Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

14. Blaženost z tohoto vědomí se nedá k ničemu v hmotném světě přirovnat (Nirupana)

4. 2. 2016 - Aleš

Vědomí vás ochraňuje prostřednictvím všech pěti smyslů. Stará se o všechna těla. Přijměte vědomí jako Gurua a uctívejte ho. Nemá žádnou formu. Je sebe-zářné. Blaženému klidu pramenícímu z tohoto vědomí se nevyrovná žádné potěšení z jakéhokoliv světského objektu. Jedno a to samé vědomí vyživuje nespočet bytostí. Je potěšené láskou. Je v podstatě uctivatelem lásky. Věnujte mu pozornost. Písma popisují jeho velikost. Když rozpoznáte jeho obrovskou hodnotu, pak toto vědomí dává osvobození. Bez něho nezná jazyk chuť. Jakmile toto drobounké vědomí odejde, lidé řeknou, že daná osoba zemřela.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 14

Neděle, 5. března 1978

Guru učí podle svých vlastních konceptů. Lidé přijmou tyto koncepty a stanou se jeho následovateli. Tímto způsobem vzniklo mnoho různých náboženství. V těchto  náboženských uskupeních nelze nalézt Pravdu. Jak by mohla být nalezena Pravda na konceptuální úrovni, nachází-li se za/před koncepty? Avšak lidé se drží svých konceptů a podle nich stále provádějí rituály a různé praxe. Jsou donuceni to dělat, neboť nedokáží setrvat v klidu. Saí Baba ze Šírdi byl výjimka. Byl vždy ponořen v Parabrahman. Neměl žádné koncepty. Nikdy nedával zasvěcení. Neměl žáky. Takže se okolo něho neutvořil žádný kult.

Během tohoto fungování těla a prány docházínutně k všeliakým zkušenostem. Většina z nich se váže k tělu. Zřídkakdy někdo rozpozná, že tělo závisí na vědomí. Je to kvůli přirozenosti času, že osoba říká „Já jsem tělo“, čímž mylně zaujme postoj konatelství doprovázený pocity štěstí a neštěstí. Myslet si ´Já jsem jako to nebo jako ono´ je vnější nepřímé poznání. Znát svoji pravou přirozenost/Já je naopak přímé vnitřní poznání. Žádné poznání ani nevědomost nejsou věčné. Nejsou nepřetržité kvůli bdění a spánku. Trvalý klid tu nebude do té doby, dokud víte, že jste vzhůru. Opusťte vše, co není vámi. K tomu není zapotřebí žádná činnost či rituál.

V Bhagavad gítě Ardžuna poté, kdy dosáhl osvícení, řekl Krišnovi: „Budu následovat tvé poučení do té doby, dokud toto vědomí trvá. Udělám to, co řekneš.“ Jeho samádhí (spočívání v Já) bylo nepřetržité i během boje s nepřáteli. Jeho klid zůstal neznehodnocen. Nepoznáte tento klid do té doby, dokud nedosáhnete přirozenosti svého Gurua/Já. Když to pochopíte, nevyvstane potřeba znát něco dalšího.

Vědomí vás ochraňuje prostřednictvím všech pěti smyslů. Stará se o všechna těla. Přijměte vědomí jako Gurua a uctívejte ho. Nemá žádnou formu. Je sebe-zářné. Blaženému klidu pramenícímu z tohoto vědomí se nevyrovná žádné potěšení z jakéhokoliv světského objektu. Jedno a to samé vědomí vyživuje nespočet bytostí. Je potěšené láskou. Je v podstatě uctivatelem lásky. Věnujte mu pozornost. Písma popisují jeho velikost. Když rozpoznáte jeho obrovskou hodnotu, pak toto vědomí dává osvobození. Bez něho nezná jazyk chuť. Jakmile toto drobounké vědomí odejde, lidé řeknou, že daná osoba zemřela.

To, co je sebe-vnímající, co je vaše vlastní bytí, je uvnitř vás. Je plné blaha. Nezná rozlišení na já a ty. Bez něho tu nemůže být žádné pozorování. Je to pohyb posvátných chodidel Šrí Gurua. Je to životní síla. Je to láska Já.

Váš pravý stav je tu před pěti elementy, sluncem a měsícem. Písma nikdy neunaví velebit To, jenž je mikroskopické a vyživuje a ochraňuje tělo. Uchylte se k Jeho chodidlům, protože To je vaše pravá přirozenost. Toto jsou slova Gurua. Skrze ně budete osvobozeni. Vždy si to připomínejte a poté dělejte to, co máte rádi.

Když hovoříte s nevědomými lidmi, nedostávejte se s nimi do sporu. Neodporujte jim, nestavějte se proti nim. To, čemu věří na základě svého pochopení, je správné.

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek