Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

98. Nejste vědomím a ani tím, co je zakoušeno skrze vědomí – (Nirupany)

1. 1. 2015 - Gabriela

maharaj_audio2sm.jpgJe-li muži řečeno, že porodí za dva dny dítě, nebude tím nijak dotčen (ví, že je to nemožné). Podobně ten, kdo ví, že není tělo, se nikdy neobává smrti. Parabrahman odnikud nepřichází, ani nikam neodchází. Je věčný. Brahman (s kvalitami) musí přijít a odejít skrze to vše. Ale ten, kdo je znalý (Džňánin), rozlišuje, o čem to vše je. Jeho bytí v těle se přihodilo náhodně. Jakožto Já prostupuje vnitřkem, vnějškem, všude. Mějme příklad: nádoby mohou být velké nebo malé, ale prostor v nich je pořád stejným prostorem. Důkladně o tomto přemýšlejte, dokud je prána ještě v těle. Dokud je tělo sjednoceno s pránou, je zde zkušenost. Džňánin ví, že není tím, co lze poznat. Je znalcem. Džňánin to ví. Nejste vědomím a ani tím, co je zakoušeno skrze vědomí. Abyste to pochopili, správně rozlišujte.

Nirupana 98

 

Neděle, 11. března 1979

Džňánin ví, co je věčné a co nikoli. Je třeba to pochopit prostřednictvím rozlišování. To, co je pochopeno myslí, musí být později rozlišeno. V tomto procesu pochopíte hrubé a jemné tělo. Džňánin nahlíží na sattvu, ´jáství´ neboli vědomí s rozlišováním. Pak je stabilizován ve své pravé přirozenosti. Hrubé tělo je vytvořeno z potravy. Vědomí plyne z potravinového výtažku a z vědomí vyvstává pocit ´já jsem´. Ten je nástrojem pro správné rozlišování. Džňánin ví, že i ono (´já jsem´) je dočasné.

Ten, kdo rozeznává čas, není časem omezen. Je znalcem času. On je předtím, co zná a vnímá. Dokud máte za to, že smrt je skutečná, nedostali jste se ze zámotku vědomí. Hledající se musí nejprve přesvědčit o tom, že není tělem. Do té doby nedokáže rozlišovat.

Jak může být ten, kdo není tělem, kdy poskvrněn? S tělesným vědomím trpíte neštěstím dokonce, i když je zde zdánlivé štěstí. Bez tělesného vědomí jste šťastni i v neštěstí. Jste osvobozeni. Ego značí ztotožnění se s tělem. Tak jako prostor nechodí z místa na místo, Já rovněž nikam neodchází. Je všude. Tam, kde nedochází k žádnému rozlišování, je smrt skutečná. Pro Džňánina však skutečná není. Je to ego, které vykonává činnost, považujíce tělo za svou přirozenost.

Je-li muži řečeno, že porodí za dva dny dítě, nebude tím nijak dotčen (ví, že je to nemožné). Podobně ten, kdo ví, že není tělo, se nikdy neobává smrti. Parabrahman odnikud nepřichází, ani nikam neodchází. Je věčný. Brahman (s kvalitami) musí přijít a odejít skrze to vše. Ale ten, kdo je znalý (Džňánin), rozlišuje, o čem to vše je. Jeho bytí v těle se přihodilo náhodně. Jakožto Já prostupuje vnitřkem, vnějškem, všude. Mějme příklad: nádoby mohou být velké nebo malé, ale prostor v nich je pořád stejným prostorem. Důkladně o tomto přemýšlejte, dokud je prána ještě v těle. Dokud je tělo sjednoceno s pránou, je zde zkušenost. Džňánin ví, že není tím, co lze poznat. Je znalcem. Džňánin to ví. Nejste vědomím a ani tím, co je zakoušeno skrze vědomí. Abyste to pochopili, správně rozlišujte.

Ten, kdo se ztotožňuje s tím, co mu říká mysl, je hříšník. Je v omezenosti. Parabrahman nemá žádnou totožnost. Je za/před vším. Společnost vědomí skončí stejně tak, jako když zapadne slunce nebo odezní dětství. Pozorujte vědomí. Uctívejte ho s láskou a udělte mu status Boha. Nakonec budete přesvědčeni o tom, že jste Já. Jedině toto je duchovní cesta, konečná Pravda.

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková