Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

137. Samotný pocit „Já jsem“ je podvod – (Nirupany)

8. 10. 2015 - Gabriela

Neukazujeme zde žádnou cestu, ani nepředkládáme žádnou disciplínu. Pokud se vám promluva líbí, můžete ji nazvat následováním cesty. Kdo zná Pravdu? Přivlastňuje si nějaký jednotlivec, že zná Pravdu? Kdo má jakoukoliv sílu, kterou by mohl označit za svou vlastní? Ve skutečnosti to bylo pouze po objevení se vědomí, kdy jste se dověděli, že ´vy jste´. Co jste o sobě věděli před tím, než vás to naučili vaši rodiče? Povězte nám, odkud jste přišli, aniž byste zmínili své rodiče. Dětství značí nevědomost. Stejná nevědomost se ukazuje v mládí a pokročilém věku často jako poznání. Není to tedy nakonec nevědomost, jež se dnes předvádí jakožto poznání?

Nirupana 137

 Čtvrtek, 25. října 1979

Běžní lidé tomuto předmětu neporozumí. Přesto sem chodí a naslouchají. Myslí si, že svět je skutečný a jako důsledek mají pocit, že musejí plnit nějaké povinnosti. Přejí si, aby zkušenost života pokračovala. Pro mne je svět neskutečný a není zde nic, co by mělo být uděláno. Nemám touhu žít déle. Vědomí je malinké, ale projev tak obrovský! Lidské tělo je velmi vzácné a těžko dosažitelné; jen zřídka. Plně toho využijte. Nepáchejte sebevraždu.

Intelekt vytvořený iluzí (májou) je sobecký. V případě Boha neexistuje žádné sobectví. Vědomí, které přišlo bez vyžádání, nemůže být zničeno. Pouze ho pozorujte.

Když někdo mluví o velikosti Světce, řeknu, že je to pravdivé, jelikož nebyl nikdy narozen. Jaký je primární koncept před všemi ostatními koncepty? Je to pocit ´já jsem´. Komu přišel tento koncept? Jelikož To nedokážete označit, udělíte mu jméno – Bůh. Je to obdobné jako udělení jména novorozenci. Tyto otázky a odpovědi jsou hovorem mezi Bohem a májou (určeném) k uvedení do praktického užití. Skutečná pozice zůstává taková, jaká je. Někteří oddaní nabývají ve snech různé vize apod. Kdo jim však rozumí? A prostřednictvím čeho?

Jak může být dočasná zkušenost věčností? Víte, že ´vy jste´, a to je dočasnou zkušeností. Znalec je věčný. Vědomí se stane snesitelné, protože setrvává zaneprázdněné. Je pravda, že svět je viditelným důkazem lásky. Nicméně je také vzplanutím tří druhů neštěstí – těla, mysli a ducha. K čemu je láska? Ne snad k odstranění neštěstí? Pravý význam leží mimo slovní pochopení. Samotný pocit ´já jsem´ je podvod (klam). Jak pak můžete mluvit o egu atd.?

Neukazujeme zde žádnou cestu, ani nepředkládáme žádnou disciplínu. Pokud se vám promluva líbí, můžete ji nazvat následováním cesty. Kdo zná Pravdu? Přivlastňuje si nějaký jednotlivec, že zná Pravdu? Kdo má jakoukoliv sílu, kterou by mohl označit za svou vlastní? Ve skutečnosti to bylo pouze po objevení se vědomí, kdy jste se dověděli, že ´vy jste´. Co jste o sobě věděli před tím, než vás to naučili vaši rodiče? Povězte nám, odkud jste přišli, aniž byste zmínili své rodiče. Dětství značí nevědomost. Stejná nevědomost se ukazuje v mládí a pokročilém věku často jako poznání. Není to tedy nakonec nevědomost, jež se dnes předvádí jakožto poznání?

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková