Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

127. Tam, kde není klam bytí či ne-bytí, je Parabrahman, Absolutno – (Nirupany)

30. 7. 2015 - Gabriela

Mysl musíte kontrolovat pomocí správného rozlišování. Jakmile poznáte, že nejste dokonce ani životní sílou v těle, budete nesmrtelní. To je možné, pouze pokud potkáte Sadgurua a držíte se Jeho slov. Jmen Brahman je nespočet. Vy jste Brahman! Prostě přijměte slova Gurua. Kde jste vy, tam je Bůh. Vesmír je Jeho viditelnou formou. Kde je Bůh, tam je Já. Kde není Átman, tam není Brahman, mája, džíva či Bůh. Není zde nic. Vaše ´živost´ je bez jména a formy. Avšak dojmy posbírané myslí ji berou jako tělo. Vaše vědomí je zkušenost existence Boha. Nejdříve jste zde vy, pak přichází Bůh. Slovo ´Bůh´ nemá žádnou individuální formu. Celý vesmír je Bůh. Můžete mít dlouhý život. Na jeho konci nezůstane absolutně nic.

Nirupana 127

 Čtvrtek, 23. srpna 1979

Zrození značí stavy bdění a spánku. Jsou to stavy bytí. Jsem já těmito stavy? Je Átman narozeno? Ten, kdo toto pochopí, je bez zrození. Univerzální projev je pln života, nic však není trvalé. Když zemřete, tělo se rozloží do nesčetného množství organismů. Kolik životů vzniká z jednoho života? To ukazuje, že život je nepřetržitý. Jak dlouho je zde Átman (vědomí)? Átman je tu tak dlouho, dokud je tu životní síla. Jméno udělené slovem (jinému) slovu zmizí spolu se slovem. Přemítáte o tom, co říkají ostatní. Přemýšlíte o svém Já? Nad svou pravou přirozeností nedokážete přemýšlet. Jak pátrat po vědomí? Není vědomí prostředkem, skrze který je učiněno hledání? Vědomí nemůže pátrat samo po sobě, protože je vždy přítomné. Básníci či spisovatelé píší o radosti vědomí intelektuálně. Univerzální vědomí tryská z vašeho srdce. Znalec toho je Parabrahman, avšak On nemá žádné vědění. Toto vše je hra sebe-zářného vědomí. Přišlo bez vyžádání. Není mužské ani ženské formy. To jsou koncepty. Svět žije v hnízdě slov. Není tu snad připoutanost, hněv či láska? Ano, jsou zde, ale všechny jsou neskutečné, nejsou nic než zdánlivým jevem. Jsou skutečné jen pro daný okamžik. Jsou myšlenkami visícími na obloze. Fungují skrze životní sílu bytostí stvořených ze země. Nejsou to vaše myšlenky. Tam, kde končí věda, začíná duchovní pojetí – nejhlubší pochopení toho, co JE. Může se zdát, že slova vycházející z vědomí si protiřečí. Přesto se nezdráhejte klást otázky, jinak zde není dialog. Jak rozpoznáte realizovanou bytost? Nemá žádnou formu. Dokonce i slovo dítěte v kolébce plní nějaké poslání, tak proč by ne slovo realizované bytosti? Co je zde ale nakonec? Prázdnota? Ne, dokonce ani ta.

Tam, kde není klam bytí či ne-bytí, je Parabrahman, Absolutno. Není to prázdnota. Ono je mimo kvality. Brahmánanda – blaženost bytí Brahman (projev) – je rovněž dočasná. Klademe příliš velkou důležitost světu. Je to pro naše vlastní bytí. Věci, které jste měli během své nevědomosti rádi, po realizaci Já mít rádi nebudete.

Pravda musí být náležitě pochopena. Vše, co je vykonáno skrze mysl, se stane neskutečné. Znalcem mysli se zde míní rozlišování. Koncept, že se mysl stará o naše záležitosti, je chybný. Bytí je před myslí. Mysl se oddělila ze své pravé přirozenosti. Je bolest poznána myslí anebo je mysl sama bolestí? Když mysl zmizí, žádná bolest tu není. Dokud chápete mysl jako formu těla, je zde utrpení.

Bojíte se, zda dokážete fungovat bez mysli. Udělila vám mysl pocit, že máte formu předtím, než vám byly dva či tři roky? Měli jste zkušenost mysli během devíti měsíců v děloze? Kdo vás zde vyživoval? Ten, kdo řádně rozpoznal mysl, se neznepokojuje tím, jak by věci fungovaly za její nepřítomnosti. Mysl má velkou důležitost, protože jste se nedostali za ni. Když se prostřednictvím rozlišování stanete znalcem mysli, pochopíte to. Tam, kde je mysl, je spousta neštěstí a občas trocha štěstí. Utrpení nevyžaduje vážnou příčinu. Špetka neštěstí může trvat po celý život!

Mysl musíte kontrolovat pomocí správného rozlišování. Jakmile poznáte, že nejste dokonce ani životní sílou v těle, budete nesmrtelní. To je možné, pouze pokud potkáte Sadgurua a držíte se Jeho slov. Jmen Brahman je nespočet. Vy jste Brahman! Prostě přijměte slova Gurua. Kde jste vy, tam je Bůh. Vesmír je Jeho viditelnou formou. Kde je Bůh, tam je Já. Kde není Átman, tam není Brahman, mája, džíva či Bůh. Není zde nic. Vaše ´živost´ je bez jména a formy. Avšak dojmy posbírané myslí ji berou jako tělo. Vaše vědomí je zkušenost existence Boha. Nejdříve jste zde vy, pak přichází Bůh. Slovo ´Bůh´ nemá žádnou individuální formu. Celý vesmír je Bůh. Můžete mít dlouhý život. Na jeho konci nezůstane absolutně nic. Žijete-li 125 let, je možné, že budete muset snášet problémy ročního nemluvněte! Aniž byste o tom věděli, budete se pomočovat a špinit postel! Nestanete se terčem posměchu? Všichni vám vzdávali poctu, ale jak ubohý je nyní váš opotřebený stav! Všichni vás budou velebit a uznávat, ale jen pokud je vaše délka života omezena! Je-li situace takováto, tak jak bychom měli umřít?

Mája značí něco, co se ve skutečnosti nikdy nestalo. Je to klamná představa existence, nikoli skutečná existence. Toto je příběh mysli. Kde není mysl, nejsou potřeby. Dokud máte za to, že jste konatel, mysl vás neušetří. Vědomí není omezeno na nějakou individualitu. Je věděním, jež je úplností projevu. Má ´já´ v těle nějaký tvar? Kdy jste poprvé zakusili, že ´vy jste´? Naučíte se to čtením knih? Jaká je naše pravá přirozenost? Je to pocit ´já jsem´ anebo je to před ´já jsem´? Znalec je před věděním. Nasloucháte-li tomuto a vstřebáte to, nabydete svou dokonalost, která je již zde.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková