Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 16.4. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

6. Meditace (z knihy Já Jsem To)

26. 5. 2014 - Martin

Tazatel: Všichni učitelé doporučují meditovat. Co je účelem meditace?

Maharádž: Známe vnější svět smyslových vjemů a činností, ale o svém vnitřním světě myšlenek a pocitů toho víme velmi málo. Prvotním úče­lem meditace je začít si uvědomovat svůj vnitřní život a důvěrně se s ním obeznámit. Konečným cílem je dosáhnout zdroje života a vědomí.

Kromě toho nácvik meditace hluboce ovlivňuje váš charakter. Jsme otroky toho, co neznáme, ale pány toho, co známe. Jakoukoli slabost či vášeň, jejíž příčiny a fungování odhalíme a pochopíme, překonáme již

pouhým tímto poznáním. Nevědomé se rozpouští, jakmile je přivedeno do vědomí. Rozpuštěním nevědomého se uvolní energie, mysl se cítí spokojeně a zklidní se.

T: K čemu je klidná mysl?

M: Když je mysl klidná, docházíme k poznání sebe sama jako čirého svědka, nezúčastněného pozorovatele. Odtáhneme se od zkušenosti a je­jího zakusitele a ocitneme se stranou, v čirém uvědomění, které je mezi a za touto dvojicí. Osobnost, která je založena na sebeztotožňování, na představě, že někdo je něčím: „já jsem tohle, já jsem tamto", pokračuje, ale pouze jako část objektivního světa. Její ztotožňování se se svědkem je pryč.

T: Jestli jsem to dobře pochopil, žiji na mnoha úrovních a život na každé z nich vyžaduje energii. Já se od přirozenosti ze všeho raduje a jeho energie proudí ven. Není tedy účelem meditace držet energii na vyšších úrovních nebo ji směrovat nahoru, abychom i vyšším úrovním umožnili prospívat?

M: Není to ani tak věc úrovní, jako spíše gun (kvalit). Meditace je sattvická činnost a snaží se úplně vyloučit tamas (netečnost) a radžas (hnací sílu). Čirá sattva (harmonie) je dokonalé osvobození od lenosti a neklidu.

T: Jak posílit a pročistit sattvu?

M: Sattva je vždy čistá a silná. Je jako slunce. To se může zdát zatemněno mraky a prachem, ale pouze z hlediska vnímajícího. Zabývejte se příči­nami zatemnění, nikoliv sluncem.

T: K čemu je sattva?

M: K čemu je pravda, dobro, harmonie, krása? Jsou cílem samy o sobě. Projevují se spontánně a bez úsilí, pokud věci necháme být, nepleteme se do nich, nevyhýbáme se jim, ale ani se jich nedožadujeme, nevytvá­říme si o nich představy, ale pouze je s plným uvědoměním zakoušíme. Takové uvědomění je samo o sobě sattvou. Není věcem a lidem k užitku, ale naplňuje je.

T: Jestliže nemohu zlepšovat sattvu, mám se zabývat pouze tamasem a ra­džasem? Jak se s nimi mohu vypořádat?

M: Pozorováním jejich vlivu na vás a ve vás. Buďte si jich vědom v čin­nosti, pozorujte jejich projevy ve svých myšlenkách, slovech a skutcích, a postupně bude jejich neodolatelné sevření povolovat a vynoří se jasné světlo sattvy. Není to ani obtížný, ani zdlouhavý proces; upřímná oprav­dovost je jedinou podmínkou úspěchu.

překlad Martin Vinkler

další kapitoly z knihy JÁ JSEM TO jsou v "Textech na pokračování"