Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
17.12. Klub MalýVelký strom       

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

11.2. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 45/1 – Dokud nepoznáte své „Já“, budete podváděni

29. 12. 2015 - Aleš a Gabriela

nirupana_16.jpgVšechny vaše světské činnosti slouží k tomu, abyste se vyhnuli být sami se svým vědomím. Pro skutečný klid a štěstí je lidem doporučeno, aby uctívali Boha nebo Gurua a recitovali jeho jméno. Je vám řečeno, co plněním této duchovní praxe dosáhnete. Její příznivé důsledky rovněž zakusíte. To vše ale neukončí všechny vaše touhy a problémy. Proto musíte poznat sebe sama. To je jediná cesta, jak být skutečně klidný, když ztratíte svou tělesnou totožnost. Rozvinete přesvědčení, že nejste tělo. Znamená to však, že si svého těla nejste vědomi? Ne. Tak jako víte, že nejste dítě, stejně tak víte, že nejste tělo. Tělo bude zde, ale já jím nejsem. To je snadné pro ty, kteří milují Boha. To je to, co je nejvíc zajímá. Ti, kdo realizují Boha, jsou oproštěni od všech obav. To je možné pro ty, kdo nejsou ovládáni svou každodenní světskou existencí, ale kteří pátrají po svém vyšším skutečném bytí. Světci jako např. Džanaka byli tohoto typu.

Audio promluva č. 45/1 – Šrí Nisargadatta Maharadž

Mezi vaším pravým “Já” a “Já” světců jako Vjása nebo Džanaka není žádný rozdíl. Vy jste vytvořili rozdíl tím, že jste ztotožnili své „Já“ s tělem. Vědomí je pro vás i světce stejné; je to vaše vědomí, které je chybně ztotožňováno s tělem. Vědomí není nikdy vaším tělem. Významné bytosti realizovaly, že nebyly tělem a veškeré vědění pro ně skončilo. Musíte poznat své vědomí. Jelikož jste vyrostli, vaše dětství je pryč. Podobně je to se Sebe-poznáním. Všechno vaše dosavadní tzv. poznání bez jakýchkoliv bojů zmizí. Váš stav dětství nebo dospělosti nyní závisí na vaší tělesné formě a její síle. Vše se mění, ale znalec těchto změn je neměnné, čiré vědomí.

Všechny vaše světské činnosti slouží k tomu, abyste se vyhnuli být sami se svým vědomím. Pro skutečný klid a štěstí je lidem doporučeno, aby uctívali Boha nebo Gurua a recitovali jeho jméno. Je vám řečeno, co plněním této duchovní praxe dosáhnete. Její příznivé důsledky rovněž zakusíte. To vše ale neukončí všechny vaše touhy a problémy. Proto musíte poznat sebe sama. To je jediná cesta, jak být skutečně klidný, když ztratíte svou tělesnou totožnost. Rozvinete přesvědčení, že nejste tělo. Znamená to však, že si svého těla nejste vědomi? Ne. Tak jako víte, že nejste dítě, stejně tak víte, že nejste tělo. Tělo bude zde, ale já jím nejsem. To je snadné pro ty, kteří milují Boha. To je to, co je nejvíc zajímá. Ti, kdo realizují Boha, jsou oproštěni od všech obav. To je možné pro ty, kdo nejsou ovládáni svou každodenní světskou existencí, ale kteří pátrají po svém vyšším skutečném bytí. Světci jako např. Džanaka byli tohoto typu.

Ti, kdo prahnou poznat Boha, potkají svého Gurua. Guru je jediným klíčem k Sebe-poznání, který odkrývá „Já“. Pak tělesná totožnost zmizí. S Guruovou pomocí upřímný hledající poznává, co on či ona je. Pozná skutečnost a je skutečností. Cokoliv je v procesu poznání poznáno, to není naše totožnost; to odejde. Když máte skutečné poznání vědomí, sjednotíte se s Bohem. Vědomí je Bůh, je stejné ve všem, avšak lidé se označují dle svých duchovních aktivit – ten, kdo se plně věnuje józe, se nazývá jogín, ten kdo nepřetržitě opakuje džapu se nazývá džapi.

Vědomí je bezejmenné, ale vy mu z praktických důvodů udělujete jméno. Nikdy se netážete a nenamítáte, proč bylo dané jméno vybráno pro vás. V Átman neboli „Já“ neexistuje žádná změna. Ono ale zapoměno, čím bylo a nechalo se vtáhnout do pocitů „já“ a „moje“. Jaký je rozdíl mezi vaším stavem před zrozením a nynějším stavem? Je to pouze zdánlivé objevení se bytí. Co se však objeví, musí zmizet. Dříve jste byli přítomni bez vašeho bytí. Nyní jste také zde, plus vaše bytí. Vědomí nemá poznání o sobě samém, ví, že zde dříve nebylo. Nemá však poznání věčného. Kromě zapomínání není ve vědomí žádná změna. Věčné je neměnné a je pravdou. Projev jakožto dětství, mládí, dospělost a stáří se neustále mění. Jakmile proměnlivé stavy zmizí, to, co zůstane, je věčné. Bojujete o to, abyste byli šťastní, ale vaše „já“ se neustále mění, tudíž štěstí nemůže zůstat. Kdo se bude těšit nahromaděnému majetku, jakmile vaše tělo zesne?

Všechny sliby uvedené v písmech jsou po smrti (těla) iluzí neboli májou. Balamutí vás. Dokud nepoznáte své „Já“, budete podváděni. Toto vše bylo světci objasněno; při realizaci „Já“ pro vás zmizí všechny hříchy či ctnosti. Zrození a smrt se na světce nevztahují. Jakmile vědomí touží poznat sebe samo, setkává se s Guruem a dostává se mu Guruova podpora. Dojde k vnitřnímu ozáření. Bez skutečného Gurua, vám vaše duchovní praxe udělí odměnu. Je to podobné, jako když zaměstnanec obdrží svou výplatu. Takový oddaný (bez Gurua) je šťastný z toho, co získává, ale nejde „za“. Skutečným poznáním se míní jít ke zdroji vědomí a nalézt pravdu.

Konec první části.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"