Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 16.4. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

2. Ovoce Já je získané prostřednictvím bezžádostivosti (z knihy ´Vše je iluze´)

7. 5. 2014 - Aleš

SiddhaNemít zájem o nic jiného než o Já je znakem Sebe-dosažení. Meditace na něco jiného než na Já je spoutaností. Vždy meditujte na „božskou přirozenost“ svého Já. Všechny ostatní věci jsou neskutečné. Veškerá další koncentrace kromě soustředění se na Já, které je Pánem, je svázaností. Jakákoliv meditace nebo přemýšlení na něco jiného, než na přirozenost svého bytí, se stane omezující vazbou. „Svět“ je plný rozdílností všech možných forem, což je jeho podstata. Nikdy nebude fungovat hladce a bez problémů. Jakýkoliv přínos kromě Já je zbytečný. Prosím, hluboce o tom rozjímejte. Jste přitahováni ke všemu, co je objektivní, protože ego nikdy nepřemýšlí o skutečné spokojenosti, kterou lze nalézt jen v Já. Pokud skutečně někdy něco učiníte ve svůj prospěch, pak jedině když zničíte sebe-ztotožnění s egem, oddělenou individualitou, která pak odumře, neboť to, co poté existuje, již není individualita (džíva).

Je-li někdo „neměnný“, pak je tím někým míněn ten, kdo nezná oddělenost. Odevzdat se značí vzdát se ega a být pokorný. Ve slově „šarana“ je „šara“ označení pro šíp a „na“ značí ne. Protože šíp znázorňovaný slovem „šara“ také značí neohebné ego, pak ten, kdo je „šarana“, neboli ten, kdo se odevzdal, se ve skutečnosti zřekl ztuhlosti a tím se zbavil ega. Společenství světců je vskutku užitečný prostředek k Osvobození. Co je nebe? Pobývat ve společnosti moudrých lidí, to samo o sobě je dosažením nebe. Považujte se za šťastlivce, pokud je vaše mysl přesycena světskými objekty. Bohyni smyslnosti velmi potěší, pokud se jí lidé obětují, a libuje si, když je lidská oběť usmažena zaživa! Otroci svého břicha (žaludku) nemohou zachytit záblesk Boha (Jeho Daršan). Vskutku požehnaný je ten, kdo je zcela bez žádostí.

 Vždy si připomínejte, že pocházíme z Příbytku Boha (Vaikuntha), že nás Bůh oprávnil k požívání Nektaru nesmrtelnosti, a že jen na pár dní pobudeme jako návštěvníci v tomto městě, tedy v iluzorním životě. Jediným prostředkem k Osvobození je stav „bezžádostivosti“. Považujte tento stav za nabídku (oběť) vše pohlcující smrti, máte-li několik dětí. Pokud dozraje úroda iluze, smrt ji pozře. Oddanost „pravému Guruovi“, tedy Satguruovi, je místem, kde se rodí pravá spiritualita. Považujte své tělo za iluzi a tím naplňte svůj život. Mistr je šťastný, pokud žák iluzi unikne. Měli byste uspokojit Mistra (splatit mu dluh) svou oddaností (bhadžany zpívanými na jeho počest). Člověk, který byl osvícen Světlem Brahman, by měl být pokládán za velkého, i když může být mladý a chudý. Ten, kdo neustále touží po smyslových objektech, se v nich utápí, a ten, kdo medituje na Já (Átman), se Jím (Já) stává. Neříkejte: „Budu meditovat na Boha později, učiním to jindy.“ Měli byste neustále meditovat, kontemplovat a dovolit své mysli, aby spočívala v Já, a chovala k Já velkou lásku. To je znak Sebe-dosažení.

Nemít zájem o nic jiného než o Já je znakem Sebe-dosažení. Meditace na něco jiného než na Já je spoutaností. Vždy meditujte na „božskou přirozenost“ svého Já. Všechny ostatní věci jsou neskutečné. Veškerá další koncentrace kromě soustředění se na Já, které je Pánem, je svázaností. Jakákoliv meditace nebo přemýšlení na něco jiného, než na přirozenost svého bytí, se stane omezující vazbou. „Svět“ je plný rozdílností všech možných forem, což je jeho podstata. Nikdy nebude fungovat hladce a bez problémů. Jakýkoliv přínos kromě Já je zbytečný. Prosím, hluboce o tom rozjímejte. Jste přitahováni ke všemu, co je objektivní, protože ego nikdy nepřemýšlí o skutečné spokojenosti, kterou lze nalézt jen v Já. Pokud skutečně někdy něco učiníte ve svůj prospěch, pak jedině když zničíte sebe-ztotožnění s egem, oddělenou individualitou, která pak odumře, neboť to, co poté existuje, již není individualita (džíva).

Džíva se obrací ke smyslovým objektům, a tím tíhne k utrpení. Objekty, které se zdají být příjemné, jsou ve skutečnosti nepříjemné. Objekty, které se zdají být přitažlivé, jsou ve skutečnosti velice zhoubné a přinášejí bolest, přesto se individualita stále honí za těmito objekty. Měli byste proto přestat myslet na smyslové objekty a obrátit se k Já a vydat se po stezce oddanosti.

Musíte si představit sebe jako světce a bytost, která je připravená vzdát se všeho. Když si osvojíte učení Mistra, světskost je pryč, je odseknuta, a třebaže někdo takový nadále zůstává ve světě, není již otrokem světa (mysli). Světec Šuka řekl, že člověk by se neměl hnát za smyslovými objekty, ale měl by zůstat nepřipoutaný. Zabývat se smyslovými objekty brání duchovní oddanosti, i když je oddanost vykonávána s náležitou pozorností. Ten, kdo usiluje o Sebe-realizaci, by měl upustit od touhy po smyslovém uspokojení. Je to právě díky touze po smyslovém uspokojení, že džíva (individualita) stále jaksi „přetrvává“. Meditujte pouze na Boha, který je ve vašem srdci. Být oddán „Jedinému Pravému Já“ je skutečná svoboda.

Ráno, 18. 11. 1934

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek