Zpívání bhadžanů v Praze 2021

  • od října 2021 zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: POZOR -- ZMĚNA TERMÍNU! (ODLOŽENO O TÝDEN) -- NA 8.10.2021
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

94. Důležitost Milosti Gurua (z knihy Oddanost po Seberealizaci)

16. 3. 2016 - Gabriela

Protože žák nebyl schopen odvděčit se prostřednictvím toho všeho, tiše se před Guruem poklonil. Uddhava si na svou hlavu položil kousky země z pod chodidel Pána Krišny a modlil se k Bohu různými způsoby, říkaje „Ty jsi ten nejvyšší ze všech moudrých lidí znalých Brahman. Jsi oporou světa, ochráncem světa a tím, kdo svět rozpouští. Byl jsem hozen do temné noci nevědomosti, ale tvé učení podobné nektaru zničilo můj žal i tužby a zachránilo mne vytažením z bažin (nevědomosti). To by bez tvé síly nebylo možné. Jak mi nyní mohou touhy a ego činit problémy? Chlad nevědomosti byl rozehnán Ohněm Poznání. Jestliže se setká Pravý Mistr, Satguru, s žákem, žák zakusí, že veškeré jeho pozemské touhy se vytratily. Přesto, jakmile se vrátí domů, iluze ho opět mate. Iluze je zničena pouze v případě žáka, který pochopí učení Gurua. Jedině zbožní žáci znají tuto skutečnost. Tyto věci nikdy nebudou poznány těmi, jejichž zrak je zaslepen iluzí, a kteří se pyšní svými úspěchy.

94. Důležitost Milosti Gurua

Poté, co se Uddhava od Krišny doslechl o vznešenosti cesty Uctívání, byl velmi rozradostněn. Jeho oddělená totožnost Uddhavy (individuality) zmizela. Uddhava byl opravdu požehnaný. Světec Šuka, pravé „Moře Blaženého Klidu“, řekl králi Parikišitovi: „Máš štěstí, že můžeš získat toto Poznání nasloucháním. Samotné poslouchání je velké a opravdové štěstí. Nyní si uvědomuješ Všemocného Boha. Je velmi málo těch, kteří mají příležitost naslouchat tomuto učení.“ Jakmile se král Parikšit dověděl o své nevyhnutelné smrti, nalezl cestu k Naprosté Svobodě. Požehnaný ať je král Parikšit, který obdržel nejhodnotnější klenot, jímž je Svoboda.

V knize Vičáraságar je příběh krále, který se k tomuto vztahuje. Nic se nemůže vyrovnat Radosti Duchovního Života. Osmidílný projev (nebe, vítr, oheň, voda, země, kvality radžas, tamas a satva) je osm ministrů krále. Král by neměl jednat podle jejich nařízení. Oni mu dávají jen špatné rady. Ten, jehož sláva je neustále popisována Jogíny, a prach z jeho nohou, jenž je uctíván všemi Bohy, Sám přislíbil tuto Oddanost. Tento velký Bůh řekl, že není nic užitečnějšího, než Uctívání. To se nazývá Bhakti jóga. Cesta Bhakti jógy je Čirou Láskou. Jsou-li ve vaší mysli nějaké pochyby ohledně Čiré Lásky, nebude tato stezka pochopena.

Když si Uddhava vyslechl tato slova, byl přemožen extází Lásky. Jeho dech se zpomalil, oči zůstaly na půl otevřené. Uddhava byl na pokraji samotného zničení, ale pán Krišna na jeho extázi dohlížel. Uddhava řekl: „Můj život je naplněn. Získal jsem samotnou esenci veškerého duchovního bohatství.“ Začal přemýšlet nad tím, jak by mohl Pánu Krišnovi oplatit jeho Požehnání.

Nemohu to Guruovi splatit tím, že mu dám majetek. Zvážím-li, že bych mu odevzdal své tělo, pak tělo je jen dočasné. Když se vzdáte pomíjivého těla a na oplátku získáte Boha, pak jak to vůbec budete schopni splatit? Je-li Guruovi odevzdána individualita, tak individualita je jen konceptuální. Není skutečná, je falešná, a tudíž není možné oplatit Guruovi jeho Požehnání, dokonce ani vzdáním se těla, řeči, mysli, peněz či života samotného.

Protože žák nebyl schopen odvděčit se prostřednictvím toho všeho, tiše se před Guruem poklonil. Uddhava si na svou hlavu položil kousky země z pod chodidel Pána Krišny a modlil se k Bohu různými způsoby, říkaje „Ty jsi ten nejvyšší ze všech moudrých lidí znalých Brahman. Jsi oporou světa, ochráncem světa a tím, kdo svět rozpouští. Byl jsem hozen do temné noci nevědomosti, ale tvé učení podobné nektaru zničilo můj žal i tužby a zachránilo mne vytažením z bažin (nevědomosti). To by bez tvé síly nebylo možné. Jak mi nyní mohou touhy a ego činit problémy? Chlad nevědomosti byl rozehnán Ohněm Poznání.

Jestliže se setká Pravý Mistr, Satguru, s žákem, žák zakusí, že veškeré jeho pozemské touhy se vytratily. Přesto, jakmile se vrátí domů, iluze ho opět mate. Iluze je zničena pouze v případě žáka, který pochopí učení Gurua. Jedině zbožní žáci znají tuto skutečnost. Tyto věci nikdy nebudou poznány těmi, jejichž zrak je zaslepen iluzí, a kteří se pyšní svými úspěchy.

Důležitost společenství Světců je známa jen oddaným, kteří mají Lásku k Bohu. Uddhava pravil: „Ó Pane, zachránil jsi nespočet oddaných prostřednictvím svého učení, které bylo, jak se zdá, určeno pro mne. Nicméně učení vyžaduje víru posluchače. Jedině pak může žák utrhnout příznivé plody učení.“

Proto by měl být žák bystrý. Čím větší má víru, tím hlubší poznání získá. Víra je jako dobrá lampa. Dvěma knoty této lampy jsou rozlišování (mezi podstatným a nepodstatným) a bezžádostivost. Díky těmto dvěma knotům je zažehnut plamen Poznání. Nicméně duch naděje (touha po světském štěstí) lampu uhasíná. Duch naděje by neměl být vpuštěn do vaší blízkosti. Jedině potom velké „Světlo Čajtanji“ ozáří celý vesmír. Nejlepší oddaný, Uddhava, se nyní stal „Zajedno s Vesmírem.“

Večer, 26. 10. 1935

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

Další kapitoly z knihy ´Oddanost po Seberealizaci´ jsou v "Textech na pokračování"

Překlad: Gabriela Adámková