Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

84. Neměla by zde být žádná jiná touha než touha po Sebepoznání – (Nirupany)

21. 8. 2014 - Gabriela

maharaj_nirupana4.jpgPrimární mája (iluze) je samotnou láskou. Je láskou být. Chcete, aby váš pocit bytí pokračoval. Byl vytvořen spontánně. Tento proces neustále pokračuje. Láska je stvořena skrze lásku. Důvod, proč se navzájem setkáváme, je tato sebe-láska/láska k já. Celá tato sešlost vzešla z této lásky. Primární mája (iluze) je oceánem lásky. Všechny činnosti vycházejí ze sebe-lásky (lásky být). Realizujete-li tuto lásku, vaše připoutanosti k světským věcem odezní. Nebude tu rozdíl mezi vámi a světem. Svět byl vytvořen v záři světla vašeho vědomí. Učiníte-li ho přirozenou součástí vás samotných, všechny vaše žádosti budou naplněny. Nenarazíte na mnoho lidí, kteří toto říkají tak otevřeně. Nenazývám se jogínem nebo světcem. Proto mohu hovořit tímto způsobem.

Nirupana 84

Čtvrtek, 28. prosince 1978

Primární mája (iluze) je samotnou láskou. Je láskou být. Chcete, aby váš pocit bytí pokračoval. Byl vytvořen spontánně. Tento proces neustále pokračuje. Láska je stvořena skrze lásku. Důvod, proč se navzájem setkáváme, je tato sebe-láska/láska k já. Celá tato sešlost vzešla z této lásky. Primární mája (iluze) je oceánem lásky. Všechny činnosti vycházejí ze sebe-lásky (lásky být). Realizujete-li tuto lásku, vaše připoutanosti k světským věcem odezní. Nebude tu rozdíl mezi vámi a světem. Svět byl vytvořen v záři světla vašeho vědomí. Učiníte-li ho přirozenou součástí vás samotných, všechny vaše žádosti budou naplněny. Nenarazíte na mnoho lidí, kteří toto říkají tak otevřeně. Nenazývám se jogínem nebo světcem. Proto mohu hovořit tímto způsobem.

Pokud nemáte Sebepoznání, třeba budete navštěvovat chrámy a uctívat. Jakmile poznáte Já, stane se to zbytečným. Neměla by zde být žádná jiná touha než touha po Sebepoznání. Dosáhnout to vyžaduje nesmírnou horlivost. Všechny touhy po světských vědomostech odpadnou. Pak dosáhnete svou pravou přirozenost. Můžete se nechat radostně vtáhnout do toho, co máte rádi, to však nevede k odhalení vaší pravé podstaty. Je-li váš postoj upřen na vnější věci, toto poznání neobdržíte.

Krišna říká: „Měli byste uctívat pouze mne zapomenutím všeho." Ukotvěte se uvnitř svého Já. Nyní jenom nasloucháte. Jakmile nabudete zkušenost, poznáte. Kde je oddanost, tam je láska. Kde je láska, je oddanost. Dokud se považujete za tělo, setrvají rozdíly ´já´ a ´moje´. Vnímáme (rozpoznáváme), že ´my jsme´. To je vědomí. Uctívejte toto vědomí s neduální oddaností. Je rozpoznáno v těle a jeho pohyb je díky práně.

Neposlouchají uši. Ten, kdo naslouchá skrz uši, není lidskou bytostí. Popravdě řečeno je to přirozenost Boha, jež naslouchá. Je sebe-zářící. Vy si myslíte, že je to kvůli tělu. Měli byste se nepřetržitě držet svého vědomí. Světlo Já předčí všechna ostatní světla. Nemá žádnou formu, tudíž není velké, ani malé. Je všeprostupující. Tato láska je bezforemná. Nemá tělo.

Dokud funguje prána, Já přebývá jako pozorovatel. Odnikud nepřichází a ani nikam neodchází. Vy jste v těle, ale nejste tělo. Jste ryzím vědomím, čirou vitální silou. Svět není nic než záře vědomí. Původním stavem je ´Jednota´. Jedině toto musí být řádně pochopeno. ´Já jsem vědomí´, to by mělo být vaše přesvědčení; ´všechna jména jsou moje jména´. Pravý žák (oddaný) je neochvějný v přesvědčení, že není tělem. Se Seberealizací skončí všechny vaše žádosti. Jinak nebudete spokojeni ani v případě, kdybyste byli panovníkem celého vesmíru.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková