec přednášky

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek