Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od ledna 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
  • Praha

Sraz:  v 18:00h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      

9.5. Praha

 

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468, Fero 774130579

Další informace o bhadžanechNová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.


obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

76. Sama zkušenost našeho vědomí je neskutečná a nehodnověrná – (Nirupany)

19. 6. 2014 - Gabriela

maharaj_nirupana_8.jpg

Ve světě neexistuje nic, co by mohlo potěšit Parabrahman – Absolutno. K dosažení tohoto stavu jsou všechny metody bezmocné. Nejsou ničím jiným než násobením konceptů. Dokud nepoznáte sebe sama, budete si libovat v konceptech. Vše, čemu věříte nebo co znáte, je jistým druhem zábavy. Dokonce i v ní jsou ale návaly problémů a nelibostí. Chováte se dle toho, co jste si vyslechli a jak vám to vyhovuje, ale to vše je neskutečné. Vaše představa o sobě, ať už ve světských či duchovních záležitostech, není nikdy vámi. To je pravda, ať už vykonáváte světské nebo duchovní aktivity. Ve světě není jediná zkušenost, která by byla pravdivá a důvěryhodná. Ať máte v mysli jakoukoliv představu, není skutečná. Nemůžete být tací (dle dané představy) věčně. Světské záležitosti, včetně hodnocení vás samých, jsou neskutečné. Dětství ani mládí s námi nezůstane. Poznání ´já jsem muž´ nebo ´já jsem žena´ je nepravdivé. Paměť je závislá na těle, je však tělo důvěryhodné? Je ve světě něco trvalého, věrohodného, co lze dokázat?

Nirupana 76

Čtvrtek, 23. listopadu 1978

Bylo zde mnoho velkých světců. Nedokázali však učinit žádné změny ve vědomí, protože se stali zajedno s univerzálním vědomím. Toto vědomí není v moci nikoho, jelikož nebylo nikým vytvořeno. Vzniklo spontánně, poté následovalo vše ostatní. Říká se, že Bohové se inkarnují a ničí zlo, k tomu však nedochází vědomě. Děje se to automaticky, stejně jako léto následuje zimu. Když převládá zlo, spontánně vejde v existenci dobro. Poznání Já je záležitostí zkušenosti. Co je úplnost? Dokud není pochopeno, že jsme všichni stejní, nenabudeme konečnou spokojenost.

Pocit ´já jsem´ je Šiva a Višnu. Vše je vytvořeno skrze vědomí. Bez vašeho vědomí zde nejsou žádná božstva. Slunce je každý den stejné, přesto jsou tu jména pro rozličné dny. Popravdě řečeno, všechny dny jsou neděle (Sunday – slunný den); koncepty tyto dny rozdělily.

Rozjímejte o tom, proč a jak vás přepadlo vědomí. Vše ostatní je bezvýznamné. Je-li vědomí v těle, je tu svět. Vědomí je Bůh. To, skrze co je vše poznáno, je božské vědomí. Je to vjem ´já jsem´. Skrze jeho záři je vše viděno. Svět je důsledkem vašeho pocitu ´já jsem´.

Ve světě neexistuje nic, co by mohlo potěšit Parabrahman – Absolutno. K dosažení tohoto stavu jsou všechny metody bezmocné. Nejsou ničím jiným než násobením konceptů. Dokud nepoznáte sebe sama, budete si libovat v konceptech. Vše, čemu věříte nebo co znáte, je jistým druhem zábavy. Dokonce i v ní jsou ale návaly problémů a nelibostí. Chováte se dle toho, co jste si vyslechli a jak vám to vyhovuje, ale to vše je neskutečné. Vaše představa o sobě, ať už ve světských či duchovních záležitostech, není nikdy vámi. To je pravda, ať už vykonáváte světské nebo duchovní aktivity. Ve světě není jediná zkušenost, která by byla pravdivá a důvěryhodná. Ať máte v mysli jakoukoliv představu, není skutečná. Nemůžete být tací (dle dané představy) věčně. Světské záležitosti, včetně hodnocení vás samých, jsou neskutečné. Dětství ani mládí s námi nezůstane. Poznání ´já jsem muž´ nebo ´já jsem žena´ je nepravdivé. Paměť je závislá na těle, je však tělo důvěryhodné? Je ve světě něco trvalého, věrohodného, co lze dokázat?

Sama zkušenost našeho vědomí je neskutečná a nedůvěryhodná. Jak může být svět, jenž je vědomím vyživován, skutečný? Všechny duchovní metody jsou neskutečné. A přesto byl vědomí udělen status božskosti. Potrvá vědomí, díky jemuž víte, že jste, navěky? Ne. Z tohoto důvodu si světci pokládali otázku ´kdo jsem já?´.

Člověk si pamatuje dobré skutky (charitu) a rituály, které vykonal. Pamatuje si však, kolikrát byl na záchodě? Pokud budete dělat tyto rozdíly, Já se nikdy neukáže.

Krišna říká, že jestliže nehledáte společenství světců, nemůžete k Němu přijít. Ve společenství světců se koncepty pomalu rozpouští. Když hledající ´dosáhne´ svou pravou přirozenost, není zde ani nejnepatrnější myšlenka typu ´já jsem Brahman´.

Setkat se se Sadguruem je obrovské štěstí. V životě jsou tři nejdůležitější věci – mít lidské tělo, toužit po poznání Já a setkat se se Světcem. Nepřestávejte si vnitřně opakovat ´džaj Guru, džaj Guru´. Dojdete k pochopení a poté bude vnitřní šepot vycházet z vás. Spatříte svou pravou přirozenost (Absolutno). V ní neexistují modifikace typu ´já jsem´ nebo ´já nejsem´. Takový je ´stav´ světce. Musíte jasně pochopit, co je tím ve vás, co vám umožňuje zakoušet radost a neštěstí. Máte své obavy, avšak to, skrze co jsou zakoušeny, je neskutečné. Konečnou Pravdu nelze zapomenout, tudíž Džňánin zůstává tiše sedět. Nestará se o žádnou publicitu.

Nenechte si ničím z tohoto všeho nahnat strach. Mějte víru v Gurua. Poté bude To, co nelze popsat, potěšeno. Nepovažujte dočasné znechucení se (světem) za odpoutanost. Jste šťastlivci, protože máte možnost si toto vše vyslechnout. Bůh je jako hůl vytvořená z víry, jako hůl, která vám dodává odvahu, zatímco kráčíte lesem. Když Boha poznáte, bude vám sloužit. Pokračujte v opakování mantry. Nebuďte netrpěliví. Vědomí je chodidly Gurua. Je velkým přítelem. Buďte si toho vědomi a setrvávejte v tichosti. Nedualita znamená – vše, co existuje, je výhradně mnou. Ten, kdo žije takto, je od všeho oproštěn.

 

 

Radžádirádž Satgurunáth Šrí Nisargadatta Maharádž kí Džej!

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková