Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - Úterý 13.10. 2020 od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

13.10. MalýVelký strom, Praha

27.10. MalýVelký strom, Praha

 

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanechNová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.


obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

94. Důležitost Milosti Gurua (z knihy Oddanost po Seberealizaci)

16. 3. 2016 - Gabriela

Protože žák nebyl schopen odvděčit se prostřednictvím toho všeho, tiše se před Guruem poklonil. Uddhava si na svou hlavu položil kousky země z pod chodidel Pána Krišny a modlil se k Bohu různými způsoby, říkaje „Ty jsi ten nejvyšší ze všech moudrých lidí znalých Brahman. Jsi oporou světa, ochráncem světa a tím, kdo svět rozpouští. Byl jsem hozen do temné noci nevědomosti, ale tvé učení podobné nektaru zničilo můj žal i tužby a zachránilo mne vytažením z bažin (nevědomosti). To by bez tvé síly nebylo možné. Jak mi nyní mohou touhy a ego činit problémy? Chlad nevědomosti byl rozehnán Ohněm Poznání. Jestliže se setká Pravý Mistr, Satguru, s žákem, žák zakusí, že veškeré jeho pozemské touhy se vytratily. Přesto, jakmile se vrátí domů, iluze ho opět mate. Iluze je zničena pouze v případě žáka, který pochopí učení Gurua. Jedině zbožní žáci znají tuto skutečnost. Tyto věci nikdy nebudou poznány těmi, jejichž zrak je zaslepen iluzí, a kteří se pyšní svými úspěchy.

94. Důležitost Milosti Gurua

Poté, co se Uddhava od Krišny doslechl o vznešenosti cesty Uctívání, byl velmi rozradostněn. Jeho oddělená totožnost Uddhavy (individuality) zmizela. Uddhava byl opravdu požehnaný. Světec Šuka, pravé „Moře Blaženého Klidu“, řekl králi Parikišitovi: „Máš štěstí, že můžeš získat toto Poznání nasloucháním. Samotné poslouchání je velké a opravdové štěstí. Nyní si uvědomuješ Všemocného Boha. Je velmi málo těch, kteří mají příležitost naslouchat tomuto učení.“ Jakmile se král Parikšit dověděl o své nevyhnutelné smrti, nalezl cestu k Naprosté Svobodě. Požehnaný ať je král Parikšit, který obdržel nejhodnotnější klenot, jímž je Svoboda.

V knize Vičáraságar je příběh krále, který se k tomuto vztahuje. Nic se nemůže vyrovnat Radosti Duchovního Života. Osmidílný projev (nebe, vítr, oheň, voda, země, kvality radžas, tamas a satva) je osm ministrů krále. Král by neměl jednat podle jejich nařízení. Oni mu dávají jen špatné rady. Ten, jehož sláva je neustále popisována Jogíny, a prach z jeho nohou, jenž je uctíván všemi Bohy, Sám přislíbil tuto Oddanost. Tento velký Bůh řekl, že není nic užitečnějšího, než Uctívání. To se nazývá Bhakti jóga. Cesta Bhakti jógy je Čirou Láskou. Jsou-li ve vaší mysli nějaké pochyby ohledně Čiré Lásky, nebude tato stezka pochopena.

Když si Uddhava vyslechl tato slova, byl přemožen extází Lásky. Jeho dech se zpomalil, oči zůstaly na půl otevřené. Uddhava byl na pokraji samotného zničení, ale pán Krišna na jeho extázi dohlížel. Uddhava řekl: „Můj život je naplněn. Získal jsem samotnou esenci veškerého duchovního bohatství.“ Začal přemýšlet nad tím, jak by mohl Pánu Krišnovi oplatit jeho Požehnání.

Nemohu to Guruovi splatit tím, že mu dám majetek. Zvážím-li, že bych mu odevzdal své tělo, pak tělo je jen dočasné. Když se vzdáte pomíjivého těla a na oplátku získáte Boha, pak jak to vůbec budete schopni splatit? Je-li Guruovi odevzdána individualita, tak individualita je jen konceptuální. Není skutečná, je falešná, a tudíž není možné oplatit Guruovi jeho Požehnání, dokonce ani vzdáním se těla, řeči, mysli, peněz či života samotného.

Protože žák nebyl schopen odvděčit se prostřednictvím toho všeho, tiše se před Guruem poklonil. Uddhava si na svou hlavu položil kousky země z pod chodidel Pána Krišny a modlil se k Bohu různými způsoby, říkaje „Ty jsi ten nejvyšší ze všech moudrých lidí znalých Brahman. Jsi oporou světa, ochráncem světa a tím, kdo svět rozpouští. Byl jsem hozen do temné noci nevědomosti, ale tvé učení podobné nektaru zničilo můj žal i tužby a zachránilo mne vytažením z bažin (nevědomosti). To by bez tvé síly nebylo možné. Jak mi nyní mohou touhy a ego činit problémy? Chlad nevědomosti byl rozehnán Ohněm Poznání.

Jestliže se setká Pravý Mistr, Satguru, s žákem, žák zakusí, že veškeré jeho pozemské touhy se vytratily. Přesto, jakmile se vrátí domů, iluze ho opět mate. Iluze je zničena pouze v případě žáka, který pochopí učení Gurua. Jedině zbožní žáci znají tuto skutečnost. Tyto věci nikdy nebudou poznány těmi, jejichž zrak je zaslepen iluzí, a kteří se pyšní svými úspěchy.

Důležitost společenství Světců je známa jen oddaným, kteří mají Lásku k Bohu. Uddhava pravil: „Ó Pane, zachránil jsi nespočet oddaných prostřednictvím svého učení, které bylo, jak se zdá, určeno pro mne. Nicméně učení vyžaduje víru posluchače. Jedině pak může žák utrhnout příznivé plody učení.“

Proto by měl být žák bystrý. Čím větší má víru, tím hlubší poznání získá. Víra je jako dobrá lampa. Dvěma knoty této lampy jsou rozlišování (mezi podstatným a nepodstatným) a bezžádostivost. Díky těmto dvěma knotům je zažehnut plamen Poznání. Nicméně duch naděje (touha po světském štěstí) lampu uhasíná. Duch naděje by neměl být vpuštěn do vaší blízkosti. Jedině potom velké „Světlo Čajtanji“ ozáří celý vesmír. Nejlepší oddaný, Uddhava, se nyní stal „Zajedno s Vesmírem.“

Večer, 26. 10. 1935

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

Další kapitoly z knihy ´Oddanost po Seberealizaci´ jsou v "Textech na pokračování"

Překlad: Gabriela Adámková