Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

27. To, co máte rádi, bude časem považováno za nic (Nirupany)

5. 5. 2016 - Aleš

Dítě, které se ještě nenarodilo, si radostně hraje v universální životní síle. V životní síle neexistuje rozdíl mezi životní sílou nezrozeného dítěte a toho, které se narodilo. Nelze říkat, že to dítě, které není narozené, neexistuje. Existuje a radostně si hraje v úplném vědomí. Meditujte na vědomí, které není tělem, přestože je v těle. Vše je spatřeno díky tomuto vědomí. Všechna jména náleží vědomí. Svět tu je pro zábavu tohoto konceptu. Budete mít víru ve své Já, pokud máte víru v Gurua. Jakmile je stvořena víra, dojde k patřičnému pochopení. Mezi námi není žádný rozdíl. Jak zde může být hrdost na činy, které se uskutečnily, jestliže jste bez formy?

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 27

Neděle, 30. dubna 1978

Hřích se může přeměnit v ctnost a ctnostný čin se může stát hříšným. Někdo může nakrmit tisíce brahmínů, aby získal zásluhu. Jídlo se může náhodně zkazit a všichni tito lidé se jim přiotráví. To je způsob, jakým jedná osud.

Všechna jména mají dobu trvání. To, co máte rádi, bude časem považováno za nic. Co potom zbude?

Zkušenost Boha (vědomí) je tu tak dlouho, dokud tu je život. Nicméně já jsem věčný. Přesto můj pravý stav musí být popsán ve vztahu k něčemu. Neprojevené se projevilo s pocitem ´já jsem´. Ve vězení tohoto konceptu proběhlo 81 let života. Není tu nic takového jako má realizace Boha nebo Bůh znající mne. Jedná se pouze o klepy. Bůh je jen koncept. Všechny koncepty jsou časově omezené. Můj věčný stav je bez žádostí a před myšlenkami. Koncept ´já jsem´ přišel neočekávaně a spolu s ním vzešel svět. Král snil pět minut o tom, jak žil jako žebrák po dobu sta let! Když se probudil, byl opět králem jako obvykle. Sen ´já jsem´ je prchavý. V tomto snu je mnoho těch, co mne uctívají, a také mnoho těch, co mnou opovrhují. Toto se mne nijak nedotkne. Já jsem vždy dokonalý.

To, že jste náhle přišli na to, že ´vy jste´, je nepředvídatelná událost. Říkám lidem, aby něco dělali, aby stále měli pro co žít. Když člověk zemře, značí to, že jeho tělo umřelo. Prána odešla. Lišil se ten, kdo zemřel od prány? Když prána splyne s universální pránou, zapomene na sebe samu. Bez prány tu není žádný pocit bytí. Lidé mají mnoho rad a návrhů ohledně toho, co dělat. Jsou jako duté bambusy.

Kdo rozhodne o tom, jaké chování/jednání je to nejpoctivější? To vše není nic než velký podvod. Je to prapůvodní iluze – mája. Přesto člověk radí druhému: „Říkej pravdu, dělej toto, nedělej tamto apod.“ Je to kvůli tomuto velkému podvodu, že cítíte, že ´vy jste´ a pokládáte se za muže či ženu.

Vaše vědomí je ve své přirozenosti jako prostor. Vědění, které se na vás nevědomky navršilo, je vašim vědomím. Co pozorujete jako první? Je to vědomí, že ´vy jste´ a poté sledujete svět. Forma lidské bytosti je formou ztělesněného Brahman. Držte se Toho, co je známé před vším ostatním. To je To (Jedno), které naslouchá. Jaký je rozdíl mezi vámi a světem? Liší se vaše světlo nějak od světla, které vychází ze slunce či světla na obloze?

Je to prostor vědomí (čidakáša), ve kterém vyvstává pocit ´já jsem´. Vědomí je ujištění o své vlastní přirozenosti. Řádně pečujte o své tělo, avšak nezapomínejte si být jisti svou pravou přirozeností. Láska a oddanost jsou názvy pro poznání ´já jsem´. Je to ryzí poznání, ne poskytnuté či propůjčené někým jiným. Přišlo vám a navršilo se přes vás nezvaně. Pevně se držte tohoto poznání. Je to Ono (Já), které naslouchá. Je to vaše vlastní pravá přirozenost. Učení nabízené tomu, kdo dříme v tělesném vědomí, přijde nazmar. Mezitím však u něho naroste pýcha tělesné totožnosti.

Dítě, které se ještě nenarodilo, si radostně hraje v universální životní síle. V životní síle neexistuje rozdíl mezi životní sílou nezrozeného dítěte a toho, které se narodilo. Nelze říkat, že to dítě, které není narozené, neexistuje. Existuje a radostně si hraje v úplném vědomí. Meditujte na vědomí, které není tělem, přestože je v těle. Vše je spatřeno díky tomuto vědomí. Všechna jména náleží vědomí. Svět tu je pro zábavu tohoto konceptu. Budete mít víru ve své Já, pokud máte víru v Gurua. Jakmile je stvořena víra, dojde k patřičnému pochopení. Mezi námi není žádný rozdíl. Jak zde může být hrdost na činy, které se uskutečnily, jestliže jste bez formy?

Z hlediska Džňánina (realizovaná bytost) nebyl svět nikdy stvořen. Vše, co je vidět, je falešné. Schránka (přebal) která je tělem, není vaší formou. Vy jste zářivé vědomí uvnitř. Vy se ztotožňujete s tímto či tamtím na základě prožitku ve vědomí. Znalec vědomí je dokonalý. On je bez jakékoliv touhy. Tato skutečná situace není něco, co může být vědomě zaznamenáno, protože To (Skutečnost) nemá žádnou formu či barvu. S vírou v Guruova slova vaše realizace nikdy nezakolísá.

 

 

konec přednášky

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek