Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 35/1 – Za nepřítomnosti vašeho bytí tu nic není

30. 6. 2015 - Aleš a Gabriela

Nezáleží na tom, pokud neporozumíte tomu, co zde říkám. Zapamatujte si však, že vás považuji za sebe sama (své Já). Nikdy neberu v úvahu to, co si myslíte o sobě nebo za co se považujete. Beru vás jako sebe sama. Já nejsem tělo a to samé platí pro vás. I když nechápete to, co zde slyšíte, budete tím obdařeni stejně, jako vám dodává jídlo výživu navzdory vaší neznalosti biologie (medicíny). Kdo je ve vás posluchačem? Jsou to vaše uši? Ne, je to bůh uvnitř vás.

To, co je důležité, je váš zájem o promluvu a vaše naprostá pozornost. Nejprve je nutné odstranit nečistoty a chybné prvky a potom je potřeba pečovat o to dobré. Vše, co je dobré, musíte chránit. Nejdříve musíte rozpoznat to dobré a potom se o to starat.

Přednáška č. 35

První část

16. prosinec 1979

V knize Eknath Bhagwat je popis Parabrahman, jak je plný a dokonalý ve všech ohledech. Když mluvím k vám, neberu v potaz vaši duchovní úroveň a to, jestli jste vzdělaní, a zda jste v nevědomosti či vybaveni poznáním. Na oplátku se od vás očekává, že budete této promluvě naslouchat velmi pozorně. Přestavte si, že jste zaměstnanec a dnes je výplatní den, kdy vám bylo oznámeno, že se váš plat zvýší. Jak budete pozorní! Jsou zde někteří lidé, kteří si přijdou vyslechnout přednášku, a během ní usnou. To se od vás neočekává. Ochutnáváte jídlo a jste si ho vědomi do té doby, dokud neprojde hrdlem. Jakmile ho ale spolknete, zapomenete na něj. I přes vaši neznalost biologie (medicíny) vám jídlo dodává energii. Proto buďte pozorní, jako když vám váš zaměstnavatel sdělí navýšení platu. A nezajímejte se o výši platu ostatních.

Nezáleží na tom, pokud neporozumíte tomu, co zde říkám. Zapamatujte si však, že vás považuji za sebe sama (své Já). Nikdy neberu v úvahu to, co si myslíte o sobě nebo za co se považujete. Beru vás jako sebe sama. Já nejsem tělo a to samé platí pro vás. I když nechápete to, co zde slyšíte, budete tím obdařeni stejně, jako vám dodává jídlo výživu navzdory vaší neznalosti biologie (medicíny). Kdo je ve vás posluchačem? Jsou to vaše uši? Ne, je to bůh uvnitř vás.

To, co je důležité, je váš zájem o promluvu a vaše naprostá pozornost. Nejprve je nutné odstranit nečistoty a chybné prvky a potom je potřeba pečovat o to dobré. Vše, co je dobré, musíte chránit. Nejdříve musíte rozpoznat to dobré a potom se o to starat. Dám vám příklad. Když jste poprvé zaznamenali své bytí, od té doby o něho pečujete. Když mi nasloucháte, výsledkem je vnitřní pročištění. Musíte tuto čistotu ochraňovat a dbát o ni. Pročištění a jeho udržování fungují společně.

Chcete-li vykopat studnu, nejdříve vyhledáte možný zdroj podzemní vody a potom začnete odstraňovat zeminu, kameny a další překážky, abyste se dostali k čisté vodě. Pokud pozorně nasloucháte tomu, co je zde řečeno, pak čiré vědomí (svatost) vyjádří sebe samo. Když je odstraněna tělesná totožnost a její návyky, ryzí vědomí zazáří, a to je naše "Já". Jakmile si takto uvědomíte ryzí vědomí, shledáte sebe sama jako nekonečného a neomezeného. Ryzí vědomí zná prostor, ale prostor nezná ryzí vědomí, které je před prostorem. Ryzí vědomí se nazývá Parabrahman neboli Paramátman.

Jakým způsobem poznáváte svět a přírodu? Nejprve víte, že jste, a následně poté je poznán svět a příroda. Není-li přítomné vaše bytí, není zde svět ani příroda. Vše, co je spatřené, je součástí vašeho vidění. Za nepřítomnosti vašeho bytí tu nic není. Existence Toho (Parabrahman), co je před vším a je věčné, je fakt. Bez vědomí tu nic není. Vše, co je viděno, včetně vesmíru, je součástí vědomí. To, co je spatřeno ve vědomí, není nic než samotné vědomí ve formě vesmíru, přírody.

Šrí Krišna říká: "Absolutno je před vším a obsahuje vědomí a vize včetně vesmíru. Nic nelze pochopit, aniž bychom to označili a pojmenovali. Proto to, co je před vším, se nazývá jako Paramátman. Jména či názvy jsou nutné čistě jen k praktickým účelům. Každému objektu je dán název. Všechna jména a formy, které existují, jsou pomíjivé a nakonec zmizí. Paramátman je však věčné. Je neměnné, neomezené a bezčasé. Nikdy neubyde, je vždy plné a kompletní. Jsem to, co je před vesmírem."

To je to, co Šrí Krišna Paramátman říká. Paramátman je v neduálním stavu, ve kterém není žádné jméno. Jen co se objeví vesmír, Paramátman to ví. Pro vědění je zapotřebí něco druhé. Pokud existuje pouze jedno, kdo pak bude znát koho? Před vyvstáním stvořeni tu je nedvojnost. Poté, co se objeví, dochází k jeho pozorování, které se děje Paramátmanu.

 

Konec první části audio přednášky 35.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

 

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"