Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

87. Dokud není pochopeno vědomí a prána, budou zde žádosti – (Nirupany)

18. 9. 2014 - Gabriela

maharaj_audio2sm.jpgCíl každého je tentýž, přesto je zde názorová rozdílnost. V hlubokém spánku jsme si všichni rovni. Jakmile se probudíme, začnou rozdílnosti. Pocit ´já jsem´ je charakteristikou vědomí. Jakmile vznikne tvar, výtažek pěti elementů je v něm připraven. To značí, že vědomí je vygenerováno (vytvořeno). Když přijde konec, vyhasne. Není to váš konec. Džňánin je od vědomí oddělen. Vy znáte Džňánina podle jeho těla, jména a dle toho, co vám řekne. Abyste Ho však poznali přímo, musíte jít za své vědomí. Dokud se mysl spolu se svými modifikacemi potuluje, nejste pro Seberealizaci připraveni.

Nirupana 87

 Čtvrtek, 11. ledna 1979

Všichni jsme se narodili jako stejný druh (lidi), ale naše vlastnosti při narození se liší. Je tomu tak v důsledku kombinace pěti elementů. Proto je způsob vyjadřování každého z nás odlišný. Program pěti elementů prožíváme jakožto osud.

Cíl každého je tentýž, přesto je zde názorová rozdílnost. V hlubokém spánku jsme si všichni rovni. Jakmile se probudíme, začnou rozdílnosti. Pocit ´já jsem´ je charakteristikou vědomí. Jakmile vznikne tvar, výtažek pěti elementů je v něm připraven. To značí, že vědomí je vygenerováno (vytvořeno). Když přijde konec, vyhasne. Není to váš konec. Džňánin je od vědomí oddělen. Vy znáte Džňánina podle jeho těla, jména a dle toho, co vám řekne. Abyste Ho však poznali přímo, musíte jít za své vědomí. Dokud se mysl spolu se svými modifikacemi potuluje, nejste pro Seberealizaci připraveni.

Věřit tomu, že jsem tělo, je nevědomost. Naše totožnost toho, co jsme bez těla, je neomezená. Vědomí se považuje za tělo a to je hřích. V těle je prána a také vědomí jakožto charakteristika prány. Jakmile prána opustí tělo, vědomí se vytratí. Nevědomá osoba řekne, že dotyčný je mrtvý. Tělo je potravou, která podporuje pránu a vědomí. Vědomí je Guru. Prána se sebou nese slova a řeč. Vědomí i prána jsou na sobě závislé. Dohromady se nazývají Prakrti (tvoření) a Puruša (pozorovatel). Samo slovo Gurua je pránou. Vědomí je Guru. Co jste poté, co toto pochopíte? Domníváte se, že jste tělo, není to tak? Vaše chování je výsledkem pěti elementů. Zakoušení tohoto chování se nazývá osud.

Vše, co se děje, je jako sen. Dokud není pochopeno vědomí a prána, budou zde žádosti. Touha je kořenem spoutanosti. Po realizaci se dostanete za všechny touhy. Plňte si své každodenní povinnosti, jak nejlépe umíte. Starejte se o členy své rodiny, jakoby byli Bohem. Neočekávejte z toho žádný prospěch. Musíte zcela jasně realizovat pránu a gunu (pozn. sattva – pocit bytí). Pak okamžitě transcendujete vědomí s jeho kvalitami. Budete opravdově spokojeni. Největší touha je touha žít. Vědomí v těle je králem – Já. Vitální dech neboli prána je služebníkem. Praxe činí vše možným. Osvojte si zvyk říkat ´já nejsem tělo´. K tomu nedojde ze dne na den.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková