Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

99. Abyste poznali tajemství vědomí, musíte se s ním důvěrně sblížit – (Nirupany)

8. 1. 2015 - Gabriela

nirupana_6.jpgVelký význam je kladen na narození těla, které nazýváte svým. Má někdo tu odvahu říci, že jeho vlastní formou, podstatou, je celý svět? Kvůli kvalitě sattva přichází bdělý stav jakožto ´já jsem´. Protože je spatřován po dlouhou dobu (celý život), jste omámeni. Posléze se bdělý stav stává těžko snesitelným. Abyste poznali tajemství vědomí, musíte se s ním důvěrně sblížit. Vědomí během snu a bdělého stavu je stejné. Jde o materiální proces. Po důkladném poznání všech tří stavů – bdělého stavu, snění a spánku –, ten kdo žije ve čtvrtém stavu, je ryzí Brahman. Realizace toho vyžaduje naprosté zasvěcení se tomu.

Nirupana 99

 

Neděle, 18. března 1979

Přijali jste svázanost těla, a proto jste omezeni jeho činnostmi. Paramátman je bez omezenosti. Od narození těla jste přijímali koncepty a pevně se jich držíte. Původním konceptem je ´já jsem´ neboli ´jsem bdělý´. Kvůli tomuto konceptu je zde vnímání času. Jakmile je původní koncept ´já jsem´ prokázán jako falešný, realizujete, že jste nezrození a nesmrtelní. Každým okamžikem jsou zde milióny inkarnací vědomí (to, co spatřujeme a představujeme si, jsou inkarnace našeho vědomí). Má se za to, že myšlenky během posledního momentu rozhodnou o budoucnosti toho, kdo umírá. Toto je pravdivé pro nevědomou osobu, která věří, že je tělem.

Co je to džíva? Co je to osoba? Je to bytí, a to je bezforemné. Vědomí je narozeno; má vlastnost hmotné látky. Je potravinovým výtažkem. Jako takové je čiré. Kvůli tělu se zdá být znečištěno. Paramátman se prostě míní To, jenž je mimo vše, co je viděno či cítěno. On je věčný a skutečný. Je zde nějaká zkušenost Jeho společnosti? On je mimo prostor. On je neměnný. Zakoušíte prostor v hlubokém spánku? Ten, kdo se mění, je tím, kdo je konzumován časem. Vše, co se děje, je zásluhou kvality vědomí. Paramátman nemůže činit dobro nebo zlo. V mé pravé přirozenosti není nic, co může být změněno. Paramátman není věděním, ani nevěděním. Nemá ani špetku informace. Ten, kdo praktikuje oddanost, je věčnou přirozeností Parabrahman.

Je-li zde sluneční záře, není nutno hledat slunce. Sluneční záře není od slunce oddělena. Podobně vše vzniká z mého vědomí. Já sám jsem Parabrahman, Dokonalost. Vše se děje v rozmezí vědomí. Očekávání, touha, strach, zrození, smrt existují spolu s myslí. Vyvstávají s pocitem ´já jsem´. Ten chce pokračovat (přetrvávat). Vědomí vytváří rozlehlé nebe, které vidíme. Prostor vědomí přišel sám od sebe. Nicméně já jsem Parabrahman, jsem úplný.

Zamyslete se nad tělem. Uctívejte své vědomí. Nedokonalost překypuje, když uctíváte tělo. Ten, kdo se sjednotí se svým vědomím, musí nabýt zkušenost vše-prostupujícího (pozorujícího) stavu bytí (čtvrtý stav – turíja). Svět a vaše vědomí nejsou odděleny. Váš bdělý stav a podstata světa jsou totožné. Dobře si pamatujte, že Átman, vědění a svět jsou jedním a tím samým. Rozjímejte nad faktem, že naše vědomí je viděno jakožto svět.

Velký význam je kladen na narození těla, které nazýváte svým. Má někdo tu odvahu říci, že jeho vlastní formou, podstatou, je celý svět? Kvůli kvalitě sattva přichází bdělý stav jakožto ´já jsem´. Protože je spatřován po dlouhou dobu (celý život), jste omámeni. Posléze se bdělý stav stává těžko snesitelným. Abyste poznali tajemství vědomí, musíte se s ním důvěrně sblížit. Vědomí během snu a bdělého stavu je stejné. Jde o materiální proces. Po důkladném poznání všech tří stavů – bdělého stavu, snění a spánku –, ten kdo žije ve čtvrtém stavu, je ryzí Brahman. Realizace toho vyžaduje naprosté zasvěcení se tomu.

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková