Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

103. Satguru je vaše vlastní přirozenost – (Nirupany)

12. 2. 2015 - Gabriela

/nisargadatta_bidi.jpgPřirozeností Brahman je vědomí. Dokud je zde jemné tělo, je tu ego. Když je zničeno, není tu žádné zrození. Tělesné vědomí je nahrazeno univerzálním Nekonečnem. Stav Parabrahman a milost Sadgurua jsou jedno a totéž. Značí to realizaci vaší vlastní přirozenosti. Tím co jste si zde vyslechli, se stanete a potom sestoupí milost Gurua. Nejsme ničím jiným než přirozeností Sadgurua. Vědomí v těle je v pohybu přijímaje různé koncepty ve světě. Ten, kdo plně upřel svou pozornost na slova Sadgurua, zcela jistě obdrží Jeho milost. Přirozenost Sadgurua se mu odhalí a stane se zřejmou. Pochopíte, že vy a Guru jste totéž.

Nirupana 103

 Čtvrtek, 29. března 1979

Přirozenost Sadgurua je věčná a neomezená. Ráma, Krišna, Hari atd., to vše jsou Jeho ozdobná jména (tato jména náleží vědomí v jejich tělesné formě).

Když je koncept zrození prokázán jako neskutečný, vše, co přichází s ním, je rovněž prokázáno jako neskutečné. Guru je Parabrahman. Poté, co to pochopíte, podržíte si to uvnitř sebe sama a stanete se přirozeností Gurua. Jakmile je jemné tělo vyhlazeno, není již zde dále koncept smrti. Pak to, co zůstává, je nezrozený princip. Tělesné vědomí a pocit konatelství zmizí v důsledku Guruovy milosti. Jakmile to pochopíte a vstřebáte, nikdy to neztratíte.

Milost Sadgurua značí projev Jeho vědomí. Vědomí má pocit individuality kvůli tělu. Tento pocit odejde a to, co zůstane, je úplnost.

Přirozeností Brahman je vědomí. Dokud je zde jemné tělo, je tu ego. Když je zničeno, není tu žádné zrození. Tělesné vědomí je nahrazeno univerzálním Nekonečnem. Stav Parabrahman a milost Sadgurua jsou jedno a totéž. Značí to realizaci vaší vlastní přirozenosti. Tím co jste si zde vyslechli, se stanete a potom sestoupí milost Gurua. Nejsme ničím jiným než přirozeností Sadgurua. Vědomí v těle je v pohybu přijímaje různé koncepty ve světě. Ten, kdo plně upřel svou pozornost na slova Sadgurua, zcela jistě obdrží Jeho milost. Přirozenost Sadgurua se mu odhalí a stane se zřejmou. Pochopíte, že vy a Guru jste totéž.

Zkušenost světa a snu přichází skrze tělo. Co je nakonec v těle? S tímto poznáním vaše jemné tělo odpadne a to, co zůstane, je ryzí vědomí. Nyní nemá hledající žádnou individualitu, žádný koncept zrození. Ten, kdo nerealizuje Já, se musí chovat v souladu s přirozeností času. Životní délka – od narození do smrti – je sezónním obdobím; je časem. Všechny vaše zkušenosti závisí na čase. Proto to jednou provždy pochopte dříve, než váš život skončí. Pro Džňánina je den pouhým okamžikem. Všechny věci jsou vykonány měřením okamžiků.

V jaké formě se chcete uchovat? To, co jste nyní, je pouze sezónní, a tudíž dočasné. Jestliže pochopíte podstatu času, pak čas transcendujete. Vše toto bude vyjasněno prostřednictvím slov Gurua. Uvnitř vás neustále vibruje bzukot vědomí. Pouze jej pozorujte.

Během období nevědomosti je osvobození nezbytné. Poté, co obdržíte poznání Já, vám toto osvobození slouží. Dokud je zde nepatrná stopa individuality, je tomu tak, že osvobození je nutné. Individualita závisí na čase. Znalec času je Sadguru. Ten, kdo závisí na čase, se nikdy nepřestane obávat. Znalec času nepotřebuje dobu života. Blažený klid značí realizaci naší bezčasé pravé přirozenosti. Vaše zkušenost času je mezi rozbřeskem vědomí a jeho zapadnutím.

Sadguru je vaše vlastní přirozenost. To, za co se osoba považuje, je podstatou času. Je to pocit ´já´ a ´moje´, nic víc. A přesto tu nic takového není. Buďte velice tišší. Neobtěžujte se něco získávat či se něčeho vzdávat. Pouze mysl je narozena, vy nikoli.

 

 Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková