Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od ledna 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
  • Praha

Sraz:  v 18:00h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      

9.5. Praha

 

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468, Fero 774130579

Další informace o bhadžanechNová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.


obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

131. Ten, kdo praktikuje oddanost, nikdy neriskuje úpadek – (Nirupany)

27. 8. 2015 - Gabriela

Dokud si myslíte, že umřete, a věříte, že po smrti budete trpět, bude zde řeč o morálce. Spatřuje slunce temnotu? Džňánin nevidí žádný rozdíl mezi hledajícím a hříšníkem. Náboženství ve světě jsou hrátkami nevědomců. Máte pocit totožnosti ´já´, který vás činí úzkostlivými. Zatímco hledáte potěšení, vytváříte bolest. Můžete si to přebrat jakýmkoliv způsobem. Musíte pochopit, že vaše uvědomění a svět jsou tímtéž. Poté rovněž pochopíte, že nepotřebujete svět a ani vy nemáte pro svět využití.

Nirupana 131

 Čtvrtek, 20. září 1979

Máte uvědomění a jeho pozorování se vám děje. Pět elementů je obsaženo ve vědomí. Nezačali jste se snad považovat za ´něco´ či ´někoho´? S čím byste se měli ztotožnit kromě svého těla? Štěstí a neštěstí (utrpení), Brahman a mája nejsou nic než vaše vědomí. Vaše problémy ustanou, jakmile odejde tělesné vědomí. Na konci s vámi nic nezůstane, včetně ´já´. Když toto pochopíte, pokloním se vám! Avšak pochopení musí být neotřesitelné.

Vaše konání ve světě závisí na významu slov. Co byste chápali, kdyby slovo nevyjadřovalo žádný význam? Jaká je v tuto chvíli vaše totožnost? Myslíte si, že jste velmi zběhlí v světském poznání. To je důvod, proč používáte slova. Jestliže nemáte žádnou ´image´ sebe sama podloženou slovy, stáváte se ve své podstatě Bohem.

Před každým problémem je vždy připravená odpověď. Není-li zde odpověď, nevyvstane žádný problém. Pravému stavu (ale) není věnována žádná pozornost. Přišli jste na svět vědomě? Tak jak budete sledovat svůj odchod? Je to klam. V době příchodu nebyl učiněn žádný krok. Tak jaké pak kroky budou v čase odchodu? (Vaše vědomí přišlo spontánně a stejně tak i odejde.)

Později vám bude jasné, že vše, co jste si dnes vyslechli, vám bude k ničemu. Je vědomí, které zakoušíte, vůbec důvěryhodné? Tak jako se hůlka stává oporou pro slepce, stejným způsobem byl Bůh se svými četnými jmény stanoven jako podpora. Jestliže jste nabyli Seberealizaci, pak všechna jména jsou jména vašeho vlastního Já.

Dokud si myslíte, že umřete, a věříte, že po smrti budete trpět, bude zde řeč o morálce. Spatřuje slunce temnotu? Džňánin nevidí žádný rozdíl mezi hledajícím a hříšníkem. Náboženství ve světě jsou hrátkami nevědomců. Máte pocit totožnosti ´já´, který vás činí úzkostlivými. Zatímco hledáte potěšení, vytváříte bolest. Můžete si to přebrat jakýmkoliv způsobem. Musíte pochopit, že vaše uvědomění a svět jsou tímtéž. Poté rovněž pochopíte, že nepotřebujete svět a ani vy nemáte pro svět využití.

Jakým způsobem je zde dualita mezi znalcem a věděním? Lze to přirovnat k dualitě mezi sluncem a jeho paprsky. Projev vědomí je sám o sobě dualitou. Není-li zde žádné vědění, není tu dualita. Bdělost je dualita a obráceně. Jestliže se slunce vydá na cestu hledat své vlastní světlo, dokončí ji někdy? Podobně, pátráte-li po konci světa se svým vědomím, spatříte ho někdy? Vaše vědění není bezvýznamnou událostí. Značí celý vesmír, ale vy jím nejste. Vy jste znalcem toho.

Oddanost, vědomí a Brahman jsou tímtéž. Někdo ho uctívá přímo, zatímco jiný nepřímo. Krišna říká: „Spatřuji Svou vlastní formu. Tato forma je svět. Tudíž vše, co se nachází ve světě, je Mým vlastním Já. Ten, kdo vidí a vnímá, není od viděného oddělen. Ti, kdo toto ví a uctívají Mne, jsou nejlepšími aspiranty.“

Vyslechli jste si dost, co si ale s sebou (v momentu smrti) odnesete? Rovněž tak vás přepadlo tělo, ale to, co je ve skutečnosti vaše, je vědomí. Toto poznání je nekonečné. Což znamená, že ho nelze kategorizovat (členit).

Kdo chápe, že tělo je ženské či mužské? Je to vědomí. Významný aspirant uctívá vědomí jakožto Rámu, Krišnu atd. způsobem, že jej považuje za sebe (´Já jsem To´). Ostatní používají stejné vědění, vytvářejí si své modly, uctívají je a drží si je v meditaci. Zúčastňujte se všech světských aktivit, ale následujte slova svého Gurua, jakoby jste složili přísahu. Tou je prohlášení ´Já jsem Brahman´.

Vědomí je zábavou. Nepotřebuje žádné další způsoby, aby se zabavilo. Ještě před smrtí byste měli vědět, že zde pro něj není žádné přicházení a odcházení. Je-li zrcadlo čisté, odráží všechny věci. Stejně tak, když se vědomí pročistí, je v něm jasně spatřena hra celého světa. Ten, kdo praktikuje oddanost, nikdy neriskuje úpadek.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková