Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

117. Nenechte se lapit do klece svého intelektu – (Nirupany)

21. 5. 2015 - Gabriela

nirupana_16.jpgTo, že umřete, je fakt. K čemu je vám potom svět, pomíjivý rodinný život, Bůh a náboženství? Lidé dělají všechno možné, aby učinili vědomí snesitelné. Přesto cokoliv se má stát, se stane. Lidé mají pocit, že obtížím se lze vyhnout praktikováním pokání či opakováním božího jména. Jedinou výhodou toho je zmírnění strachu. Proč jste znepokojeni? Jen abyste snesli (vystáli) vědomí. Jsme-li stále něčím zaneprázdněni, dokážeme snášet sebe sama (jako individuality). Když jsme unaveni, upadáme do spánku. Skutečnost, že víte, že ´vy jste´, je vaše vědomí. Díky němu můžete poznávat. Nazvěte toto vědomí Guruem nebo Bohem. Meditujte na toto vědomí a všechno ostatní ponechte stranou. Nikdy nesrovnávejte vědomí s tělem.

Nirupana 117

 Čtvrtek, 5. července 1979

Prahnete po mnoha věcech, ale s jakou totožností, kterou můžete považovat za svou vlastní, po nich toužíte? Totožnost, kterou v současnosti považujete za svou, je ve své podstatě potrava. Tělo je potravou pro vaše Vědomí. To, že zakoušíte tento rozlehlý svět, je díky vašemu vědomí. Jak dlouho s vámi bude? Proč jej nyní máte a proč zde předtím nebylo? Kvůli tělu dosahujete mnoha věcí. Nicméně tělo nebude trvat věčně.

To, že umřete, je fakt. K čemu je vám potom svět, pomíjivý rodinný život, Bůh a náboženství? Lidé dělají všechno možné, aby učinili vědomí snesitelné. Přesto cokoliv se má stát, se stane. Lidé mají pocit, že obtížím se lze vyhnout praktikováním pokání či opakováním božího jména. Jedinou výhodou toho je zmírnění strachu. Proč jste znepokojeni? Jen abyste snesli (vystáli) vědomí. Jsme-li stále něčím zaneprázdněni, dokážeme snášet sebe sama (jako individuality). Když jsme unaveni, upadáme do spánku. Skutečnost, že víte, že ´vy jste´, je vaše vědomí. Díky němu můžete poznávat. Nazvěte toto vědomí Guruem nebo Bohem. Meditujte na toto vědomí a všechno ostatní ponechte stranou. Nikdy nesrovnávejte vědomí s tělem.

Nemáte žádné soukromí, protože jste během dne zaměstnáni; kdo však v noci spí? Není to vaše vědomí? Alespoň v tuto dobu (těsně před usnutím) zaměřte svou pozornost na toto vědomí. Myšlenky, kterými se zabýváte (těsně přes usnutím), budou po usnutí pokračovat. Je to podobné, jako když semínko pod vrstvou hlíny vyklíčí a stane se stromem. Odevzdejte se svému vědomí. Vytrvejte ve slibu, že se odevzdáte slovům Gurua.

Na mé duchovní cestě je úsilí k ničemu. Vědomí vyvstalo spontánně. Je sebe-zářné. Pokud se snažíte situaci napravit, bude to jen horší. Veškeré vynaložené úsilí je vykonáváno prostřednictvím vaší totožnosti s tělem. Co děláte s Tím, kdo rozpoznává tělo? Přichází víra, že ´vy jste´, před nebo poté, co uvěříte, že tomu tak je? Vědomí je před vším. Uctívejte tento fakt. Bylo vědomí přivedeno odjinud? Je sebe-zářné. Intelekt není vaším skutečným poznáním, vy jste však závislí pouze na něm. Nenechte se lapit do klece svého intelektu.

Jednoduchou pomocí je pokračovat v opakování ´džaj Guru, džaj Guru´ (chvála Guruovi) beze slov před usnutím. Pak bude tato pomoc pokračovat i během spánku. Stanete-li se opravdovým oddaným, budete muset podstoupit transformaci z oddaného na Boha. Světec Tukáram říká: „Nechci Átman. Je lepší, když ty jsi Bůh a já jsem oddaný.“ Toto však řekl po realizaci Já.

Jen zřídka kdo se považuje za vědomí. Ostatní vědomí uctívají jako Brahman či Boha. Držet se vzpomínek způsobuje divoký tanec; jak pak může být dosaženo poznání Já? Jednoho dne své Já realizujete. Potom pochopíte, že svět je hra Vědomí. Já je vaší bezforemnou, blaženou a pravou přirozeností. Není mužem, ani ženou. Tělesné vědomí je popřením Já. Není snad vědomí před slovy?

Zapomeňte na mysl a rozjímejte o Já. Je-li slovu udělen nějaký význam, je přítomna mysl. Kde je ale mysl, není-li tu žádný význam? Jestliže neustále pokračuje mantra ´džaj Guru´, oddaný prožívá větší štěstí, než to během spánku. Pak je ve všem úspěšný. Získá-li někdo realizaci Já, pak kdekoli bude, tak toto místo bude posvátné.

I pro bohy je lidské tělo zřídka dosažitelné. Kdo stvořil tento krásný svět? Není to snad vědomí v lidském těle? Vykonávejte světskou činnost, jak jen chcete, nezraďte však víru ve své Já.

Po realizaci Já se stane jasné, že jste nezrozeni. Hvězdy a jejich postavení mají dopad (jen) na lidské tělo. Jen co se entita narozená z rodičů oddělí, snímek scenérie ve vesmíru se uloží v nitru této entity. Ten, kdo přijal zrození, nemá žádný intelekt, nicméně snímek rodičů je již zachycen (otištěn). Vše, co je zaznamenáno v tomto prvním snímku, je osudem. Potom to může být chlapec nebo dívka. Ve světě je mnoho objevů, ale to, jak byly tyto snímky pořízeny ve vědomí, neví nikdo. Pak pokračuje proces neustálého zaznamenávání slov, doteku, formy, chuti a vůně. Tato skutečnost není snadno vnímatelná, ale ti, kdo znají její tajemství, transcendují zrození.

Všichni ti, kdo jsou uctíváni jako inkarnace Boha, měli Gurua. Nikdo se nestal Mahátmou (Velkou Duší) bez Gurua. On je přesvědčen, že je to samé, jako slovo Gurua. K tomu dojde jedině tehdy, pokud je vědomí inspirováno a má touhu, není tomu tak? To je důvod, proč na nikoho v ničem nenaléhám. Když to (přesvědčení) po vyslechnutí (Guruových slov) vyvstane z nitra, tak získáte hodnotu Toho nezrozeného. Řeknete s jistotou, že jste se nikdy nenarodili?

Zrak Pozorovatele není fyzickým zrakem. V Jeho zraku je veškeré stvoření, ale On je před stvořením. On v důsledku iluze uvěří tomu, že je uvnitř (součástí) stvoření. Sen vyvstává z vás, přesto říkáte, že jste se v něm vyskytovali. Vliv iluze je takový, že člověk touží dosáhnout dokonalé pohody (klidu), a přesto věří, že se narodil.

Vědomí je vytvořeno ze sattvy a je přirozeností sattvy (životní síly). Avšak realizovaná bytost (Džňánin) si uvědomí, že není sattva gunou. Mezi milióny je jen málokdo nedotčen všemi událostmi, které se dějí ve světě. Prosím, važte si těchto slov, kterým nyní nasloucháte. Je to vaše velké štěstí. Potom budete zakoušet šťastnou přítomnost. Vaše vědomí bude sloužit Absolutnu.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková