Nová kniha:


Jóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

120. Toho, kdo dělá tělo činným, neviděl nikdy nikdo umřít – (Nirupany)

11. 6. 2015 - Gabriela

maharaj_audio2sm.jpgKaždá bytost ochraňuje to, co nemůže být nikdy přes veškerou snahu ochráněno. Nic z toho, co si přeje, aby bylo ochráněno, nepřetrvá. Jak nazvete Toho, v jehož společnosti nic nezůstává? Nelze Mu přidělit vůbec žádný popis. Kolik bochníků chleba duchovního poznání můžete konec konců upéct? Lze Já ztotožnit s nějakou vlastností (charakteristikou)? Vaší snahou je získat prostřednictvím tělesného vědomí pohodlí jak ve světské, tak v duchovní oblasti. Ale tělo není vaše pravá přirozenost. Toho, kdo dělá tělo činným, neviděl nikdy nikdo umřít. Tělesné vědomí přebírá veškerou zodpovědnost a pýchu. Následkem toho se stává zdrojem utrpení.

Nirupana 120

 Čtvrtek, 19. července 1979

Naše chování skrze tělesné vědomí je podobné stavu pacienta v nemocnici. Ten během nemoci cítí potřebu sebe sama. Dokud je zde nemoc, musí se o sebe starat velmi pečlivě. (Nemoc značí náš pocit bytí.) Možná tomuto nerozumíte, ale je důležité, abyste to pochopili.

Totožnost s tělem je jako nemoc. Proto potřebuje, aby o něho bylo celý den pečováno. Proč? Je tomu tak, protože nechceme ztratit sebe sama. Vědomí toto vše činí, aby se ochránilo. Přesto nakonec musí odejít. Staráte se o sebe, aby tato zkušenost nemoci nemohla odejít. Jelikož je zkušenost sama podstatou této nemoci, jednou skončí. Absolutno je pravý stav a nelze Ho poznat. Poznané nikdy nezasáhne nepoznané.

Proč opakujeme džapu a praktikujeme meditaci? Není to proto, abychom ochránili vědomí? Nicméně tato kvalita sama je hmotného původu (je vytvořena z výtažku těla, výtažku potravy). Kvůli tělesnému vědomí má očekávání, touhy a vášně.

Rodiče jsou mrtví. K čemu nám nyní jsou? Tak jaký má vůbec smysl poznání o tom, že odešli? Stejně tak zbytečná je Džňáninovi jeho realizace Já. S takovýmto rozlišováním se dostanete i za vědomí.

Každá bytost ochraňuje to, co nemůže být nikdy přes veškerou snahu ochráněno. Nic z toho, co si přeje, aby bylo ochráněno, nepřetrvá. Jak nazvete Toho, v jehož společnosti nic nezůstává? Nelze Mu přidělit vůbec žádný popis. Kolik bochníků chleba duchovního poznání můžete konec konců upéct? Lze Já ztotožnit s nějakou vlastností (charakteristikou)? Vaší snahou je získat prostřednictvím tělesného vědomí pohodlí jak ve světské, tak v duchovní oblasti. Ale tělo není vaše pravá přirozenost. Toho, kdo dělá tělo činným, neviděl nikdy nikdo umřít. Tělesné vědomí přebírá veškerou zodpovědnost a pýchu. Následkem toho se stává zdrojem utrpení.

Ten, kdo je věčně bdělý, je Sadguru. Dává vám Plnou Bdělost. Chopte se této Bdělosti a buďte probuzeni. Pak nabydete pravou přirozenost Sadgurua. Ten, kdo následuje Guruova slova, nemusí vynakládat příliš velké úsilí. Átman značí ´já jsem, já existuji´. Když se prána oddělí od těla, Átman zmizí. Tam, kde je vědomí, je také čas.

Není zde nikdo další. Vše, co je, jste vy sami. Přejete si milovat s podporou někoho dalšího držíce se konceptu, že tu existuje někdo další a toužíte pro sebe dosáhnout pohodlí. (Vytváříte dualitu a očekáváte pohodlí za podpory této duality.)

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.