Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od ledna 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
  • Praha

Sraz:  v 18:00h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      

9.5. Praha

 

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468, Fero 774130579

Další informace o bhadžanechNová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.


obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

135. Veškerá práce, kterou provádíte, bude vždy nedokonalá, protože vaše samotné bytí je nedokonalé – (Nirupany)

24. 9. 2015 - Gabriela

Je toto vědomí i jen na jeden den bez bolesti? Objevuje se tato nepříjemnost zvenčí anebo je vědomí samo onou nepříjemností? Když byli lidé nevědomí, bylo zde méně strachu. Čím jsou vzdělanější, tím více mají úzkosti. Důvodem je to, že nepochopili kořen (zdroj) utrpení. Do doby, než jste si začali uvědomovat tělo, jste neměli absolutně žádné poznání.

Nirupana 135

 Neděle, 7. října 1979

 Nehovořím na základě písem. Mluvím pouze o ´Tom´, kdo naslouchá. Nemluvím o vašem životě, kde jste hlava rodiny. Pouze pochopte, kdo jste. Jestliže to pochopíte, nedotknou se vás žádná trápení a radosti spjaté s rodinným životem.

Veškerá práce, kterou provádíte, bude vždy nedokonalá, protože vaše samotné bytí je nedokonalé. Ten, kdo realizoval Sebe Sama ví, že radosti a strasti života náleží mysli. Dějí se spontánně.

Zrození je nepříjemnost. Když tu není zrození, o vůbec nic nejde. Zrození značí projev vědomí – sattvy. To samo je nepříjemností. I když někdo prodlouží délku trvání vědomí, stejně musí být jednoho dne odhozeno. Dokonce i bytost, jakou byl Krišna, musela zanechat vědomí. Džňanéšwar odhodil tuto nepříjemnost v jednadvaceti letech. (Napsal komentář k Bhagavadgítě a také knihu Amritanubhava. Usedl v samádhí do vykopané jámy v zemi a požádal svého bratra, aby zakryl vrchní otvor kamennou deskou.)

Vědomí je pociťováno a dokonce ochraňováno, ale nemůže být tolerováno! Abyste ho snesli, musíte podstupovat nespočet činností. K čemukoliv jej přirovnáte a jakýmkoliv způsobem ho uctíváte, projeví sebe samo v dané formě. Přesto není trvalé. Krišna řekl: „Vším tímto jsem ve skutečnosti Já.“ Mnoho světců se mu klanělo. Ale i On musel zanechat své vědomí.

Je zakoušení sebe sama, jež bylo pocítěno (vyvstalo) nevědomě, radostí či nepříjemností? Člověk trpí úzkostí po celý svůj život. Např. se bojí o děti, strachuje se o vnoučata, nebo trpí úzkostí kvůli tomu, aby se měli všichni dobře.

Tak jako je tele důvodem toho, že se krávě objeví ve vemenech mléko, stejným způsobem je Světec inspirován k promluvě o Sebepoznání, když potká hledajícího. Třebaže víte, jak rozpoznat kvalitu drahokamů, kořen iluze ale schopni poznat nebudete. To přichází jedině díky Guruovi, který se však objevuje velmi zřídka.

Je toto vědomí i jen na jeden den bez bolesti? Objevuje se tato nepříjemnost zvenčí anebo je vědomí samo onou nepříjemností? Když byli lidé nevědomí, bylo zde méně strachu. Čím jsou vzdělanější, tím více mají úzkosti. Důvodem je to, že nepochopili kořen (zdroj) utrpení. Do doby, než jste si začali uvědomovat tělo, jste neměli absolutně žádné poznání.

Bylo vám řečeno, že je zde strach, smrt, čas a že je tu Bůh. To vše je tu, dokud tomu věříte. Co když nevěříte? Když toto vše popřete, není zde nic. Náleží Absolutnu nějaký vzhled? Dokonce i významní lidé si nad tím lámali hlavu. Někteří odešli z těla poté, co řekli: „Vrátím se za mnoho let.“ Je toto Realizace? Dokud je zde iluze ve formě jemného vědomí, není tu žádná Seberealizace. Z pohledu Slunce neexistuje vůbec žádná temnota. Z pohledu Džňánina nemá nikdo zrození. Vše, co se jeví nebo je pociťováno, je zkrátka divadelní hrou.

Nalezněte zdroj zrození. Rozjímá někdo nad přirozeností vědomí? Z čeho je? Lidé stovky let podstupují pokání. Pouze pochopte svou skutečnou přirozenost. Nemáte žádnou totožnost jakožto ´já jsem toto´, ´já jsem tamto´. Prostě tento fakt pochopte. Tato promluva není určena běžným lidem. Způsob, jakým je vědomí nutí se chovat, je správný. Člověk nemusí vědomí odhazovat, ale je nutné ho řádně pochopit. Vaše pravá přirozenost je před vědomím.

Vědomí odejde. Džňánin to chápe, tudíž nemá žádný strach. Pocit ´já jsem´ se označuje jako Brahman. Po realizaci Brahman se dostanete před (mimo) váš osud. Jméno Brahman je uděleno z praktických důvodů. Mysl, intelekt a vědomí vzešly z čirého vědění. Když tu není vědomí, není pociťována potřeba štěstí. Proč je cítěna, když je vědomí zde? Důvodem je to, že vědomí samotné je nepříjemností. Nazvete-li ho štěstím, tak je štěstím, označíte-li ho jako neštěstí, tak je neštěstím. Je vším, za co ho označíte. Prostě pochopte, co jste, právě nyní. Od všeho, co je vámi poznáno, se lišíte. Vědomí je ze své podstaty vrtkavé (těkavé). K tomu, abyste ho učinili stálým, je zapotřebí víra v Gurua.

Pokud je vaše oddanost ke Guruovi pevná, zakusíte osvobození, zatímco jste naživu (v těle). Co je známé, vytváří strach. To, co strach transcenduje, je věčné. Důvod, proč se strachujete, je ten, že nevěnujete pozornost své dokonalosti. Mějte plnou víru v Gurua, pak bude strach zcela vykořeněn.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková