Zpívání bhadžanů v Praze 2022

  • zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: DUBEN: 22.4.2022
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

1. Ego je plné nevědomosti (z knihy ´Vše je iluze´)

29. 4. 2014 - Aleš

SiddhaBez oddanosti nelze dosáhnout vlastního dobra. Pokud se během života nevydáte na stezku oddanosti, nikdy svobody nedosáhnete. K tomu se hodí toto rčení: „Ten, kdo bdí, ji dosáhne; ten, kdo spí, ji ztratí.“ Nemáte-li oddanost, tak i když umíráte jako dobrý, pobožný člověk, skutečného Osvobození jste nedosáhl. Život bez oddanosti není nic než úpadek. Světci učiní svůj život smysluplný ještě v době, kdy jsou naživu. Dosáhne-li někdo ještě během života konečné osvobození, nebude se trápit tím, kde se jeho fyzické tělo složí v okamžiku smrti. Světec není zrozený, tudíž ani neumírá. Ten, jehož omezená totožnost (ego) umře ještě během života, překročil hranice zrození a smrti. Syn Gurua (Guru-putra je žák Gurua, jehož vědomí je vždy napojeno na vědomí Gurua) by měl vždy používat rozlišovací schopnost. Žijte v nedvojnosti (advaita). Staňte se aspiranty Pravdy.

 
 

1. Ego je plné nevědomosti

 

Nevědomost se nedá přirovnat k „osvícenému zření“. Nevědomost souvisí s fyzickým vnímáním (nahlížením). Slavné prohlášení „Sarvam Khalu Idam Brahma“ znamená „Všechny věci jsou Brahman“. Přátelé i nepřátelé jsou Brahman, takže vše dobré je Brahman, a vše špatné je také Brahman. Všichni lidé ve světě jsou otroky okolností (iluze). Na základě okolností lze člověka přinutit sebrat dokonce i hovno. Pouze oddanost může odstranit vliv okolností. Prostřednictvím oddanosti k Bohu (Hari) je dosaženo Poznání (džňána). Král je vázán zákony, na základě nichž si vymáhá poslušnost svých poddaných. Zákon by měl vládnout jen naší mysli. Sami bychom se měli rozhodnout, zda se nechat něčím svazovat či nikoliv. Oddanost je „vnitřní zření“ moudrosti. Ten, kdo v průběhu svého života nenabude Sebe-realizaci, může být pokládán za opravdu ztraceného. Kdo se nechá lapit světskými věcmi, je ztracen v proudu světského života. Na duchovní cestě bychom měli kráčet s pevným odhodláním, které jsme přijali za své.

Nenechte se svést iluzí (májou). Iluzi musíte zničit. Iluze rozpráší všechny lidi se stejnou lhostejností. Pouze takový aspirant, jenž prováděl duchovní praxi, kterou však nedokončil, získá (za účelem dokončení) znova lidské kvality a lidskou formu. Iluze se neobává nikoho kromě toho, kdo zná Brahman. Mnoho lidí patří mezi členy sekty Máji, avšak po Stezce Poznání kráčí jen velmi málo následovníků. Vy jste ve své podstatě ztělesněním Božskosti a „do vínku“ vám byl vložen program zničit iluzi. Nezapomeňte, že vás iluze neustále pozoruje a je stále ve střehu. Neztrácejte proto z dohledu svoji přirozenost, svůj pravý domov.

Pokud se chcete stát zvířetem, jako třeba slonem, koněm, apod., pak můžete brát za svůj domov tento svět. Buďte hrdí na svou skutečnou přirozenost. Narodili jsme se pouze se záměrem přetrhnout základní pouta pozemskosti (světskosti). Nejen že musíme dosáhnout vlastního Osvobození, musíme také vysvobodit druhé. Jestliže žijete s přesvědčením, že jste Bůh, pak budete zajisté Bohem.

Bez oddanosti nelze dosáhnout vlastního dobra. Pokud se během života nevydáte na stezku oddanosti, nikdy svobody nedosáhnete. K tomu se hodí toto rčení: „Ten, kdo bdí, ji dosáhne; ten, kdo spí, ji ztratí.“ Nemáte-li oddanost, tak i když umíráte jako dobrý, pobožný člověk, skutečného Osvobození jste nedosáhl. Život bez oddanosti není nic než úpadek. Světci učiní svůj život smysluplný ještě v době, kdy jsou naživu. Dosáhne-li někdo ještě během života konečné osvobození, nebude se trápit tím, kde se jeho fyzické tělo složí v okamžiku smrti. Světec není zrozený, tudíž ani neumírá. Ten, jehož omezená totožnost (ego) umře ještě během života, překročil hranice zrození
a smrti. Syn Gurua (Guru-putra je žák Gurua, jehož vědomí je vždy napojeno na vědomí Gurua) by měl vždy používat rozlišovací schopnost. Žijte v nedvojnosti (advaita). Staňte se aspiranty Pravdy.

 

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.