Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

120. Toho, kdo dělá tělo činným, neviděl nikdy nikdo umřít – (Nirupany)

11. 6. 2015 - Gabriela

maharaj_audio2sm.jpgKaždá bytost ochraňuje to, co nemůže být nikdy přes veškerou snahu ochráněno. Nic z toho, co si přeje, aby bylo ochráněno, nepřetrvá. Jak nazvete Toho, v jehož společnosti nic nezůstává? Nelze Mu přidělit vůbec žádný popis. Kolik bochníků chleba duchovního poznání můžete konec konců upéct? Lze Já ztotožnit s nějakou vlastností (charakteristikou)? Vaší snahou je získat prostřednictvím tělesného vědomí pohodlí jak ve světské, tak v duchovní oblasti. Ale tělo není vaše pravá přirozenost. Toho, kdo dělá tělo činným, neviděl nikdy nikdo umřít. Tělesné vědomí přebírá veškerou zodpovědnost a pýchu. Následkem toho se stává zdrojem utrpení.

Nirupana 120

 Čtvrtek, 19. července 1979

Naše chování skrze tělesné vědomí je podobné stavu pacienta v nemocnici. Ten během nemoci cítí potřebu sebe sama. Dokud je zde nemoc, musí se o sebe starat velmi pečlivě. (Nemoc značí náš pocit bytí.) Možná tomuto nerozumíte, ale je důležité, abyste to pochopili.

Totožnost s tělem je jako nemoc. Proto potřebuje, aby o něho bylo celý den pečováno. Proč? Je tomu tak, protože nechceme ztratit sebe sama. Vědomí toto vše činí, aby se ochránilo. Přesto nakonec musí odejít. Staráte se o sebe, aby tato zkušenost nemoci nemohla odejít. Jelikož je zkušenost sama podstatou této nemoci, jednou skončí. Absolutno je pravý stav a nelze Ho poznat. Poznané nikdy nezasáhne nepoznané.

Proč opakujeme džapu a praktikujeme meditaci? Není to proto, abychom ochránili vědomí? Nicméně tato kvalita sama je hmotného původu (je vytvořena z výtažku těla, výtažku potravy). Kvůli tělesnému vědomí má očekávání, touhy a vášně.

Rodiče jsou mrtví. K čemu nám nyní jsou? Tak jaký má vůbec smysl poznání o tom, že odešli? Stejně tak zbytečná je Džňáninovi jeho realizace Já. S takovýmto rozlišováním se dostanete i za vědomí.

Každá bytost ochraňuje to, co nemůže být nikdy přes veškerou snahu ochráněno. Nic z toho, co si přeje, aby bylo ochráněno, nepřetrvá. Jak nazvete Toho, v jehož společnosti nic nezůstává? Nelze Mu přidělit vůbec žádný popis. Kolik bochníků chleba duchovního poznání můžete konec konců upéct? Lze Já ztotožnit s nějakou vlastností (charakteristikou)? Vaší snahou je získat prostřednictvím tělesného vědomí pohodlí jak ve světské, tak v duchovní oblasti. Ale tělo není vaše pravá přirozenost. Toho, kdo dělá tělo činným, neviděl nikdy nikdo umřít. Tělesné vědomí přebírá veškerou zodpovědnost a pýchu. Následkem toho se stává zdrojem utrpení.

Ten, kdo je věčně bdělý, je Sadguru. Dává vám Plnou Bdělost. Chopte se této Bdělosti a buďte probuzeni. Pak nabydete pravou přirozenost Sadgurua. Ten, kdo následuje Guruova slova, nemusí vynakládat příliš velké úsilí. Átman značí ´já jsem, já existuji´. Když se prána oddělí od těla, Átman zmizí. Tam, kde je vědomí, je také čas.

Není zde nikdo další. Vše, co je, jste vy sami. Přejete si milovat s podporou někoho dalšího držíce se konceptu, že tu existuje někdo další a toužíte pro sebe dosáhnout pohodlí. (Vytváříte dualitu a očekáváte pohodlí za podpory této duality.)

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková