Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 16.4. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

34. Dívejte se na Boha očima oddaného (z knihy Vše je iluze)

7. 1. 2015 - Aleš

SiddhaKaždý den přezkoumejte své chování a sami budete vědět, jaké klady jste si osvojili. Pokud se ztotožňujete s Bohem, získáte též Jeho laskavost. Pokud dojdete k uvědomění, že „Jste Brahman“, budete Brahman. Potom si nebudete přát nic dalšího. Je-li v domě rozsvícena lampa, světlo z ní svítí oknem ven, a podobně, jestliže září Brahman uvnitř bytosti, pak jsou znaky Brahman patrné navenek. Považujte „bezžádostivost“ za velký užitek, který tak získáte. Jaký smysl pro vás má určitý způsob chování jiného aspiranta? Co ztratíte, jestliže je sveden na scestí? Sami se musíme osvobodit od konceptu „já“. Jinak se to stane překážkou, zdrojem trápení. Proto byste se neměli o nikoho strachovat. Jen pak budete svobodní a vaše proslulost bude bezmezná. Velcí světci, jako byl Ráma, Krišna, Vasištha a Tukaram, jsou nyní velmi proslulí. Čím starší je jejich věhlas, tím větší je ....

|| rádžádhirádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Mahárádž kí džaj ||

Sám oddaný je Bohem. Nikdy si nemyslete, že se Bůh nějak od svého oddaného liší. Domnívat se, že někdo přijde a nějak z vás udělá Boha, je mylné. Vše, co jste vykonali, je prostě jen to, co mělo být uděláno, taková je pravda. Nepředpokládejte, že se na základě nějakého úsilí, jakýmsi způsobem stanete Bohem. Iluze se vás bude snažit ve vašem rozhodování všelijak zneklidnit.

Nikdy se však nedomnívejte, že vám iluze udělí postavení Boha. Individualita se objevila kvůli vaší svobodné vůli a Bohem jste schopni se stát zase díky vlastní svobodné vůli. Vaše rozhodnutí musí být konečné a vy můžete být úspěšní, jestliže si to opravdu přejete. Pokud vy sami neprohlásíte, že jste Bůh, jak to druzí budou moci říkat místo vás?

Jakmile pocítíte, že vystupováním jako lidská bytost pácháte velký hřích a zmatek, potom jste jako Bůh. Když se budete takto cítit, měli byste pochopit, že jste se začali stávat Bohem a toto Božství se (ve vás) právě rozvíjí. Ve skutečnosti však Bohem již jste. Stejně jako muž nerad nosí sárí (šaty, které nosí indické ženy), podobně když se někdo stane Bohem, nesnáší pomyšlení žít světským životem. Oddaný musí nabýt přesvědčení, že je v podstatě Ryzí, Svobodný a nic než Pravda.

Za individuální sebe-ztotožnění byste se měli stydět. Musíte vyvinout postoj: „Já nejsem tělo, Já jsem Brahman.
K čemu mi jsou objekty smyslů?“ Všímejte si všech myšlenek, které vám přes den přicházejí na mysl. Měli byste je každý den pečlivě prošetřit.

Vysledujte, jak se změnilo vnímání vlastní přirozenosti poté, kdy jste se dostali do kontaktu se světcem. Všechny změny chování byste měli zaregistrovat a rozpoznat rozdíl mezi dřívějším způsobem chování a tím nynějším; poznejte, jak se vaše vědomí mění během dne, kdy pracujete.

Co měla mysl ráda předtím, než došlo k setkání se světcem? Jakou formu uspokojení vám dříve mysl poskytovala? Co má nyní v oblibě? Co je smyslem vašeho života? Jaká je jeho podstata? Jakou má kvalitu? Jakmile postupně rozvinete hlubší pochopení své Pravé Přirozenosti, pak se změní možnosti obstarání jídla, ochrany, kvalitativního vývoje a shánění prostředků, napomáhajících realizovat skutečnou přirozenost, a vaše činnosti budou toho rázu, že se stanou nápomocné v naplnění všech těchto potřeb.

Všechny bytosti jednají podle své přirozenosti a druhu. Poznání vlastní přirozenosti a druhu způsobí, že některé věci hromadíme a jiné necháváme být. Lidská mysl, intelekt, vědomí, ego s pocitem svých práv – to vše funguje podle naší přirozenosti, našeho druhu, pozice a okolností. Poznat Skutečnost znamená prozkoumat a být si jist svou pravou přirozeností. Když ji s jistotou a neochvějností znáte, nazývá se to „neměnné“ Sebe-poznání. Rozhodnout se, jaké jsou naše potřeby a co naopak nepotřebujeme, lze jen tehdy, když jednoznačně známe podstatu a charakteristický rys vlastního života.

Denně kontrolujte, jaký druh myšlenek vytváříte. Týkají se duchovního života, nebo se jedná o myšlenky spojené s životem světským? Ten, kdo toto bude denně přezkoumávat, získá vnitřní bohatství. Pro toho, jehož pozornost je obrácena ke Skutečnosti, se bezžádostivost stane prvním vítězstvím v jeho životě. Potom mu přestane záležet na tom, co mu kdo dá či vezme, protože již nic nepotřebuje. Štědrost značí, že tu není ani touha uchovávat něco, co vlastníte. Potom tu je Poznání. Posléze, jakmile se vám podaří zvítězit nad iluzí, dostaví se úspěch. Přestanete se trápit tím, co se v minulosti přihodilo.

Čtrnáct smyslů – to jsou posly Boha smrti (Jámy). Úlohou smyslů je neustále zvyšovat svou aktivitu a přivolat tím problémy s následnými tresty. Vyhnout se tomu je velmi těžké. Nejprve ze všeho byste měli mít naléhavou potřebu se od toho osvobodit. Takovémuto aspirantovi pak setkání s Guruem opravdu přinese prospěch. Jen tomu, kdo je připravený, Guru ukáže cestu. Z učení má užitek pouze ten, kdo po tom touží. Po setkání s Guruem je nutné, aby se žák stal ukázněný a začal důkladně studovat učení Gurua. Jen pak se pro vás stane stezka snadná.

Zesnulí předci zasypou květy toho, kdo na oslavu svého úspěchu v duchovním životě tluče na bubny vítězství. Pouze ten, kdo přetrvává ve stavu „Univerzálního Vědomí Brahman“, se stává úspěšný. Jen on dosáhne svého cíle. Pouze jeho loď dosáhla druhého břehu.

Jedině on je Vítěz! Potom tu je Osvobození. On prodlévá v srdci každého, je všude, je všeprostupující. Jedině pak tu je život ve Svobodě, bez jakéhokoliv náznaku úzkosti, bez sebemenší žádosti; je to život, jenž je prostý všech činností. Jen On je Bůh. Jestliže se On stane Bohem, pak všichni chválí Jeho, a chtějí mít Jeho Daršan (zahlédnutí). Pokud On získá osvobození ještě zaživa, lidé to pokládají za „Slávu Boží“.

Každý den přezkoumejte své chování a sami budete vědět, jaké klady jste si osvojili. Pokud se ztotožňujete s Bohem, získáte též Jeho laskavost. Pokud dojdete k uvědomění, že „Jste Brahman“, budete Brahman. Potom si nebudete přát nic dalšího. Je-li v domě rozsvícena lampa, světlo z ní svítí oknem ven, a podobně, jestliže září Brahman uvnitř bytosti, pak jsou znaky Brahman patrné navenek. Považujte „bezžádostivost“ za velký užitek, který tak získáte. Jaký smysl pro vás má určitý způsob chování jiného aspiranta? Co ztratíte, jestliže je sveden na scestí? Sami se musíme osvobodit od konceptu „já“. Jinak se to stane překážkou, zdrojem trápení. Proto byste se neměli o nikoho strachovat. Jen pak budete svobodní a vaše proslulost bude bezmezná. Velcí světci, jako byl Ráma, Krišna, Vasištha a Tukaram, jsou nyní velmi proslulí. Čím starší je jejich věhlas, tím větší je sláva! Jejich proslulost a mimořádný věhlas stále roste. Toho, kdo uniknul ze spárů této Iluze, lze vskutku pokládat za odvážnou  bytost. Aniž by se zajímala o slávu, stává se slavnou, a lidé na ní pějí chválu.

Večer, 4. 12. 1934

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek