Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

134. Přemýšlejte pouze nad tím, jak, proč a kdy jste si začali uvědomovat, že „vy jste“ – (Nirupany)

17. 9. 2015 - Gabriela

maharaj_audio_6.jpgPo transcendenci tělesného vědomí nedochází k přehlížení jeho vyživování. Nicméně dotyčný nemá touhy a vášně. Je vytvořen pocit odpoutanosti. Je zde spokojenost. Člověk se nadále baví různými koncepty během celého dne. Ostatní tvorové (zvířata) využívají svou mysl k přežití. Jakmile je pozornost z jiných objektů odkloněna, navrací se do vašeho vlastního Já. Když se mysl odtáhne od jiných věcí, ukotví se v Já.

Nirupana 134

 Neděle, 6. října 1979

 Když se osvobodíte od tělesného vědomí, láska k příbuzným se stane bezvýznamnou. Jakmile realizujete svou vlastní totožnost, můžete milovat každého. Celý svět je vaší formou, vaším vyjádřením. Dokud se tělesného vědomí nevzdáte, nebude zde žádný vývoj (progres). Musíte meditovat tímto způsobem: „To, co nakonec opustí tělo a je neviditelné, je mou skutečnou přirozeností. Tělo není má totožnost.“

Po transcendenci tělesného vědomí nedochází k přehlížení jeho vyživování. Nicméně dotyčný nemá touhy a vášně. Je vytvořen pocit odpoutanosti. Je zde spokojenost. Člověk se nadále baví různými koncepty během celého dne. Ostatní tvorové (zvířata) využívají svou mysl k přežití. Jakmile je pozornost z jiných objektů odkloněna, navrací se do vašeho vlastního Já. Když se mysl odtáhne od jiných věcí, ukotví se v Já.

Je zde opravdu nějaká dualita? Věříte v ni, a tak tu je. Považuje slunce své paprsky za od sebe oddělené? Abyste se stali Džňáninem, staňte se ryzím uvědoměním. Pak bude mája (Brahman, Bůh atd.), prokázána jako nepravdivá. Jedině Džňánin dokáže poznat Džňánina. Kde je vědomí, tam je utrpení. Liší se nějak od sebe vědomí a utrpení? Je tu vůbec nějaká bolest těla? Bolest trvá, pouze dokud je zde vědomí. Musíte realizovat, že vědomí se svou bolestí není vaše skutečná přirozenost.

Zrození značí bdělý stav a spánek. To jsou dva stavy. Ďžňánin toto ví. Vědomí nelze být pochopeno objektivně (zvěnčí). V samádhí jsou spánek a stav bdění v jednotě. Pro přirozenost Já tu neexistuje žádné samádhí. Intelekt je hra konceptu ´já jsem´. Je to jako provázek, na kterém pouštíme draka. Džňánin pozoruje, jak se vědomí vytrácí (v poslední moment). Není dotčen. On spatřil Boha, jehož je toto hlas. Spatřuje také, jak Bůh mizí – Bůh je také dočasný. Ostatní lidé však Boha uctívají, aby získali bohatství. To je rozdíl. Pouze ojedinělý Džňánin ví, že inkarnace Boha je konečná, ale On nikdy nekončí. Ostatní se těší konceptu nebe a pekla.

Guru od vás vždy žádá Já jakožto svůj duchovní poplatek; někteří nabízí tělo, nikoli Já. Chcete-li se stát Džňáninem, budete muset odevzdat své ´Já´ Guruovi. Džňánin není vědomím. Nikdy se nenarodil. Vše, co je, je vědomí. Džňánin jakožto Absolutno není dokonce ani svědek (pozorovatel). V čas poznáte, kdy a jak se odehrál projev. Nyní pouze představujte vědomí samotnému vědomí. Není nutné převádět Paramátman do vyobrazení (obrázku). Jakmile je toto manželství naplněno, můžete dělat, co vás těší. Když poznáte vědomí, nebudete mít žádný strach (úzkost).

Přemýšlejte pouze nad tím, jak, proč a kdy jste si začali uvědomovat, že 'vy jste'. Vše ostatní ponechte stranou. To, co je nestálé, se může stát stálé. Jakožto Absolutno již stálí (neměnní) jste.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková