Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

70. Svět je neskutečný – (Nirupany)

1. 5. 2014 - Gabriela

nisargadatta_nirupana2s.jpgZákladnou naší duchovní cesty je neoddělovat své vědomí od pozornosti. Sadguru je mimo čas. Odnikud nepřichází a ani nikam neodchází. Není to tak, že někdo zná Absolutno a rovněž, že ho někdo nezná. (Ono je naší pravou přirozeností, ale nemá žádnou dualitu.) Tělo je potravou pro vědomí. Tato potrava je pojídána pránou – vitálním dechem, nikoli Já. Prána vykonává všechny činnosti. Ten, kdo jasně chápe to, že není tělo, netrpí světským ziskem či ztrátou, radostí nebo bolestí. Znalcem prány je vědomí. Ono jen pozoruje. Můžete si přinést hrst Bombaje do své vesnice? To samé platí pro Boha. Z pohledu Paramátman jste před světem. Z pohledu džívy je nejdříve svět a pak vy. Džňánin nevyžaduje žádnou vnější slávu. Ztotožnění se s tělem a jeho jménem je ego. Dokud je zde strach ze smrti, nerealizovali jste Já. Spočívejte pouze v tom, co jste věděli před zakoušením světa. Zamyslete se nad metaforou snu, jíž jsem zmínil dříve.

Nirupana 70

Čtvrtek, 2. listopadu 1978

Ten, který splynul se svou pravou přirozeností (svým Já), je Jogín. Bohatství ani chudoba se ho nedotýkají. Považujete se za odlišného od svého jména? Jméno jsou jen písmena. Jste vy těmito písmeny? Jméno je udělováno proto, abychom rozpoznali tělo. Nicméně poznání těla se chybně zaměnilo za poznání Já. To je přirozenost máji. Dokážete mi říci něco o sobě, pokud nejste tělo ani jméno, které mu je přiděleno? Nejste-li si vědomi, že ´vy jste´, může zde být nějaká paměť nebo uvědomění?

Jak budete vypadat, když řeknete: „Nejsem jméno ani tělo.“? Jaké jméno vám pak lze přidělit? A potom všem, co je to vědomí? Opomineme-li tělo a jméno, není snad vědomí touto láskou, chutí či vůní, jež je zde? Co by člověk pro sebe chtěl, pokud je jako toto? Čirá láska k nám samotným není nic než naše Já. Pravé Já nevyžaduje blaženost. Transcenduje tělo, není formou těla. Je zde Bůh či svět bez vědomí neboli Já? Jak se na sebe díváme, zatímco jsme v těle? Vědomí je ryzí záře. Jeho symbolem je světlo. Záře vědomí značí záři Átman. Nemá žádnou formu. Je nepřetržité. Je bez těla a jeho jména. Je jako prostor.

Co přichází jako první, prostor nebo uvědomění si vašeho pocitu bytí? Kdo rozpoznává koho? Velkým jogínem je ten, kdo realizoval Já. Bůh, Guru a vědomí ´já jsem´ se stali jedním. Když tu není vědomí, není zrozen svět. Jak dlouho bude viditelný svět trvat? Dokud jste vzhůru.

Pocit ´já jsem´ je primárním snem. Je zvukem kroků ´já jsem´. Toto poznání je vědomou životní sílou. Netrvá věčně. Když vyjde slunce našeho pocitu bytí, značí to, že nastane čas. Jeví se zcela všedně, avšak uvnitř je Tím, kdo uděluje uvědomění si pocitu bytí. Pocit ´já jsem´ je počátkem času. Nejprve vyvstalo vědomí a pak byl spatřen svět. Učinil někdo něco pro to, aby ho vytvořil? Jakmile vědomí zmizí, v ten samý moment zmizí svět. Co se stalo s rozlehlými horami? Kdo je pozřel? Nikdo, protože svět byl neskutečný, iluzí. Se zrozením poznání ´já jsem´ vejde v existenci svět. Obojí se přihodí současně.

Neříkejte, že jste pochopili. Buďte si vědomi toho, co jste neustále poslouchali. Využití těla je pro vědomí, prostřednictvím něhož víme, že ´my jsme´. Je to výtažek potravy. Ten, kdo pozoruje sen, musí být původcem snu. Není tomu tak? Využívat vědomí značí přesvědčit se o tom a následně se dle toho chovat.

Opravdovou radu vám může dát jedině Guru. Ostatní vás ukonejší falešnými koncepty. Vědomí si pocitu bytí je jedno jediné. (Je univerzální.) Bůh, Guru a Já jsou všechno jeho jména. Běžným jménem vědomí je Brahman. Je zde, dokud tu je slovo (projev). Jeho charakteristikou je vědění. Toto projevené, vše-prostupující Brahman splyne s Absolutnem. Nemá žádnou svou vlastní totožnost. Je časem neomezené.

Základnou naší duchovní cesty je neoddělovat své vědomí od pozornosti. Sadguru je mimo čas. Odnikud nepřichází a ani nikam neodchází. Není to tak, že někdo zná Absolutno a rovněž, že ho někdo nezná. (Ono je naší pravou přirozeností, ale nemá žádnou dualitu.) Tělo je potravou pro vědomí. Tato potrava je pojídána pránou – vitálním dechem, nikoli Já. Prána vykonává všechny činnosti. Ten, kdo jasně chápe to, že není tělo, netrpí světským ziskem či ztrátou, radostí nebo bolestí. Znalcem prány je vědomí. Ono jen pozoruje. Můžete si přinést hrst Bombaje do své vesnice? To samé platí pro Boha. Z pohledu Paramátman jste před světem. Z pohledu džívy je nejdříve svět a pak vy. Džňánin nevyžaduje žádnou vnější slávu. Ztotožnění se s tělem a jeho jménem je ego. Dokud je zde strach ze smrti, nerealizovali jste Já. Spočívejte pouze v tom, co jste věděli před zakoušením světa. Zamyslete se nad metaforou snu, jíž jsem zmínil dříve.

Pro muže znamená přítomnost ženy touhu. Kde je touha, tam je očekávání. Kde je očekávání, tam je naděje. Kde je naděje, tam je svázanost. Touha je příčinou svázanosti. Kde je ´já´ a ´ty´, tam je pouhý klam. Kde není ´já´ a ´ty´, tam je čiré Brahman.

 

Radžádirádž Satgurunáth Šrí Nisargadatta Maharádž kí Džej!

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková