Nová kniha:


Jóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

102. Jedinou důvěryhodnou věcí v tomto světě jsou Guruova slova: „Já jsem Brahman“ – (Nirupany)

29. 1. 2015 - Gabriela

nisargadatta_bidi.jpgDnes jsme si vědomi toho, že ´my jsme´, co se ale přihodí tomuto uvědomění v budoucnu? Ti, co umírají, zatímco se ztotožňují s tělem, musí přijmout (podle písem) nové zrození. Jakýkoliv koncept v momentu smrti se následně přihodí. Toto se netýká toho, kdo je osvícený. Znovuzrození neexistuje – to je má zkušenost, a proto o něm nemluvím. Ten, kdo realizoval úplnost, nemá individuální zrození a smrt. Jakožto Úplnost/Absolutno nemá Átman pocitbytí. Pocit bytí přichází s tělem, které je potravou. Příčina existence pocitu bytí je triviální. Přesto je odpovědný za znovuzrození. Džňánin toto ví.

Nirupana 102

 Středa, 28. března 1979

Gaudi Padva, Nový rok v Maharáštře

Dnes jsme si vědomi toho, že ´my jsme´, co se ale přihodí tomuto uvědomění v budoucnu? Ti, co umírají, zatímco se ztotožňují s tělem, musí přijmout (podle písem) nové zrození. Jakýkoliv koncept v momentu smrti se následně přihodí. Toto se netýká toho, kdo je osvícený. Znovuzrození neexistuje – to je má zkušenost, a proto o něm nemluvím. Ten, kdo realizoval úplnost, nemá individuální zrození a smrt. Jakožto Úplnost/Absolutno nemá Átman pocitbytí. Pocit bytí přichází s tělem, které je potravou. Příčina existence pocitu bytí je triviální. Přesto je odpovědný za znovuzrození. Džňánin toto ví.

Nemáte žádnou zkušenost svého vlastního zrození. Jestliže sdělíte informaci o narození jiné osoby, bude to pravda? Toto poznání má vysvětlit, jak je zformována (celá) tato bublina. Veškeré další získané poznání je falešné.

Mája vyvstává z tělesného vědomí. Láska ´já jsem´ je májou, iluzí. Někteří lidé shledají obtížným naslouchat tomuto typu poznání. Vyžaduje to obrovský podíl vnitřní síly.

Čiré vědomí je všude. Když není v těle, nemá poznání o své existenci. Může prostor zakoušet dýchání? Slova a jejich význam vytváří škálu tužeb. Pokud se místo dívání ven zahledíte dovnitř, budete brzy osvobozeni. Neptejte se na to ostatních. Musíte rozlišovat. Když je tu rozlišování, je zde odpoutanost.

Tvrdě pracujete na živobytí. Co je to žití? Není to pokus o pokračování pocitu bytí? Proč člověk trpí tolika strastmi? Ne proto, aby zachoval svůj pocit bytí?

Vědomí je nesnesitelné. S tím přichází strach z jeho ztráty. Proto je zde utrpení i strach. Všechny světské věci jsou vytvořeny proto, aby učinily vědomí snesitelné. Je zde potřeba mít manžela, manželku, děti, potravu atd. Tudíž sama láska k našemu pocitu bytí je nesprávná. Sebeláska chce pokračovat. Je to velká iluze – stala se příčinou stvoření vesmíru. Když se život schyluje ke konci, budeme se starat o to, co se děje světu? Cítíte-li nutkání toto pochopit, tak určitě pochopíte.

Základní duchovní poznání je prosté, ale lidé se zbytečně nechávají vtahovat do bolestných rituálů. Když tu není pocit bytí, tělo je pouhou mrtvolou. Vaše pravá přirozenost je mimo popis. Nemůže být poznána, přesto existuje. Je Zdrojem všeho. Vědomí se objevilo a po určité době zmizí. To je vše. Co dalšího chcete vědět?

Pokud se stabilizujete ve svém pravém stavu, základní potřeby pro vás budou automaticky zajištěny. K jejich získání nebudete muset vyvinout žádné úsilí. Guru odhaluje žákovi své vlastní bohatství. Zasvětí toho, kdo se odevzdal. Význam mantry je ´já jsem Átman, já nejsem tělo´. Je to podobné, jako když je uděleno jméno novorozenci. Rodiče dávají zrod tělu. Sadguru uděluje zrod vědomí. Zaseje velké semínko do srdce žáka. Ten, kdo přijme Guruovo slovo (učení), stává se Bohem.

Váš jazyk nemá svou vlastní chuť. Proto může rozpoznávat ostatní chutě. Podobně vědomí je bez konceptů. Je prostě světlem. Jedinou důvěryhodnou věcí v tomto světě jsou Guruova slova ´Já jsem Brahman´. V těle je něco, díky čemuž víte, že ´vy jste´. Toto nelze pochopit bez milosti Gurua. Usilujete o to, abyste tělu zajistili pohodlí. Jakmile přesměrujete své úsilí k realizaci Já, stanete se nesmrtelní a nezničitelní.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.