Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 35/2 Vědomí a vše, co se v něm objevuje, podléhá procesu vzniku a zániku

7. 7. 2015 - Aleš a Gabriela

Maharádž: Skutečnost je neviditelná, protože nemá žádnou formu. Uvědomíte si Jí v pravý okamžik na základě své očisty a pečováním o to, abyste ji tímto způsobem udrželi. Ego přichází s vaší tělesnou totožností a vírou, že máte jméno a formu. Máte za to, že jste konatelem, a vše se děje, protože to děláte vy. To, co je před vědomím a co vědomí obsahuje, nemá žádný pocit bytí. Ono neví, že je. Díky své očistě a její údržbě dozrajete a stanete se způsobilí obdržet Sebepoznání. Skutečnost se otevře a bude vám zřejmá. Jaké pak bude vaše poznání? Budete vědět, co jste byli před  ................

|| rádžádhirádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Mahárádž kí džaj ||

Druhá část audio přednášky 35

16. prosinec 1979

Mahátatva, Hiranyagarbha jsou jména udělená velkolepé Skutečnosti, nejvyššímu Vědomí. Skutečnost je věčná a je Pravdou. Všechna jí daná jména jsou k účelu pochopení. Žádné jméno či forma se jí však nemůže dotknout. Zde vědomí (Já jsem) a vše, co se v něm objevuje, není věčné. Vše podléhá procesu vyvstávání a zanikání, přicházení a odcházení, zjevování a mizení. Všechny jevy jsou dočasné. To, že víte, že jste, je díky vašemu vědomí, které vyjadřuje sebe samo a potom se stane latentní. Nikdy není nepřetržité. Vědomí a vše, co se v něm objevuje, podléhá procesu vzniku a zániku. Ale nejzazší Skutečnost, do které se to vše nakonec rozplyne, je věčná. Vše vyvstává z této Skutečnosti, je vědomé pro určitou dobu a poté se vrací zpět a rozpustí se ve zdroji, tj. Skutečnosti.

K čemu se vztahuje tato promluva? Je to k vašemu vědomí. Víte, že jste, říkáme tomu poznání "vy jste", vaše bytí, jehož světlo se objevuje jako svět, příroda. Podzemní voda je čirá, ale k tomu, abyste se k ní dostali, musíte odstranit zeminu, kameny a všechny překážky. Stejně tak čiré je i vaše vědomí, ale špatné dojmy a zvyky ho zdánlivě překrývají. Proto je zapotřebí je odstranit. Vy jste ryzím vědomím. Ono zůstává ryzí bez jakéhokoliv vašeho přičinění. Pouze je nutné odstranit tělesnou totožnost a své chybné dojmy a návyky. Není zapotřebí očišťovat vědomí. Ono je neustále ryzí.

Vědomí a vše, co se v něm objevuje, zanikne, neboť je dočasné. To, co je před tím vším, je věčná Skutečnost. Ona vždy přetrvává. Skutečnost je neviditelná, protože nemá žádnou formu. Uvědomíte si Jí v pravý okamžik na základě své očisty a pečováním o to, abyste ji tímto způsobem udrželi. Ego přichází s vaší tělesnou totožností a vírou, že máte jméno a formu. Máte za to, že jste konatelem, a vše se děje, protože to děláte vy. To, co je před vědomím a co vědomí obsahuje, nemá žádný pocit bytí. Ono neví, že je. Díky své očistě a její údržbě dozrajete a stanete se způsobilí obdržet Sebepoznání. Skutečnost se otevře a bude vám zřejmá. Jaké pak bude vaše poznání? Budete vědět, co jste byli před objevením vašeho vědomí, a dojde vám také, co jste skutečně právě nyní v tento okamžik. S tímto pravým poznáním svého "Já" se vskutku stanete způsobilí žít plnohodnotně. Vše, co se odehraje ve vašem životě, vás nijak neovlivní a nijak se vás nedotkne. S vaším "jástvím", bytím, jste nuceni čelit životním situacím. Vaše Sebepoznání vám dá odměřenost, jako kdybyste byli nezaujati čímkoliv, co se vám v životě stane. To ale neznamená, že nebudete dotčeni jen těmi negativními situacemi. Zjistíte, že se vás nedotýkají ani ty dobré. Jakékoliv vznikání a zanikání vás nijak nevyruší.

Konec druhé části audio přednášky 35.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"