Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od lenda 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      
28.1. Klub MalýVelký strom        

11.2. Klub MalýVelký strom 

     

3.3. Klub MalýVelký strom

     

17.3. Klub MalýVelký strom 

     

 31.3. Klub MalýVelký strom
14.4. Klub MalýVelký strom
28.4. Klub MalýVelký strom

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

6. Láska ke slovům tu je tak dlouho, dokud tu je nevědomost (Nirupany)

10. 12. 2015 - Aleš

Jakmile obdržíte poznání svého vědomí, jste osvobozeni. Jestliže nejste tělo, jak pak budete jednat, a s kým? To je neotřesitelný, neměnný stav. Jakmile sami pochopíte, že jste podstatou světla, skončilo s tím další přicházení a odcházení. Jste podstatou sebe-zářného světla, díky němuž můžete spatřovat věci. Přesto si o sobě myslíte: „Já jsem takový a onaký, s tělesnou totožností“, a pevně tomu věříte. Když tělo zahyne, prána/vitální dechodejde. Nikdo neřekne, že je prána mrtvá. Je-li prána čirá, mysl a intelekt jsou též čiré. Můžete zakoušet utrpení, je-li prána potěšená? Síla prány je totožná se silou života, tedy vitální silou. Síla prány je stejná jako primární iluze – to je to samé jako síla Brahman. Pokud se někdo stane slavným, pak je to jedině díky síle prány.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 6

Čtvrtek, 5. ledna 1978

Myšlenky přicházejí a odcházejí tam, odkud přišly. Přetrvávají, pokud je třeba. Džňánin nemá ani potřebu sebe sama. Jak to funguje v rodině Džňánina? To, co vyživuje dítě během jeho prvních devíti měsíců v děloze, se rovněž stará o Džňánina. Jak je o dítě postaráno a jak je chráněno do té doby, než si samo uvědomí, že má tělo? Odpovědí je, že universální vědomí, kterým je, dělá vše potřebné. I kdybyste žili tisíc let, vaše totožnost s tělem neodejde. Jak může To Jediné, které je světlem a ryzí existencí, být tělem? Prožívání čirého pocitu bytí, aniž byste vyslovili jediné slovo, je pravým poznáním. Tělo je utvořené z pěti elementů. Jeho podstatou je vědomí, které přebývá v těle. Poznejte s jistotou, že nejste tělem. Jste bez formy; jste ve své podstatě světlem. Díky svému vlastnímu světlu dokážete vnímat světlo a temnotu. Óm symbolizuje vibraci výdechu, ujištění vašeho pocitu bytí. Jakmile obdržíte poznání svého vědomí, jste osvobozeni. Jestliže nejste tělo, jak pak budete jednat, a s kým? To je neotřesitelný, neměnný stav. Jakmile sami pochopíte, že jste podstatou světla, skončilo s tím další přicházení a odcházení. Jste podstatou sebe-zářného světla, díky němuž můžete spatřovat věci. Přesto si o sobě myslíte: „Já jsem takový a onaký, s tělesnou totožností“, a pevně tomu věříte. Když tělo zahyne, prána/vitální dechodejde. Nikdo neřekne, že je prána mrtvá. Je-li prána čirá, mysl a intelekt jsou též čiré. Můžete zakoušet utrpení, je-li prána potěšená? Síla prány je totožná se silou života, tedy vitální silou. Síla prány je stejná jako primární iluze – to je to samé jako síla Brahman. Pokud se někdo stane slavným, pak je to jedině díky síle prány. Láska ke slovům tu je tak dlouho, dokud tu je nevědomost. Po dosažení poznání nemají slova využití. Po realizaci je pocit ´já jsem´ stále zde, ale postoj mysli je zcela změněn.

Pokračujte v opakování mantry a podržte si její význam v mysli. Přemýšlejte o tom, kdo by měl uctívat koho a proč? Jestliže chcete Guruovu milost, přijměte slova Gurua za zákon.

 

 

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek