Nová kniha:


Jóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

98. Nejste vědomím a ani tím, co je zakoušeno skrze vědomí – (Nirupany)

1. 1. 2015 - Gabriela

maharaj_audio2sm.jpgJe-li muži řečeno, že porodí za dva dny dítě, nebude tím nijak dotčen (ví, že je to nemožné). Podobně ten, kdo ví, že není tělo, se nikdy neobává smrti. Parabrahman odnikud nepřichází, ani nikam neodchází. Je věčný. Brahman (s kvalitami) musí přijít a odejít skrze to vše. Ale ten, kdo je znalý (Džňánin), rozlišuje, o čem to vše je. Jeho bytí v těle se přihodilo náhodně. Jakožto Já prostupuje vnitřkem, vnějškem, všude. Mějme příklad: nádoby mohou být velké nebo malé, ale prostor v nich je pořád stejným prostorem. Důkladně o tomto přemýšlejte, dokud je prána ještě v těle. Dokud je tělo sjednoceno s pránou, je zde zkušenost. Džňánin ví, že není tím, co lze poznat. Je znalcem. Džňánin to ví. Nejste vědomím a ani tím, co je zakoušeno skrze vědomí. Abyste to pochopili, správně rozlišujte.

Nirupana 98

 

Neděle, 11. března 1979

Džňánin ví, co je věčné a co nikoli. Je třeba to pochopit prostřednictvím rozlišování. To, co je pochopeno myslí, musí být později rozlišeno. V tomto procesu pochopíte hrubé a jemné tělo. Džňánin nahlíží na sattvu, ´jáství´ neboli vědomí s rozlišováním. Pak je stabilizován ve své pravé přirozenosti. Hrubé tělo je vytvořeno z potravy. Vědomí plyne z potravinového výtažku a z vědomí vyvstává pocit ´já jsem´. Ten je nástrojem pro správné rozlišování. Džňánin ví, že i ono (´já jsem´) je dočasné.

Ten, kdo rozeznává čas, není časem omezen. Je znalcem času. On je předtím, co zná a vnímá. Dokud máte za to, že smrt je skutečná, nedostali jste se ze zámotku vědomí. Hledající se musí nejprve přesvědčit o tom, že není tělem. Do té doby nedokáže rozlišovat.

Jak může být ten, kdo není tělem, kdy poskvrněn? S tělesným vědomím trpíte neštěstím dokonce, i když je zde zdánlivé štěstí. Bez tělesného vědomí jste šťastni i v neštěstí. Jste osvobozeni. Ego značí ztotožnění se s tělem. Tak jako prostor nechodí z místa na místo, Já rovněž nikam neodchází. Je všude. Tam, kde nedochází k žádnému rozlišování, je smrt skutečná. Pro Džňánina však skutečná není. Je to ego, které vykonává činnost, považujíce tělo za svou přirozenost.

Je-li muži řečeno, že porodí za dva dny dítě, nebude tím nijak dotčen (ví, že je to nemožné). Podobně ten, kdo ví, že není tělo, se nikdy neobává smrti. Parabrahman odnikud nepřichází, ani nikam neodchází. Je věčný. Brahman (s kvalitami) musí přijít a odejít skrze to vše. Ale ten, kdo je znalý (Džňánin), rozlišuje, o čem to vše je. Jeho bytí v těle se přihodilo náhodně. Jakožto Já prostupuje vnitřkem, vnějškem, všude. Mějme příklad: nádoby mohou být velké nebo malé, ale prostor v nich je pořád stejným prostorem. Důkladně o tomto přemýšlejte, dokud je prána ještě v těle. Dokud je tělo sjednoceno s pránou, je zde zkušenost. Džňánin ví, že není tím, co lze poznat. Je znalcem. Džňánin to ví. Nejste vědomím a ani tím, co je zakoušeno skrze vědomí. Abyste to pochopili, správně rozlišujte.

Ten, kdo se ztotožňuje s tím, co mu říká mysl, je hříšník. Je v omezenosti. Parabrahman nemá žádnou totožnost. Je za/před vším. Společnost vědomí skončí stejně tak, jako když zapadne slunce nebo odezní dětství. Pozorujte vědomí. Uctívejte ho s láskou a udělte mu status Boha. Nakonec budete přesvědčeni o tom, že jste Já. Jedině toto je duchovní cesta, konečná Pravda.

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.