Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

82. Znalec vědomí je velice vzácným případem – (Nirupany)

7. 8. 2014 - Gabriela

maharaj_audio_4.jpg

Ve spánku na sebe zapomenete. Automaticky následuje probuzení. Podobným způsobem se vše děje spontánně. Jedinou povznášející věcí je víra v Gurua. Je ve vaší vlastní přirozenosti. Nehledejte velkolepost a s ní spojenou bolest. Nepřijímejte koncepty typu ´jsem ten a ten´. Trpíte-li nadále bolestí tělesné totožnosti poté, co si toto vyslechnete, jak vám může Guru pomoci? Zvuk, s nímž jste vzali na vědomí sebe sama, je prvním bezeslovným stavem. Význam, který přišel díky mysli později, způsobuje z větší části bolest. Džňánin je za tím vším jakožto Svědek. Ten, kdo je během života nepřetržitě klidný, je Džňánin. Je ryzím Brahman. Svět byl vytvořen z vašeho ´jáství´. Tento fakt je pochopen skrze bez-myšlenkovitost. Brahman je dokonalé. Buďte tiše. Jakmile mysl pozná sebe sama, pochopíte, že mysl je řídicí silou Boha. Nenechte se svést poctami, kdy vás lidé třeba považují za Gurua. Pokud by takzvaný džňánin podceňoval druhé, berte to tak, že postrádá poznání.

Nirupana 82

Čtvrtek, 21. prosince 1978

Můžete tvrdit, že Bůh je, nebo že není. Skutečnost to nijak nezmění. Kdo to říká? Kdo říká, že Bůh je nebo není? Je to naše vědomí, které je skutečným Bohem.

Být realizovaný značí být dokonale tichý. V hlubokém spánku není přítomna zkušenost radosti nebo bolesti. Když usnete, je vám dobře. Stejně tak, když víte, kdo jste, smrt se stane příležitostí k obrovské radosti. Popravdě tu něco jako smrt neexistuje. Jakmile zapomenete, že jste ten a onen, je zde osvobození. Co je To, jehož vlastnostmi jsou bdění a spánek? Toto vás dovede do ´stavu´ Absolutna. Zjistíte, že znalec vědomí je velice vzácným případem; jeden z miliónů.

Pochopili jste svou skutečnou podstatu? Tělo je vytvořeno z potravinové látky. Mysl, intelekt, vědomí a ego jsou formou prány – životního dechu. Znalec toho nic nečiní. Dokud hoří vonná tyčinka, je zde příjemná vůně. Jakmile přísady shoří, vůně odezní. Podobně dokud hoří esence v těle, vědomí je zde. Je vůní (chutí); je sebe-láskou. Na znalce pocitu bytí nelze poukázat. ´Já jsem´ je přímé poznání. Je též výsledkem tří gun. Ten, kdo toto pochopí, je znalcem gun. Pocit ´já jsem´ je důsledkem gun. Pokud někdo uctívá Boha jako někoho od sebe odlišného, jde o nepřímé poznání. První fáze má objektivní poznání. Později zde žádný objekt není.

Ten, kdo se soustředí na své Já a má víru v Gurua, se stane zbavený veškerých obav. Vše, co je, jste vy. Žádný další prostředek (lék) není zapotřebí. Potřeba pomoci značí to, že vědomí není pročištěno. Šťastní se stanete tehdy, když na sebe zapomenete. Žádný vnější objekt vás šťastnými udělat nedokáže. Význam těchto slov je pochopen prostřednictvím milosti Gurua.

Ve spánku na sebe zapomenete. Automaticky následuje probuzení. Podobným způsobem se vše děje spontánně. Jedinou povznášející věcí je víra v Gurua. Je ve vaší vlastní přirozenosti. Nehledejte velkolepost a s ní spojenou bolest. Nepřijímejte koncepty typu ´jsem ten a ten´. Trpíte-li nadále bolestí tělesné totožnosti poté, co si toto vyslechnete, jak vám může Guru pomoci? Zvuk, s nímž jste vzali na vědomí sebe sama, je prvním bezeslovným stavem. Význam, který přišel díky mysli později, způsobuje z větší části bolest. Džňánin je za tím vším jakožto Svědek.

Ten, kdo je během života nepřetržitě klidný, je Džňánin. Je ryzím Brahman. Svět byl vytvořen z vašeho ´jáství´. Tento fakt je pochopen skrze bez-myšlenkovitost. Brahman je dokonalé. Buďte tiše. Jakmile mysl pozná sebe sama, pochopíte, že mysl je řídicí silou Boha. Nenechte se svést poctami, kdy vás lidé třeba považují za Gurua. Pokud by takzvaný džňánin podceňoval druhé, berte to tak, že postrádá poznání.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková