Zpívání bhadžanů v Praze 2022

 • zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
 • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
 • Datum nejbližšího zpívání: DUBEN: 22.4.2022
 • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
 • Sraz:  v 18:25
 • Vstupné: zdarma
 • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:


Jóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Abhang 3: Udharílé Kula

 • mp3 nahrávka 1 - Rita (takhle se to zpívá v rámci nočního bhadžanu)

 • mp3 nahrávka 2 - Trilok (takhle se to zpívá v rámci nočního bhadžanu)

 • mp3 nahrávka 3 - Ajit Kadkade - umělecké provedení

 • PDF text v marátí + mezinár. transliterace + CZ transliterace + překlad + komentáře Ranjit Mahárádž

 

||1||

उद्धरिलें कुळ आपण तरला। तोचि एक झाला त्रैलोक्यांत॥ १॥
uddharileṁ kuḻa āpaṇa taralā | toci eka jhālā trailokyāṁta
UDHARÍLÉ KULA ÁPANA TARALÁ | TÓČI ÉKA DZHÁLÁ TRAILÓKJÁTA
Ten, kdo nejen že osvobodil sám sebe, ale osvobozuje i celé lidstvo, je vskutku jedinečný ve všech třech světech.

उद्धरणें - uddharaṇeṃ - zachránit, osvobodit, vymanit; कुळी – kuḷī – lidské pokolení; आपण – āpaṇa – něčí vlastní Já; तरणें – taraṇeṃ – dostat, vymanit, vyprostit, zachránit, přeplavat (řeku, oceán), projít bezpečně čím (nebezpečím); तोचि - toci - ???; एक - eka - jeden, jediný, samotný; झळकणे - jhaḷakaṇe – zářit; झाल – jhāla – světlo, sluneční svit, ohnivý; त्रैलोक्य – trailokya – Tři světy

Randžit Mahárádž: Dostal se z tohoto světa tím, že pochopil. Stejně tak pomáhá mnoha dalším lidem, aby pochopili. On je skutečný člověk ve všech třech světech. Jen jeden ze sto tisíc lidí přemýšlí o Paramárthě. ( paramārtha – nejvyšší cíl, poznání, Skutečnost, Absolutní Pravda) A jeden z deseti milionů to pochopí. Ten, kdo o tom přemýšlí, to prorazí. I vám se to může podařit, ne že ne! Člověk může pochopit ve společnosti Mistra a potom může být To. Proč ne? Ten, kdo pochopil a dává poznání druhým, je Velký člověk. Takových lidí je ale velmi málo, dali by se spočítat na prstech jedné ruky.

||2||

त्रैलोक्यांत झालें द्वैतचि निमालें। ऐसें साधियेलें साधन ब‍रवें॥ २॥
trailokyāṁta jhāleṁ dvaitaci nimāleṁ | aiseṁ sādhiyeleṁ sādhana baraveṁ
TRAILÓKJÁTA ZHÁLÉ DVAITAČI NIMÁLÉ | AISÉ SÁDHIJÉLÉ SÁDHANA BARAVÉ
Zmizela pro Něj dualita ve třech světech | a on tím získal dobrý nástroj k dosažení cíle.

त्रैलोक्य – trailokya – Tři světy; झाल – jhāla – světlo, sluneční svit, ohnivý; द्वैत - dvaita – dualita; निमाल – nimāla – mrtvý;
ऐस – aisa – like this, such; साधणें – sādhaṇeṃ – dosáhnout, získat, dostat; सांधन – sādhana – prostředky k dosažení cíle; बरवें – barave – výborný, dobrý

Randžit Mahárádž: Ve všech třech světech dualita zanikla. Přijde-li takový neobyčejný člověk, dualita pro něj neexistuje, všechno je pro něj Jednota. Pochopíte-li poznání, které vám nabízí, je to něco úžasného. Svět je bezcenný, nemůžete mu přisuzovat žádnou hodnotu. Celý svět není nic jiného než NULA. Pokud se toto pochopení usídlí ve vaší mysli, stane se z vás velký člověk! Dualita je pryč. Tohle pochopení musí přijít.
Potom člověk, díky tomuto pochopení, získá dobrý nástroj, prostředek (sádhana baravé). K cíli můžete letět letadlem osm hodin, nebo plout lodí dva měsíce. V tom je ten rozdíl. Sádhana znamená prostředek. Díky tomuto pochopení se člověk stane JÍM.

||3||

ब‍रवें साधन सुख शांति मना। क्रोध नाहीं जाण तिळभरी॥ ३॥
baraveṁ sādhana sukha śāṁti manā | krodha nāhīṁ jāṇa tiḻabharī
BARAVÉ SÁDHANA SUKHA ŠÁNTI MANÁ | KRÓDHA NÁHÍ DŽÁNÁ TILABHARÍ
Pomocí tohoto nástroje získal spokojenost a klid mysli | Nezůstala v něm ani stopa po hněvu a vzteku.

बरवें – barave – výborný, dobrý; सांधन – sādhana – prostředky k dosažení cíle; सुख – sukha – štěstí, blaženost; शांति – śāṁti – klid, tichost, vyrovnanost; मन - mana – mysl; क्रोध – krodha – hněv, vztek, rozvášněnost; नाहीं – nāhīṃ – ne; जाण – jāṇa – 1. poznání, znalost, pochopení. 2. vědoucí o, znatelný, patrný; तिळी – tiḷī – 1. sezamové semínko 2. kousek, troška (přirovnání k velikosti sezamu) 3. vztek, zlost; भरीत – bharīta – náklad, břemeno

Randžit Mahárádž: Když jste v dualitě, může se objevit hněv. Ale On se nerozhněvá. Proč? Protože ví, že tu nic není. Já jsem všude.

||4||

तिळभरी नाहीं चित्तासी तो मळ। तुका म्हणे जळ गंगेचे तें॥ ४॥
tiḻabharī nāhīṁ cittāsī to maḻa | tukā mhaṇe jaḻa gaṁgece teṁ
TILABHARÍ NÁHÍ ČITTÁSÍ TÓ MALA | TUKÁ MHANÉ DŽALA GANGÉČÉ TÉ
Jeho mysl je naprosto bez jakýchkoli nečistot | Tuka praví: „Je čistá jako voda Gangy"

तिळी – tiḷī – 1. sezamové semínko 2. kousek, troška (přirovnání k velikosti sezamu) 3. vztek, zlost; भरीत – bharīta – náklad, břemeno; नाहीं – nāhīṃ – ne; चित - cita – mysl, intelekt; तो - to – to; मळ – maḷa – špína, nečistota, skvrna; तुका – tukā – Tukárám; म्हणणें – mhaṇaṇeṃ – mluvit, říkat; जळ – jaḷa – voda; गंगा – gaṅgā – Ganga; तें – teṃ – to

Randžit Mahárádž: Dualita je ta nejhorší špína. Voda z Gangy každého očišťuje. Teče a teče a její proud odnese všechno nepochopení a nevědomost, kterou máte. Ganga znamená poznání.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.