Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub Malý velký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      

24.9. 

Klub Malý velký strom

 

     
1.10. 
Klub Malý velký strom
     
15.10. 
Klub Malý velký strom
     
       
       
       
       

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

78. Vyvstání světa – (z knihy Oddanost po Seberealizaci)

25. 11. 2015 - Gabriela

SiddhaIluze, mája, je neexistující, ale vytvořila činy (karmu) pro celý svět. Pojala Paramátman jako mající tělo, a Šiva jí byl tudíž zesměšněn. Vytvořila jak Poznání, tak Nevědomost a rozmnožila světské činnosti. Stvořila muže a ženu a představila řetězec zrození. Způsobila zapomnění ve Vědomí Šivy a učinila ho oslem či prasetem. Vytvořila nesčetné množství forem pro to, co je bezforemné. Stejně jako jsou ve všech kusech oděvu jako např. v kalhotách, tričku, čepici atd. pouze vlákna, z nichž je vytvořeno mnoho forem a tvarů, podobně podivná je i hra máji. Lidé mají koncept, že žena stojící v lotosovém květu je Bohyně Bohatství, Lakšmí, a žena, jež stojí pod stromem, je přesný opak, ďábelský duch. Mája tímto způsobem představila mnoho vymyšlených bytostí a svět je takto všeobecně zformován.
V den svátku Divali (kdy lidé zapalují lampy pro Lakšmí), se též z kravského trusu vytváří podobizny Pána Krišny, Gópí, a ověnčují se květy. Hleďte, jak mája donutí kleknout individualitu i před kravským trusem. Co jiného je v podobizně Krišny kromě kravského trusu? Vše je založeno na vytvořené víře, vše je falešné. Pravda je ta, že vše je Brahman, ale hlupákům se jeví tato falešnost jako skutečná.

78. Vyvstání světa

Slova udělují Poznání Brahman, ale to nastane jedině tehdy, až je vše, co má být řečeno, u konce. Poté, co slovo skončí, nastane Realizace a slovo utichne. Véda je králem všech písem, a dokonce i On („Já") setrval němý. Když Véda prohlásila o Brahman „Ani toto, ani toto" (Neti, Neti), ostatní písma nevěděla, co říci. Nemohla nalézt žádný znak či označení, co to Brahman je. Písma jsou produktem Véd, a jakmile Védy utichnou v kontaktu s Brahman, ostatní písma nemohou Brahman spatřit ani jen letmým pohledem. Ostatní písma jsou určena pouze k popisu, zatímco Védy se snaží ukázat Brahman přímo. Ten, kdo iniciuje svatbu, nemyslí na nic jiného, než na svatbu. Je zaměřen pouze jedním směrem. Toto je pro něj v životě hlavním cílem. Cukr je sladký. Sladkost poznáte, když cukr ochutnáte. Není zapotřebí zaměstnávat písma, aby nám popsala sladkost. Celý tento svět je Jedním. Je naplněn pouze Jednou Jedinou věcí a ničím jiným. Pochopit a zakusit to je tou nejdůležitější věcí v životě, které má být dosaženo. Není zde projev ničeho dalšího, jen Jednoho, všude.
S touto zkušeností je spleť ega uvolněna, skrytá svázanost k tělu povolena a všechny duchovní síly jsou Jedno. Ovoce nebo zásluhy z uctívání modly Boha Ganapatiho jsou stejné, ať už se jedná o modlu malou či velkou. Jaký je význam větší modly? Je v ní pouze více hlíny. Zobrazení Ganapatiho je v podstatě hlínou a modla tudíž není ničím jiným než hlínou. Rozdíl je v mínění dotyčného, jeho pocitu o tom. To, že modle Boha udělujeme zvláštní tvar a barvu hlíny, je pro naše mentální uspokojení. Chceme získat potěšení z modly. Celá věc je jen mentální představivostí. Hlína se nepromění v Ganapatiho a Ganapati se nestane hlínou. Uctívání je produkt rozpoložení naší mysli. Protože je projekcí mysli, není věčné. Světci přemýšlejí o tom, co je věčné, a proto nepodléhají jakémukoliv emocionálnímu zaujetí. Jsou přesvědčeni o Absolutnu, Nepomíjejícím.
Světec Pippalajan říká s úmyslem sdělit pravdu o tom, že celý projev je Brahman, následující: „Ten kdo pochopí, že on a Brahman jsou jedním, funguje jako ostatní, ale všechny jeho činnosti, pocity a chování nejsou ničím jiným než Brahman. Stejně jako Šuka či Brahmadév – jejich spánek je samádhí a nazývá se Brahman Samádhí."
Byl tu jeden falešný, vymyšlený člověk, který neexistoval, a byl pouze vyprojektován. Pracoval a následně byl anulován, prokázán jako neskutečný, nebyl žádnou entitou. Celý život toho, kdo si uvědomil falešnost „já", se stane Brahman. Jak se píše ve Védách, čistá voda pokropená na Pána Šivu, je pro Něho nečistotou. Znalec Brahman je sám Brahman. Ten, jehož pýcha odešla, a kdo má pochopení Brahman, je Nejvyšším Bohem, Mahádévou. Je velkým hříchem způsobovat problémy Synu Gurua. Člověk by neměl obtěžovat Oddaného, jenž plně uctívá Gurua. Kdo jiný než Šiva je ten, jehož ego odešlo, a který dosáhl vizi Všeprostupujícího Brahman? Všechny činnosti Realizované bytosti, Džňánina, jsou samotným životem Boha. Jeho tělo a rodinný život je příbytkem Šivy. Jeho řeč je nebývalé hodnoty, významnou mantrou. Jeho ženou je Uma (Parvátí) a Jeho synem je Ganapati (Ganéša, Bůh meditace a odstraňovatel překážek), Syn Gurua.
Uctívání Jeho je záslužnější než dělání pudži tisícům modlám Ganapatiho. Dobré a špatné není v Brahman rozdílné. Pro Něho je peklo a vchod do nebes jedno a totéž. Pro Něho je Šiva všudypřítomný jak v symbolu lingamu, tak v hmyzu žijícím v bahně. Jeho pohled, plný soucitu, je přímým požehnáním Pána Šivy.
Iluze, mája, je neexistující, ale vytvořila činy (karmu) pro celý svět. Pojala Paramátman jako mající tělo, a Šiva jí byl tudíž zesměšněn. Vytvořila jak Poznání, tak Nevědomost a rozmnožila světské činnosti. Stvořila muže a ženu a představila řetězec zrození. Způsobila zapomnění ve Vědomí Šivy a učinila ho oslem či prasetem. Vytvořila nesčetné množství forem pro to, co je bezforemné. Stejně jako jsou ve všech kusech oděvu jako např. v kalhotách, tričku, čepici atd. pouze vlákna, z nichž je vytvořeno mnoho forem a tvarů, podobně podivná je i hra máji. Lidé mají koncept, že žena stojící v lotosovém květu je Bohyně Bohatství, Lakšmí, a žena, jež stojí pod stromem, je přesný opak, ďábelský duch. Mája tímto způsobem představila mnoho vymyšlených bytostí a svět je takto všeobecně zformován.
V den svátku Divali (kdy lidé zapalují lampy pro Lakšmí), se též z kravského trusu vytváří podobizny Pána Krišny, Gópí, a ověnčují se květy. Hleďte, jak mája donutí kleknout individualitu i před kravským trusem. Co jiného je v podobizně Krišny kromě kravského trusu? Vše je založeno na vytvořené víře, vše je falešné. Pravda je ta, že vše je Brahman, ale hlupákům se jeví tato falešnost jako skutečná. Individualita zpívá stejnou píseň, jenž byla kdysi zpívána při pokládání dítěte do kolébky a při slavnosti na počest udělení jména dítěti. Džíva je lapen v řetězu zrození a smrti, je čím dál pevněji připoután k jménu a formě, a každou chvíli říká „já", „já". Toto způsobilo řetěz nekonečných zrození a smrtí.
V Brahman bylo vytvořeno mnoho tvarů a forem, jež jsou nazývány „toto je jako toto, toto je něco odlišného, toto patří tomuto atd." Ve hře šachy jsou královna, kůň, král atd. všichni vyrobeni ze dřeva. Vše je prostě dřevo. Přesto i ve hře dochází k nesmyslnému sporu. Čím více jsou lidé chytřejší, tím více soutěží. Podobně se v Jednom, což je Brahman, objevil falešný jev mnohosti. Toto je iluze. Toto je hypnóza. Tato iluze je hra na schovávanou. Je to hra, rafinovaná hra emoční představivosti. Ten, kdo ji pozná, ji okamžitě odhodí. Jestliže bude hra šachy či jakákoliv jiná hra prokázána za pravdivou, tak bude i svět prokázán za pravdivý. Svět není pravdivý. Je to zdánlivý projev ve Vědomí, projev iluzorních věcí, který jednou zanikne. Celý zdánlivý projevený svět je neskutečný.
10. 12. 1935

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

Další kapitoly z knihy ´Oddanost po Seberealizaci´ jsou v "Textech na pokračování"

Překlad: Gabriela Adámková