Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od ledna 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
  • Praha

Sraz:  v 18:00h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      

9.5. Praha

 

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468, Fero 774130579

Další informace o bhadžanechNová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.


obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

128. Z pohledu Džňánina není nikdo nevědomý – (Nirupany)

6. 8. 2015 - Gabriela

Jakmile odejde koncept ´já jsem tělo´, ztratí se rovněž ego. Pak vše, co zůstává, je čiré vědomí. Vaše vědění je s vámi, nemůžete jej zastavit či odhodit. Ten, kdo má oddanost ke Guruovi, brzy dojde k osvobození. Každý má silnou touhu žít. Jakmile odhalíte svou skutečnou přirozenost, tato touha odpadne. Neuplyne moment, aniž byste nemysleli. To je přirozenost mysli. Proto rozjímejte o své existenci, která je bez těla. Dokud je zde forma, je tu ego.

Nirupana 128

 Čtvrtek, 30. srpna 1979

Džňánin má vědomí, ono však není individuální povahy. Je univerzální. Tomu, co je vše-prostupující, můžete udělit jméno, ale Ono je ve skutečnosti beze jména. Neprojevený princip se stal projeveným jakožto vaše vědomí. Ať praktikujete duchovno či nikoli, Absolutnu je to jedno. Vytvořili jste pocit duality tím, že jste se oddělili od celku (úplnosti).

To, co je viděno, cítěno nebo poznáno, je vytvořeno skrze vědomí. Je to vytvořeno ze znalce. Jakmile je realizováno univerzální vědomí, není zde potřeba po osvobození. Z pohledu Džňánina není nikdo nevědomý. On není oddělen od celku (úplnosti).

Jakékoliv jméno přijmete, stanete se jím. Univerzální vědomí nikdy nemůže být uchopeno. Jména různých božstev jsou jména vše-prostupujícího, univerzálního vědomí. Jaká je známka toho, že je někdo Džňánin? Každý rozpoznává Džňánina podle schopnosti (hodnoty) své mysli, intelektu a pocitu. Vědci budou objevovat to, co je vytvořeno z toho, co již existuje, ale nikdy nedokážou nalézt To, co je spontánně zde, aniž by to bylo vytvořeno. Mohli objevit tisíce věcí, ale nebudou schopni odhalit vědomí. Pokud rozpoznají vědomí, v ten samý okamžik ztratí své naděje, touhy a vášně a nebudou nic dělat. Nebudou mít žádná očekávání. Veškeré toto poznání je zcela pradávné. Vy se o něm nyní dozvídáte, a proto cítíte, že je nové.

Jednoho dne umřete, není to tak? Tak proč to neukončíte právě teď? Jedině tehdy poznáte Pravdu. (Pozn.: Zde nás Maharadž nežádá, abychom umřeli fyzicky. Chce od nás, abychom se zbavili připoutanosti ke světu a zůstali ve stavu bez myšlenek.)

Člověk chápe lásku a laskavost zejména když zplodí potomka. Pak přicházejí tyto pocity automaticky. S realizací Já je to totéž. Osvobodí vás, jakmile realizujete, že ničemu nerozumíte. Pokud ale cítíte, že jste pochopili, je to nic než vaše nepokojnost. Ten, kdo obdrží realizaci Já, nemá sám pro sebe žádné využití (shledá sebe sama jako bezvýznamného). Slova nedokážou popsat tento neprojevený stav. Vědci třeba vytvoří bytosti, ale nebudou schopni (koncepčně) pochopit Átman.

Jakmile odejde koncept ´já jsem tělo´, ztratí se rovněž ego. Pak vše, co zůstává, je čiré vědomí. Vaše vědění je s vámi, nemůžete jej zastavit či odhodit. Ten, kdo má oddanost ke Guruovi, brzy dojde k osvobození. Každý má silnou touhu žít. Jakmile odhalíte svou skutečnou přirozenost, tato touha odpadne. Neuplyne moment, aniž byste nemysleli. To je přirozenost mysli. Proto rozjímejte o své existenci, která je bez těla. Dokud je zde forma, je tu ego.

Pokračujte s každodenním zpíváním bhadžánů, protože význam bhadžánů se projeví skrze vás. Bhadžány odstraňují nečistoty ve vaší vlastní přirozenosti, transformují nečisté v Brahman. Ti, kdo jsou realizovaní, zůstávají ve své úplnosti, avšak následná oddanost pozvedá mysl běžných lidí. Když zpíváte bhadžány, vyslovujte každé slovo. Každé má svou důležitost. Celkový význam bhadžánů sestoupí do vaší pravé přirozenosti.

Každá bytost má nějaký osud. Odkud se objevil? Když jste se ponořili do vztahů s ostatními, počal osud. To je závislé na práně. Zamyslete se nad tím, nakolik důvěryhodná tato prána je. Aniž byste hledali podporu někde jinde, zabývejte se svým odhodláním realizovat Já.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková