Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

22. S milostí Sadgurua navždy zmizí iluze zrození (Nirupany)

31. 3. 2016 - Aleš

Vše, co si od dětství vyslechnete, je bráno za samozřejmost. O tom všem důkladně rozjímejte a rozlišujte. Držte se své pravé přirozenosti. Vše, čemu věříte či si držíte v paměti, s vámi nezůstane. To bude pochopeno, jakmile poznáte Já. Světské události fungují na víře, že to, co se objevuje, je skutečné. Ve skutečnosti je to podvod. Z hlubokého spánku vyraší pocit ´já jsem´ následovaný pocitem těla a světa spolu s štěstím a lítostí. Jestliže si to neuvědomíte, budete muset trpět.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 22

 

Čtvrtek, 13. dubna 1978

Mnoho jste toho přečetli a poslechli. Nyní je třeba poznat čtenáře a posluchače. Skutečnost, že znáte toto vědění (´vy jste´) je trápením jako i radostí. Bůh je zdroj radosti, zatímco kořenem utrpení je mája. Avšak u kořene je to pouze vědomí.

Zjistěte, co máte s sebou, co byste mohli pokládat za své vlastnictví. Meditujte na to a poznejte, že ten, kdo kontempluje na Boha, je sám Bůh. Pouze Sadguru vám může říci, že to je tak. Ostatní učitelé vám řeknou, abyste žili jako služebník Boha (v dualitě).

Na počátku vás rodiče učí rozpoznat zvuky. Jaký by byl váš jazyk, kdyby to neučinili? Já k vám mluvím jazykem, který jste měli, ještě než vám byl prvně představen zvuk rodiči. Přesto musíte pochopit význam těchto slov v jazyce, který jste se naučili.

Všechna náboženství světa jsou pouze koncepty. Máte nějaké další poznání kromě toho, co jste si přečetli či vyslechli? Cesta Já značí cestu životní síly či vědomí, protože my jsme vědomí. Projevené vědomí není stálé, zatímco neprojevené je věčně trvající pravdou.

Když astrolog připravuje horoskop dítěte, první, co bere v úvahu, je doba jeho narození. Kdo je však narozen? Je to dítě nebo je to čas? Světské události se dějí podle diktátu času. Čas je doba trvání. Pocit konatelství lze označit jako ´mysl´. Při veškerém dění tu je On (To), kdo nemá žádné narození. S milostí Sadgurua navždy zmizí iluze zrození. Bytí přichází s kombinací těla a prány. Tato zkušenost nemá žádnou vlastní formu. V důsledku toho se mysl ztotožňuje s (fyzickým) tělem. Zrození přináší čas, přesto se má z praktických důvodů za to, že se narodilo dítě. Svědek, který věří, že je tělem, je obětí času. Má čas nějakou formu? Toto nelze pochopit prováděním rituálů. Je nutné rozlišování.

Vše, co si od dětství vyslechnete, je bráno za samozřejmost. O tom všem důkladně rozjímejte a rozlišujte. Držte se své pravé přirozenosti. Vše, čemu věříte či si držíte v paměti, s vámi nezůstane. To bude pochopeno, jakmile poznáte Já. Světské události fungují na víře, že to, co se objevuje, je skutečné. Ve skutečnosti je to podvod. Z hlubokého spánku vyraší pocit ´já jsem´ následovaný pocitem těla a světa spolu s štěstím a lítostí. Jestliže si to neuvědomíte, budete muset trpět.

Vaše vědomí je zářné, bezforemné a bez poskvrny. Tělo je špinavé; proto žijete na zemi. Kdyby bylo pročištěné, mohli byste létat a volně se přemísťovat. Hatha jogíni to dělají. Podržte si v mysli vědomí (které naslouchá) a meditujte na toto vědomí, jenž nemá žádnou připoutanost. Není tu něco jako hřích či ctnost. Považováním se za tělo se omezujete, a proto zakoušíte hřích či ctnost. Ten, kdo poslouchá, je totéž co Brahman a to samé je Guru. Kontemplujte na to. Respektujte ryzí vědomí a pokládejte ho za Gurua a ono se stane vašim přítelem. Přestaňte se dívat vně (na objekty) a začněte se chovat, jako kdybyste byli Já. Uctívejte hlubší poznání během prohlašování ´Já jsem To´. Dokážete přebývat se svým vědomím i jen na krátký okamžik? Ten, kdo to chce poznat, nezemře dříve, než to pochopí. Není tu něco, jako ´Já zemřu s tělem´. Může světlo zemřít? Jak dlouho bude s vámi žít vaše vědomí? Je to sezonní záležitost. Kontemplace na Gurua je kontemplací na vědomí. Kontemplace na vědomí prováděna vědomím je to samé jako ne-duální oddanost.

 

konec přednášky

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek