Zpívání bhadžanů v Praze 2022

 • zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
 • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
 • Datum nejbližšího zpívání: DUBEN: 22.4.2022
 • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
 • Sraz:  v 18:25
 • Vstupné: zdarma
 • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:


Jóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Abhang 1: Džanmácé Té Múla

 • mp3 nahrávka 1 - Rita (takhle se to zpívá v rámci nočního bhadžanu)

 • mp3 nahrávka 2 - Trilok (takhle se to zpívá v rámci nočního bhadžanu)

 • mp3 nahrávka 3 - Ajit Kadkade - umělecké provedení

 • PDF text v marátí + mezinár. transliterace + CZ transliterace + překlad + komentáře Ranjit Mahárádž

 

||1||

janmāceṁ teṁ mūḻa pāhile śodhūna | duḥkhāsī kāraṇa janma ghyāvā
DŽANMÁCÉ TÉ MÚLA PÁHILÉ ŠÓDHÚNA | DUHKHÁSÍ KÁRANA DŽANMA GHJÁVÁ

Pokud se zamyslíš nad základem zrození, zjistíš, že zrození je příčinou utrpení.

जन्म – janma – zrození; तें – teṃ – to; मूल – mūla – kořen, základ; पाहणें – pāhaṇeṃ – vidět, přemýšlet, uvažovat; शोध – śōdha – hledání, zkoumání, nalezení; दुःख – duḥkha – utrpení, bolest; कारण – kāraṇa – příčina, důvod; जन्म – janma – zrození; घ्यावा – ghyāvā - ???

Ranjit Maharaj: Pochop, že podstatou zrození není nic jiného, než utrpení. Vstoupit do života je utrpení. Podstatou tohoto světa není nic jiného, než utrpení, dualita. Jakmile se zrodíš, přichází dualita. Jinak by nepřišla. Dualita přijde, jen když získáš nějaké tělo. Tohle tělo, tamto tělo, támhleto tělo...

||2||

pāpa puṇya karūnī janmā yeto prāṇī | naradehā yeūni hāni kelī
PÁPA PUNJA KARUNÍ DŽANMÁ JÉTÓ PRÁNÍ | NARADÉHÁ JÉÚNI HÁNI KÉLÍ
Po vykonání dobrých i špatných skutků jsi (jakožto živočich) požehnán zrozením v lidském těle, ale ty si ho nevážíš a promrháš život honbou za potěšením.

पाप – pāpa – hřích, zločin; पुण्य – puṇya – záslužný skutek; करूण – karūṇa – požehnání, štěstí; जन्म – janma – zrození; येणें – yeṇeṃ – stát se, přihodit se; प्राणी  – prāṇī – živočich, zvíře; नरदेह – naradeha – lidské tělo, lidská forma existence; येणे  – yeṇe – přijít; हानि – hāni – ztráta, újma, zničení; केलि – keli – potěšení, kratochvíle

Ranjit Maharaj: A když člověk získá lidské tělo, měl by usilovat o pochopení a udělat něco pro to, aby realizoval. V jiných zrozeních nemáš totiž schopnost rozlišování. Tuto schopnost má jen lidské tělo... Ale člověk získá lidské tělo a využije ho tím nejhloupějším způsobem. Honí se jen za potěšením a štěstím. Jíst, pít a oženit se. O to lidem jde. Jídlo, pití a manželství. „Bezva, teď je mi krásně, teď si užívám! " A pak jednoho dne o své tělo přijde...

 

||3||

rajatamasatva āhe jyāce aṁgīṁ | yāca guṇeṁ jagīṁ vāyā gelā
RADŽA-TAMA-SATVA ÁHÉ DŽJÁCÉ ANGÍ | JÁCA GUNÉ DŽAGÍ VÁJÁ GÉLÁ
Guny radžas, tamas a satva ovládají tvé tělo a kvůli nim uplyne tvůj život v tomto světě úplně zbytečně.

रजतमसत्व – rajatamasatva – 3 guny radžas, tamas a satva; आहे – āhe – ???; ज्याचा – jyācā – jenž, jehož; अंग – aṁga – tělo, osoba; याच – yāca – ???; गुण – guṇa – guna, atribut, kvalita; जग – jaga – svět; वाया – vāyā – bezcenný, zbytečný; गेला – gelā – uplynout, uběhnout

Ranjit Maharaj: V rámci tří gun se odehrává tvůj život... V těchto třech gunách zůstáváš... A kvůli těmto třem gunám promarníš svůj život. Jenom světci vědí, že tu je ještě čtvrtá guna, śuddha sattva (शुद्ध – śuddha – čistý, čirý, svatý), pochopení , poznání, která přichází díky milosti Mistra. Ale ty zbytečně ztratíš svůj život bez pochopení!

 

||4||

tama mhaṇaje kāya narakaci kevaḻa | raja to sabaḻa māyājāḻa
TAMA MHANADZÉ KÁJA NARAKAČI KÉVALA | RADŽA TÓ SABALA MÁJÁDZÁLA
Co je totiž tamas? Nic než hnůj a špína! Radžas je mocný vliv Máji (iluze).

तम – tama – kvalita tamas, temnota; म्हणजे  – mhaṇaje – totiž; काय – kāya – co; नरक – naraka – peklo, kupa hnoje a špíny; केवळ – kevaḻa – čistě, pouze, jenom, nic než; रज – raja – kvalita radžas; तो – to – to; सबल  – sabala – silný, mocný; मायाजाल – māyājāla – síť Máji, iluze

Ranjit Maharaj: Guna tamas není nic jiného, než sračky ega. „Já jsem tohle, já jsem tamto." To je tamas. Tělo je stvořeno z hoven a ty jsi na to ještě hrdý. A pořád říkáš „Ó, já jsem takový a takový!" A o co se celý život snažíš? Snažíš se ochránit toto tělo z hoven, o nic jiného!
Guna radžas je ztotožnění se světskými záležitostmi. „Co se stane mojí dceři? Co se stane mému synovi? Co se stane mému manželovi? Co se stane mně? "... Ale jednou to vše pomine, musí to pominout.

 

||5||

tukā mhaṇe yetheṁ satvāce sāmarthya | karāvā paramārtha aharniśīṁ
TUKÁ MHANÉ JÉTHÉ SATVÁČÉ SÁMARTHJA | KARÁVÁ PARAMÁRTHA AHARNIŠÍ
Tuka říká: "Jedině satva dává sílu, s jejíž pomocí můžeš dnem i nocí následovat cestu ke Skutečnosti."

तुका – tukā – Tukárám; म्हणणें  – mhaṇaṇēṃ – mluvit, říkat; येथे – yethe – tady; सत्त्वगुण  – sattvaguṇa – guna satva; सामर्थ्य  – sāmarthya – moc, síla, schopnost; करवी – karavī – s pomocí, skrze; परमार्थ – paramārtha – nejvyšší cíl, poznání, Skutečnost, Absolutní Pravda (परम – parama – nejvyšší, nejlepší & अर्थ – artha – smysl, význam, podstata, cíl); अहर्निश  – aharniśa – den a noc

Ranjit Maharaj: Je-li tu sattva guna, potom uctíváš Boha a nakonec se staneš Mistrem. A Mistr říká, že jsi On a ne tohle... Paramārtha znamená Skutečnost nebo poznání, které musíš najít. Bez poznání nic nevidíš. Musí tu být poznání a potom vše pochopíš. A tomu se říká shuddha sattva. Ale pozor! Poznání se dotýká. (Jako se Eva dotkla jablka – jako se matka dotýká dítěte – a vzniká připoutanost.) Takže nejprve pochop: „Já jsem poznání." Ale nakonec řekni, že poznání je také falešné...

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.