Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
17.12. Klub MalýVelký strom       

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

11.2. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

115. Vnímáte snový svět, ale kolik z vás rozpoznává pozorovatele? – (Nirupany)

7. 5. 2015 - Gabriela

maharaj_audio2sm.jpgBdělost sama je vesmírem. Spánek dodává oddech, což značí, že je zde pohodlí a odpočinek pro bytí. Jakýkoliv stav bytí je dočasný a tudíž nedokonalý. Přesto jste k němu přilnuli. Během svého spánku nemáte žádnou zkušenost bdělosti. V bdělém stavu není žádná zkušenost spánku. Zkušenost, kterou získáváte v bdělosti, nezískáte během snění. Zkušenost pocitu bytí je pouze v těchto dvou stavech. Pozorovatel, který ví, že všechny zkušenosti jsou neskutečné, je nesmrtelný. Cítili jste vůbec někdy potřebu svého pocitu bytí, když jste byli bez těchto dvou stavů – bdělosti a spánku?

 

Nirupana 115

 

Čtvrtek, 28. června 1979

Udržet svou totožnost natrvalo není možné. Jaký je váš skutečný stav? Vy jste existovali před tím, než se toto vše stalo viditelné a budete takto existovat vždy. Avšak vámi přijatá totožnost ´já jsem toto či tamto´ skončí. Žádné vaše vazby (asociace) nepřetrvají. Dříve jste žádnou zkušenost dvou stavů – bdělosti a spánku – neměli. Nyní zakoušíte sebe a svět během těchto stavů. Když zde tyto dva stavy nebyly, nebylo přítomno ani pět elementů (viditelný svět). Neměli jste poznání svého pocitu bytí. Pak tedy, co zde bylo? Byla tu nic než dokonalost bez jakékoliv potřeby po vašem pocitu bytí.

Bdělost sama je vesmírem. Spánek dodává oddech, což značí, že je zde pohodlí a odpočinek pro bytí. Jakýkoliv stav bytí je dočasný a tudíž nedokonalý. Přesto jste k němu přilnuli. Během svého spánku nemáte žádnou zkušenost bdělosti. V bdělém stavu není žádná zkušenost spánku. Zkušenost, kterou získáváte v bdělosti, nezískáte během snění. Zkušenost pocitu bytí je pouze v těchto dvou stavech. Pozorovatel, který ví, že všechny zkušenosti jsou neskutečné, je nesmrtelný. Cítili jste vůbec někdy potřebu svého pocitu bytí, když jste byli bez těchto dvou stavů – bdělosti a spánku?

Fenomenální svět se rozprostřel z této primární iluze, mula máji. Nikdo ho nestvořil. Nemá tvůrce ani ničitele. Přepadnul vás pouze tento bdělý stav. Naše vědomí automaticky nabývá formu vesmíru. Kde je semeno vesmíru? Semenem je pocit ´jsem bdělý´ doprovázen očekáváním, že přetrvá. To samo o sobě je sen. Vnímáte snový svět, ale kolik z vás rozpoznává pozorovatele? Neustále máte strach a obavy. Pocit bytí vás přepadl bez vašeho vyžádání. Kam odejde svět, když pocit bytí zmizí? Když jste bdělí, bdělost je nekonečná; během spánku odpočívá v pozorovateli. Nikam neodchází. Tyto dva stavy (spánek a bdělost) zde nebyly, tak jak mohou umřít?

Díky šťastnému osudu se setkáte s Dokonalou Bytostí, Světcem a On vám vyjasní (pročistí) vaše zření. S Jeho požehnáním můžete obdržet zkušenost nesmrtelnosti. Ti, kdo praktikují oddanost ke Guruovi (neduální oddanost), se stávají nesmrtelní. Momentálně nemá váš pocit bytí klid. Jedinou zkušeností klidu (odpočinkem) je hluboký spánek. Bdělost a spánek jsou hádankou, prostřednictvím které realizujete své Já. Vy však k této hádance nemáte žádný vztah. Jednáte se jménem a tělesnou formou a říkáte, že jste naživu. Vyděláváte a hromadíte věci, nakonec však umřete. Je zde iluze (zdánlivý jev) smutku, neštěstí a strachu. Vy jste to však přijali za skutečné! Písma říkají, že máte nekonečné množství smrtí a zrození. Není to nic, než koncepty. Měli jste zkušenost byť jen jednoho zrození? Kdy si vůbec uvědomíte tento omyl? Jedině když žijete s přesvědčením ´já jsem sebe-zářné vědomí´ tak, jak jednoznačně stanovil Guru.

Pomocí Guruových slov pochopíte, že jste nesmrtelní. Poté realizujete, že jste vzdálený zřec spánku a bdělosti. Přijali jste falešné zdání za skutečné, tudíž se musíte znovu a znovu rodit. Toto tvrdí Písma. To je příčinou utrpení. Meditujte na Gurua, který je uvnitř. On vám pak ukáže, co je to smrt a co nesmrtelnost. Vše, co se jeví a je pociťováno, je neskutečné. Veškerý pěti-elementární svět je neskutečný. Jen proto, abyste to řekli, tvrdíte, že někdo je realizovaný a další nikoliv. Toto musíte pochopit. Neseškrtávejte své světské aktivity jakožto znak odpoutanosti. Je-li v tomto světě dokonalé Já, pak pochopte sami pro sebe a rozpoznejte, že jste to Vy, vaše vlastní Já.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková