Zpívání bhadžanů v Praze 2021

  • od října 2021 zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: POZOR -- ZMĚNA TERMÍNU! (ODLOŽENO O TÝDEN) -- NA 8.10.2021
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

2. Ovoce Já je získané prostřednictvím bezžádostivosti (z knihy ´Vše je iluze´)

7. 5. 2014 - Aleš

SiddhaNemít zájem o nic jiného než o Já je znakem Sebe-dosažení. Meditace na něco jiného než na Já je spoutaností. Vždy meditujte na „božskou přirozenost“ svého Já. Všechny ostatní věci jsou neskutečné. Veškerá další koncentrace kromě soustředění se na Já, které je Pánem, je svázaností. Jakákoliv meditace nebo přemýšlení na něco jiného, než na přirozenost svého bytí, se stane omezující vazbou. „Svět“ je plný rozdílností všech možných forem, což je jeho podstata. Nikdy nebude fungovat hladce a bez problémů. Jakýkoliv přínos kromě Já je zbytečný. Prosím, hluboce o tom rozjímejte. Jste přitahováni ke všemu, co je objektivní, protože ego nikdy nepřemýšlí o skutečné spokojenosti, kterou lze nalézt jen v Já. Pokud skutečně někdy něco učiníte ve svůj prospěch, pak jedině když zničíte sebe-ztotožnění s egem, oddělenou individualitou, která pak odumře, neboť to, co poté existuje, již není individualita (džíva).

Je-li někdo „neměnný“, pak je tím někým míněn ten, kdo nezná oddělenost. Odevzdat se značí vzdát se ega a být pokorný. Ve slově „šarana“ je „šara“ označení pro šíp a „na“ značí ne. Protože šíp znázorňovaný slovem „šara“ také značí neohebné ego, pak ten, kdo je „šarana“, neboli ten, kdo se odevzdal, se ve skutečnosti zřekl ztuhlosti a tím se zbavil ega. Společenství světců je vskutku užitečný prostředek k Osvobození. Co je nebe? Pobývat ve společnosti moudrých lidí, to samo o sobě je dosažením nebe. Považujte se za šťastlivce, pokud je vaše mysl přesycena světskými objekty. Bohyni smyslnosti velmi potěší, pokud se jí lidé obětují, a libuje si, když je lidská oběť usmažena zaživa! Otroci svého břicha (žaludku) nemohou zachytit záblesk Boha (Jeho Daršan). Vskutku požehnaný je ten, kdo je zcela bez žádostí.

 Vždy si připomínejte, že pocházíme z Příbytku Boha (Vaikuntha), že nás Bůh oprávnil k požívání Nektaru nesmrtelnosti, a že jen na pár dní pobudeme jako návštěvníci v tomto městě, tedy v iluzorním životě. Jediným prostředkem k Osvobození je stav „bezžádostivosti“. Považujte tento stav za nabídku (oběť) vše pohlcující smrti, máte-li několik dětí. Pokud dozraje úroda iluze, smrt ji pozře. Oddanost „pravému Guruovi“, tedy Satguruovi, je místem, kde se rodí pravá spiritualita. Považujte své tělo za iluzi a tím naplňte svůj život. Mistr je šťastný, pokud žák iluzi unikne. Měli byste uspokojit Mistra (splatit mu dluh) svou oddaností (bhadžany zpívanými na jeho počest). Člověk, který byl osvícen Světlem Brahman, by měl být pokládán za velkého, i když může být mladý a chudý. Ten, kdo neustále touží po smyslových objektech, se v nich utápí, a ten, kdo medituje na Já (Átman), se Jím (Já) stává. Neříkejte: „Budu meditovat na Boha později, učiním to jindy.“ Měli byste neustále meditovat, kontemplovat a dovolit své mysli, aby spočívala v Já, a chovala k Já velkou lásku. To je znak Sebe-dosažení.

Nemít zájem o nic jiného než o Já je znakem Sebe-dosažení. Meditace na něco jiného než na Já je spoutaností. Vždy meditujte na „božskou přirozenost“ svého Já. Všechny ostatní věci jsou neskutečné. Veškerá další koncentrace kromě soustředění se na Já, které je Pánem, je svázaností. Jakákoliv meditace nebo přemýšlení na něco jiného, než na přirozenost svého bytí, se stane omezující vazbou. „Svět“ je plný rozdílností všech možných forem, což je jeho podstata. Nikdy nebude fungovat hladce a bez problémů. Jakýkoliv přínos kromě Já je zbytečný. Prosím, hluboce o tom rozjímejte. Jste přitahováni ke všemu, co je objektivní, protože ego nikdy nepřemýšlí o skutečné spokojenosti, kterou lze nalézt jen v Já. Pokud skutečně někdy něco učiníte ve svůj prospěch, pak jedině když zničíte sebe-ztotožnění s egem, oddělenou individualitou, která pak odumře, neboť to, co poté existuje, již není individualita (džíva).

Džíva se obrací ke smyslovým objektům, a tím tíhne k utrpení. Objekty, které se zdají být příjemné, jsou ve skutečnosti nepříjemné. Objekty, které se zdají být přitažlivé, jsou ve skutečnosti velice zhoubné a přinášejí bolest, přesto se individualita stále honí za těmito objekty. Měli byste proto přestat myslet na smyslové objekty a obrátit se k Já a vydat se po stezce oddanosti.

Musíte si představit sebe jako světce a bytost, která je připravená vzdát se všeho. Když si osvojíte učení Mistra, světskost je pryč, je odseknuta, a třebaže někdo takový nadále zůstává ve světě, není již otrokem světa (mysli). Světec Šuka řekl, že člověk by se neměl hnát za smyslovými objekty, ale měl by zůstat nepřipoutaný. Zabývat se smyslovými objekty brání duchovní oddanosti, i když je oddanost vykonávána s náležitou pozorností. Ten, kdo usiluje o Sebe-realizaci, by měl upustit od touhy po smyslovém uspokojení. Je to právě díky touze po smyslovém uspokojení, že džíva (individualita) stále jaksi „přetrvává“. Meditujte pouze na Boha, který je ve vašem srdci. Být oddán „Jedinému Pravému Já“ je skutečná svoboda.

Ráno, 18. 11. 1934

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek