Zpívání bhadžanů v Praze 2022

  • zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: DUBEN: 22.4.2022
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

6. Meditace (z knihy Já Jsem To)

26. 5. 2014 - Martin

Tazatel: Všichni učitelé doporučují meditovat. Co je účelem meditace?

Maharádž: Známe vnější svět smyslových vjemů a činností, ale o svém vnitřním světě myšlenek a pocitů toho víme velmi málo. Prvotním úče­lem meditace je začít si uvědomovat svůj vnitřní život a důvěrně se s ním obeznámit. Konečným cílem je dosáhnout zdroje života a vědomí.

Kromě toho nácvik meditace hluboce ovlivňuje váš charakter. Jsme otroky toho, co neznáme, ale pány toho, co známe. Jakoukoli slabost či vášeň, jejíž příčiny a fungování odhalíme a pochopíme, překonáme již

pouhým tímto poznáním. Nevědomé se rozpouští, jakmile je přivedeno do vědomí. Rozpuštěním nevědomého se uvolní energie, mysl se cítí spokojeně a zklidní se.

T: K čemu je klidná mysl?

M: Když je mysl klidná, docházíme k poznání sebe sama jako čirého svědka, nezúčastněného pozorovatele. Odtáhneme se od zkušenosti a je­jího zakusitele a ocitneme se stranou, v čirém uvědomění, které je mezi a za touto dvojicí. Osobnost, která je založena na sebeztotožňování, na představě, že někdo je něčím: „já jsem tohle, já jsem tamto", pokračuje, ale pouze jako část objektivního světa. Její ztotožňování se se svědkem je pryč.

T: Jestli jsem to dobře pochopil, žiji na mnoha úrovních a život na každé z nich vyžaduje energii. Já se od přirozenosti ze všeho raduje a jeho energie proudí ven. Není tedy účelem meditace držet energii na vyšších úrovních nebo ji směrovat nahoru, abychom i vyšším úrovním umožnili prospívat?

M: Není to ani tak věc úrovní, jako spíše gun (kvalit). Meditace je sattvická činnost a snaží se úplně vyloučit tamas (netečnost) a radžas (hnací sílu). Čirá sattva (harmonie) je dokonalé osvobození od lenosti a neklidu.

T: Jak posílit a pročistit sattvu?

M: Sattva je vždy čistá a silná. Je jako slunce. To se může zdát zatemněno mraky a prachem, ale pouze z hlediska vnímajícího. Zabývejte se příči­nami zatemnění, nikoliv sluncem.

T: K čemu je sattva?

M: K čemu je pravda, dobro, harmonie, krása? Jsou cílem samy o sobě. Projevují se spontánně a bez úsilí, pokud věci necháme být, nepleteme se do nich, nevyhýbáme se jim, ale ani se jich nedožadujeme, nevytvá­říme si o nich představy, ale pouze je s plným uvědoměním zakoušíme. Takové uvědomění je samo o sobě sattvou. Není věcem a lidem k užitku, ale naplňuje je.

T: Jestliže nemohu zlepšovat sattvu, mám se zabývat pouze tamasem a ra­džasem? Jak se s nimi mohu vypořádat?

M: Pozorováním jejich vlivu na vás a ve vás. Buďte si jich vědom v čin­nosti, pozorujte jejich projevy ve svých myšlenkách, slovech a skutcích, a postupně bude jejich neodolatelné sevření povolovat a vynoří se jasné světlo sattvy. Není to ani obtížný, ani zdlouhavý proces; upřímná oprav­dovost je jedinou podmínkou úspěchu.

překlad Martin Vinkler

další kapitoly z knihy JÁ JSEM TO jsou v "Textech na pokračování"

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.