Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Haripátha 4 - Bhāveṁvīṇa bhakti bhaktivīṇa mukti

bhakti-shaktiV Indii u města Púna stojí toto nádherné sousoší, které je nazváno Bhakti-Šakti. Dvě hlavní postavy jsou světec Tukárám a král Džanaka. Toto dílo symbolicky vyjadřuje spojení milující oddanosti (Bhakti - Tukárám) a moudré síly (Šakti – Džanaka).
O tomto spojení napsal Džňánéšvar Mahárádž několik století před tím, než žili Tukárám a Džanaka následující abhang:


  • Zpívá Ajit Kadkade:

  • PDF text v marátí + mezinár. transliterace + český překlad

||1||
भावेंवीण भक्ति भक्तिवीण मुक्ति। बळेंवीण शक्ति बोलूं नये॥ १॥

bhāveṁvīṇa bhakti bhaktivīṇa mukti | baḻeṁvīṇa śakti bolūṁ naye
Bez láskyplné víry není bhakti, bez bhakti není mukti a bez schopnosti vynaložit úsilí nemůže být řeč o šakti.

भावना – bhāvanā – láskyplná víra, cit; वीण – vīṇa – bez; भावेंवीण – bhāveṁvīṇa – bez (láskyplných) citů; भक्ति – bhakti – oddanost Bohu; वीण – vīṇa – bez; मुक्ति – mukti – osvobození; बळ – baḷa – vyvinout velké úsilí; शक्ति – śakti – síla, moc, schopnost; बोल – bola – řeč, mluvení; नये – naye – nehodí se, nepřipadá v úvahu

||2||
कैसेनि दैवत प्रसन्न त्वरित। उगा राहें निवांत शिणसी वायां॥ १॥

kaiseni daivata prasanna tvarita | ugā rāheṁ nivāṁta śiṇasī vāyāṁ
Víš, jak můžeš Boha okamžitě potěšit? Prostě jenom zůstávej v klidu a tichu a neztrácej zbytečně síly.

कैसा – kaisā – jak?; दैवत – daivata – Bůh; प्रसन्न – prasanna – potěšený; त्वरित – tvarita – rychle, okamžitě; उगा – ugā – pouze, prostě, jenom; राहणें – rāhaṇeṃ – zůstávat; निवांत – nivānta – tiše, klidně, nehybně; शिणणे – śiṇaṇe – unavit se, vyčerpat se; वाय – vāya – zbytečně, marně

||3||
सायासें करिसी प्रपञ्च दिननिशीं। हरिसी न भजसी कोण्या गुणे॥ ३॥

sāyāseṁ karisī prapañca dinaniśīṁ | harisī na bhajasī koṇyā guṇe
Dnem a nocí se vyčerpáváš činnostmi světského života. Řekni mi, proč raději všechnu svou sílu a lásku nedáváš Bohu?

सायास – sāyāsa – námaha, dřina, potíže; करी – karī – ten, kdo něco provádí, podstupuje, snáší; प्रपञ्च – prapañca – světský život; दिननिशीं – dinaniśīṁ – dnem a nocí; हरि – Hari – Hari, Krišna, Bůh; न – na – ne; भजणें – bhajaṇeṃ – uctívat, sloužit, velebit; कोण्या – koṇyā – ???; गुणे – guṇe – kvůli komu, pro koho, v zájmu koho

||4||
ज्ञानदेव म्हणे हरिजप करणें। तुटेल धरणें प्रपंचाचें॥ ४॥

jñānadeva mhaṇe harijapa karaṇeṁ | tuṭela dharaṇeṁ prapaṁcāceṁ
Ďžňánadév říká: Zpívej jméno Boží a budeš vysvobozen z nekonečného kolotoče světských tužeb.

ज्ञानदेव – jñānadeva – Džňánadéva; म्हणणें – mhaṇaṇeṃ – mluvit, říkat; हरिजप – harijapa – zpívání, opakování Božího jména; करणें – karaṇeṁ – dělat, provádět; तुटणे – tuṭaṇe – zbavit se, osvobodit se; धरणें – dharaṇeṁ – zarputilý, úporný; neustálý; प्रपञ्च – prapañca – světský život

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.