Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 49/1 Vědomí je nuceno uvěřit tomu, že bylo zrozeno

1. 3. 2016 - Aleš a Gabi

Chápete všechno toto dění jakožto své narození. Je to správně? Když zde vědomí nebylo, co tu bylo? S projevem vědomí se objeví nespočet věcí, avšak vědomí si jich musí všimnout. Toto vše se označuje jako mula mája – základní iluze neboli sebe-láska. Vědomí se rovněž označuje jako Brahman či Íšvara. S vědomím přichází náš pocit bytí. Víte, jak bylo stvořeno tělo? Když znáte své vědomí, budete znát vše. Když se usadíte jako vědomí, stvoření těla se vám stane jasné.

Audio 49

Dnes ráno jsme probírali téma - ´Kdy vzniklo vědomí? ´ Jste si jisti tím, že jste se narodili. Projev vědomí je nazýván ´zrození´. Vědomí, které neexistovalo, se náhle projevilo. Toto vědomí je nyní v chodu/činnosti. Víte jistě, že jste se narodil? Řeknete (hned) ano, místo abyste to nejprve prošetřil. Přijímáte tradiční pojetí, které však není nic než báchorka. Jak si jste jisti svým narozením? Je to vaše tělo, které si je jisté? Ne. Je to vaše vědomí, které věří tomu zrození. Stejně jako jsou dávány názvy jednotlivým pokrmům, tak je také pojmenováno bezejmenné vědomí.

Třebaže věnujete více pozornosti tělu, nejdůležitější věcí je vědomí. Vědomí je nedělitelné. Není tam (dělení na) ´ty´ či ´já´. Pokládáte zrození vašeho těla za své vlastní narození. Vědomí je nuceno uvěřit tomu, že bylo zrozeno. Neexistuje další/druhé vědomí či něco jemu podobného, abychom mohli uvést (jeho) příklad. Vědomí je mimo všechny příklady/vzory. Vědomí obsahuje vše. Vědomí, které se objevilo, nemá žádný tvar. Je bezforemné. Přemýšlel jste vůbec někdy o tom, jak to, že jste si tak jist tím, že jste se narodil? Je to pouze vaše vědomí, které musí (o tom) rozjímat. Tělo je pouze potrava vědomí. Souhlasíte s tím? Je vám to příjemné (vyslechnout si to)? Vědomí je kvalita potravinového těla a tělo je potrava vědomí. Co je tam bez vědomí? Co se stalo a kdy se stalo to, kvůli čemu prohlašujete, že jste narozeni? Dostáváte se hlouběji do svého konceptu narození? Ne. Ten, kdo nalezne toto tajemství zrození je mimo všechna jména. Avšak vy ho nazvete mužem či ženou či jako mája, Brahman či Íšvara. On je mimo jakoukoliv kastu či sociální postavení. Je to pouze vědomí plné vědomí. Nebyl jste si vědom, stal jste se vědom. Vědomí povstalo a osvětluje.

Chápete všechno toto dění jakožto své narození. Je to správně? Když zde vědomí nebylo, co tu bylo? S projevem vědomí se objeví nespočet věcí, avšak vědomí si jich musí všimnout. Toto vše se označuje jako mula mája – základní iluze neboli sebe-láska. Vědomí se rovněž označuje jako Brahman či Íšvara. S vědomím přichází náš pocit bytí. Víte, jak bylo stvořeno tělo? Když znáte své vědomí, budete znát vše. Když se usadíte jako vědomí, stvoření těla se vám stane jasné. Se Sebe-poznáním zůstanete světem nedotčeni. Takto se projevuje a funguje Sebe-poznání. Takový někdo se nazývá džňánin, světec. Když mne navštíví nějaký cizinec, neznám jeho rodný jazyk. Když mi jeho dotazy přeloží překladatel, odpovím na ně. Podobně když neznám indické jazyky jako je kannádština, telugština a jiné jazyky, tyto jazyky na mne nemají vliv. Jste znepokojen jazyky, kterým nerozumíte? Když znáte jazyk, necháte se ovlivnit jeho významy. Avšak ten, kdo je usazen jakožto Já, není nic jiného a zůstává neovlivněn slovy.

 

Konec první části.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"