Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od ledna 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
  • Praha

Sraz:  v 18:00h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      

9.5. Praha

 

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468, Fero 774130579

Další informace o bhadžanechNová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.


obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

29. Skončení pocitu „já“ (z knihy Vše je iluze)

3. 12. 2014 - Aleš

Skončení pocitu „já“ (ego) je znakem realizace. Jsou tu opravdoví jogíni, kteří získají „sílu osvícení“. V Brahman nejsou žádné zkušenosti. To, co nemá žádnou dualitu ve vědomí, je Brahman. Udělat něco, znamená být si vědom zdánlivého světa. Já je zdroj energie pro iluzi a tři kvality (guny). Na počátku byly ve světě tři věci. Čas, prostor a elementy. K tomu, aby mohlo dojít k pocitu „já jsem“, je nutný třesk či otřes. Otřes značí pohyb či vibraci. Pocit „já“ je vytvořen ve chvíli, když tu je nějaký pohyb. Jakmile tu je pohyb, je tu vědomí. Nezáleží na tom, zda-li je objekt malý či velký. Dochází-li k nějaké zkušenosti, rozhodně tu je dualita. Kde je pouze Jednota, tam nemůže dojít k žádné zkušenosti. K tomu, aby mohla nastat zkušenost, je zapotřebí další objekt. Brahman je ...........

|| rádžádhirádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Mahárádž kí džaj ||

29. Skončení pocitu „já“

 

Skončení pocitu „já“ (ego) je znakem realizace. Jsou tu opravdoví jogíni, kteří získají „sílu osvícení“. V Brahman nejsou žádné zkušenosti. To, co nemá žádnou dualitu ve vědomí, je Brahman. Udělat něco, znamená být si vědom zdánlivého světa. Já je zdroj energie pro iluzi a tři kvality (guny). Na počátku byly ve světě tři věci. Čas, prostor a elementy. K tomu, aby mohlo dojít k pocitu „já jsem“, je nutný třesk či otřes. Otřes značí pohyb či vibraci. Pocit „já“ je vytvořen ve chvíli, když tu je nějaký pohyb. Jakmile tu je pohyb, je tu vědomí. Nezáleží na tom, zda-li je objekt malý či velký. Dochází-li k nějaké zkušenosti, rozhodně tu je dualita. Kde je pouze Jednota, tam nemůže dojít k žádné zkušenosti. K tomu, aby mohla nastat zkušenost, je zapotřebí další objekt. Brahman je ne-duální.

Matka řekla: „Mám ráda svého syna.“ Syn na to řekl: „Miluješ mě, ale proč já necítím totéž k sobě samému?“ Získáváte tuto zkušenost, protože cítíte, že „já“ jsem od „vás“ oddělený. V minulosti hledali Indo-árijci Absolutno s velkým úsilím, jako nikdo předtím. I když měl někdo z nich v dávné době jen letmý záblesk Poznání, ostatní z toho byli zcela vedle. Jakmile dojde u někoho k dozrání „Jednoty všech bytostí“, vyvinou se u něho určité síly (siddhis). Světec, který se do nich zaplete a najde v nich zalíbení, už další duchovní vývoj neučiní, protože se nechal chytit do pasti iluze.

Vývoj někoho, kdo je radostí celý bez sebe z vykonání něčeho záslužného, se také pozastaví. Pětice elementů si navzájem oponuje. Kdyby kočky nechytaly a nežraly krysy, krysy by se staly natolik silné, že by požíraly lidské bytosti. To, co je vytvořeno z jakéhokoliv elementu, musí být v něm opět rozpuštěno. Pokud by k tomu nedošlo, stalo by se to neomezené a nezadržitelné. Kdyby to nemělo žádné překážky a neustále by to rostlo, přineslo by to pohromu.

Iluze se postarala o nastavení překážek na cestě ke štěstí. V duchovním životě se duchovní síly stávají pastí, do kterých je lapen ten, kdo je přijme. Neměli bychom je proto přijímat a nijak se jimi nechat ovlivnit. Neměli bychom se jimi nechat zmást. Musíme zůstat s Poznáním, že Já je všude stejné. Ve Skutečnosti není místo pro zlo, stejně jako tu není místo pro dobro. Slovo Brahmánda značí „vesmírné vejce“. Celý svět a prostor v něm je tímto „vesmírným vejcem“. Naše činy by neměly jít proti svému vlastnímu účelu. Jestliže je vaše mysl obrácena špatným směrem, vše přijde nazmar. Proto tu jsou příkazy, doprovázející toto téma. Toto sdělení je tu proto, aby byl zmenšen význam duchovních sil, neboť tyto síly vytvářejí stav okouzlení, a to vede jen k uvíznutí (na dosažené úrovni). To je důvod, proč vás tímto způsobem varuji.

Višnu je „znalec věku a času“. Je jak stvořitel, tak ničitel. Je vědomí samo o sobě. Ten, kdo medituje na Jeho vědomí, může spatřit neviditelné, pozná koncepty v mysli všech. Šachy jsou společenská hra, která není ničím jiným, než konceptuálním předstíráním. Nicméně lidé ji hrají. Hráči kontrolují postavení a pohyb figurek na šachovnici. Podobně, dojde-li k pochopení, že nejste tím, kdo se pohybuje, ale že životní (hybnou) silou je Nejvyšší Já, Paramátman, pak toto uvědomění je skutečné umění (schopnost „vědění“). Když si přisvojíte pozici „já“, stáváte se předmětem, na který se vztahují omezení tohoto pocitu „já“. Potom se stanete malí a omezení, na rozdíl od Brahman, jež je nekonečné. Stvořitel, Brahmadév, má schopnost tvoření, která je mimo dosah našeho chápání. Dojde-li ke zvětšení pocitu „já“ (ega), pak každá příprava bude chaotická a neuspořádaná. Tvář toho, kdo jí cukr a ghí (máslo), je vypovídající. To znamená, že blaženost není nikdy skrytá.

Je vskutku zarážející, že někdo i přes prohlášení, že svět je neskutečný, se současně nadále chová, jako kdyby byl svět skutečný. To je podivný způsob života. Pokud má někdo naprostou víru v to, že je Bůh přebývající v srdcích všech (Nárájana), pak získá pozoruhodnou sílu. Nicméně duchovní síly tvoří překážky na cestě k Sebe-realizaci. Nejvyšší Já, Paramátman, je za omezující individualitou (džíva), za bezforemným Šivou, a dokonce i za „Prákrti“, což je základní forma projevu. Bůh (Nárájana) je čtvrtý stav za třemi stavy, tj. stavy bdění, snění a hlubokého spánku. Ten, kdo se zřekl vidění a věcí, které jsou viděny, je Nárájana. Čtvrtý stav je inteligentní stav Poznání. „Já jsem Jednota, jež je ve všech, Bůh Bohů. Jsem Nárájana, který uděluje božství Bohům“. To je čtvrtý stav, stav turíja. Je nazván Pánem třech světů, neboť tento stav je za třemi stavy, třemi světy. Slovo trikúta znamená tři stavy, které jsou uvnitř. Ten, kdo chápe sebe jako odděleného od všech tří stavů, je Nárájana. Ten, kdo nechápe a nezná tyto tři stavy, není nic než otrok, služebník. Je-li služebník, je individualitou, neboli džívou. Ten, kdo zná všechny tři stavy, je Paramátman.

Ráno, 2. 12. 1934

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek