Zpívání bhadžanů v Praze 2021

  • od října 2021 zpívání od 18.30h - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: 1.10.2021
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 17:55
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

96. Oddanost po Osvobození – požehaný je Uddhava (z knihy Oddanost po Seberealizaci)

30. 3. 2016 - Gabriela

Uddhava řekl: „Ó Pane, Pane Krišno, žádám tě, abys udržoval můj stav Svobody nepřetržitě, a přesto mi udělil Oddanost k Tobě bez jakéhokoliv sobeckého cíle. Neměl by zde být žádný sobecký cíl či podnět, nicméně Oddanost musí pokračovat. Můžeš říci: „Udělil jsem ti Věčnou Svobodu, Naprosté Osvobození, tak proč si stále přeješ pokračovat v Oddanosti?“ Na to odpovídám, že jsem již byl Svobodný. Není pravdou říkat, že Ty jsi mi jej dal. Udělil jsi mi to, co už bylo se mnou. Proto, neprohlašuj, že jsi „dárcem“. Dáš-li mi Oddanost k Tobě, jež je nadřazená stavu Osvobození, pak Tě budu nazývat skutečně velkorysým Bohem. Žádám tě o Oddanost k Tobě, ale zdá se, že ty se o to nezajímáš. Nejsi z toho moc šťastný. Pokud jde o to, tvá lakomost je zřejmá. Kdybych po Osvobození jakožto Džívanmukta zanedbával Oddanost ke Guruovi, pak toto Tvé Osvobození nechci! Svoboda je iluze. Odkud jsi přinesl tuto Svobodu, když zde není žádná omezenost? Nechci žádný druh Osvobození, ani věčný ani beztělesný. Obelhal jsi ty, kterým jsi ho dal. Nyní, prosím, uděl mi Oddanost ke Guruovi.“ Toto říkaje, držel se Uddhava uctivě chodidel Pána Krišny a zcela moudře žádal Oddanost ke Guruovi po Osvobození.

96. Oddanost po Osvobození – požehaný je Uddhava

Uddhava řekl: „Ó Pane, Pane Krišno, žádám tě, abys udržoval můj stav Svobody nepřetržitě, a přesto mi udělil Oddanost k Tobě bez jakéhokoliv sobeckého cíle. Neměl by zde být žádný sobecký cíl či podnět, nicméně Oddanost musí pokračovat. Můžeš říci: „Udělil jsem ti Věčnou Svobodu, Naprosté Osvobození, tak proč si stále přeješ pokračovat v Oddanosti?“ Na to odpovídám, že jsem již byl Svobodný. Není pravdou říkat, že Ty jsi mi jej dal. Udělil jsi mi to, co už bylo se mnou. Proto, neprohlašuj, že jsi „dárcem“. Dáš-li mi Oddanost k Tobě, jež je nadřazená stavu Osvobození, pak Tě budu nazývat skutečně velkorysým Bohem. Žádám tě o Oddanost k Tobě, ale zdá se, že ty se o to nezajímáš. Nejsi z toho moc šťastný. Pokud jde o to, tvá lakomost je zřejmá. Kdybych po Osvobození jakožto Džívanmukta zanedbával Oddanost ke Guruovi, pak toto Tvé Osvobození nechci! Svoboda je iluze. Odkud jsi přinesl tuto Svobodu, když zde není žádná omezenost? Nechci žádný druh Osvobození, ani věčný ani beztělesný. Obelhal jsi ty, kterým jsi ho dal. Nyní, prosím, uděl mi Oddanost ke Guruovi.“ Toto říkaje, držel se Uddhava uctivě chodidel Pána Krišny a zcela moudře žádal Oddanost ke Guruovi po Osvobození. Toto přivodilo Pánu Krišnovi nesmírnou radost. Řekl: „Můj Uddhavo, naučil ses správné věci. Žádáš správně. Jsi vskutku požehnaný.“ Pán Krišna poté udělil Uddhavovi Oddanost ke Guruovi. Oddanost za Osvobozením je esencí Pána Krišny. Učení Satgurua je založeno na zásadě, že Guru a Jeho oddaný jsou nerozdělitelní.

Oddanost po Osvobození je správný dar pro žáka, jenž je toho hoden. Oddaní, kteří přišli dříve, chtěli Osvobození, které jim bylo dáno, ale Uddhava je všechny předčil. Uddhava si přál nemožný stav a Pán Krišna mu ho udělil a poté řekl: „Oddanost po Osvobození je má vlastní síla se inkarnovat.“ Stanete-li se línými díky tvrzení, že jste Osvobození, je to nesprávné. Naproti tomu stav Oddanosti, kde žák cítí, že všechny věci ve světě nejsou ničím jiným, než jeho Guruem, je vyšší. To je Brahman bez jakýchkoliv rozdílností, což je to samé jako Satguru. Oddanost po Osvobození je sama o sobě pravým postavením Satgurua. „Stát se něčím“ je úpadek. To je funkce individuality, džívy. Pocit „Já“ je již zde. Ale v tomto stavu tu „Já“ není. Komu uděluješ Osvobození? Je-li zde jeden vlastníkem a druhý sluhou, pak jeden z nich může obdržet Osvobození. Oddanost po Osvobození značí, že vše není nic jiného, než jedna jediná jednota. Tato Oddanost je Mou Silou inkarnování. Já Sám jsem přijal zrození a dělám věci, abych dal lidem štěstí. Toto Bytí, které jedná tímto způsobem, se nazývá Avatár neboli Inkarnace Boha. Nazývá se Mou Inkarnací, ale je nezávislé. Není inkarnací někoho. Všechny věci, včetně těla, jsou pouze Brahman, Jediným Všemocným Bohem. Je třeba to jen nazývat Bohem s kvalitami, neboli s formou (saguna), ale není zde žádný prostor cokoliv říkat. On není inkarnací někoho jiného. Inkarnace Boha je pouze Bohem. S tímto pochopením, že vaše „Já“ je Brahman, byste měli setrvávat přirozeně takoví, jací jste. Nicméně v tomto případě to není ani existence ani neexistence. Není zde žádný „další“. Dualita poznávání a znalce, stejně jako zářivost formy, jsou všechno jen Jedním.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

Další kapitoly z knihy ´Oddanost po Seberealizaci´ jsou v "Textech na pokračování"

Překlad: Gabriela Adámková