Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Haripátha 3 - Triguṇa asāra nirguṇa heṁ sāra

  • Zpívá Ajit Kadkade:

  • PDF text v marátí + mezinár. transliterace + český překlad

||1||
त्रिगुण असार निर्गुण हें सार। सारासार विचार हरिपाठ॥ १॥
triguṇa asāra nirguṇa heṁ sāra | sārāsāra vicāra haripāṭha
Tři guny jsou nepodstatné, podstatou je nirguna. | Zpívání Božího Jména je kontemplací, která oddělí podstatné od nepodstatného.

त्रिगुण – triguṇa – tři guny (satva, tamas a radžas); असार – asāra – nepodstatný, neskutečný; निर्गुण – nirguṇa – nirguna, bezforemnost, stav za všemi atributy; हें – heṁ – ta; सार – sāra – podstata, esence; सारासार – sārāsāra – esence a odpad; विचार – vicāra – dotazování, zkoumíní, kontemplace; हरिपाठ – haripāṭha – zpívání Božího Jména

||2||
सगुण निर्गुण गुणांचें अगुण। हरिविण मन व्यर्थ जाये ॥ २॥
saguṇa nirguṇa guṇāṁceṁ aguṇa | hariviṇa mana vyartha jāye
Saguna a nirguna jsou jen koncepty, ale Bůh je za koncepty. | A proto pamatuj na Hariho, bez něj se tvá mysl v těchto pojmech zbytečně ztratí.

सगुण – saguṇa – (Bůh) s kvalitami; निर्गुण – nirguṇa – (Bůh) bez kvalit; गुणांचें अगुण – guṇāṁceṁ aguṇa – to, co je bez gun (brahman), je (současně) z gun; हरिविण – hariviṇa – bez Hariho; मन – mana – mysl; व्यर्थ – vyartha – neplodný, prázdný, zbytečný; जाये – jāye – nesmyslné chození sem a tam

||3||
अव्यक्त निराकार नाहीं ज्या आकार। जेथोनी चराचर हरिसी भजें॥ ३॥
avyakta nirākāra nāhīṁ jyā ākāra | jethonī carācara harisī bhajeṁ
On, který je neprojevený, bezforemný, smysly neuchopitelný, | a jenž je zdrojem všech živých i neživých forem, je tvým jediným útočištěm.

अव्यक्त – avyakta – neprojevený; निराकार – nirākāra – bez formy; नाहीं – nāhīṃ – ne; ज्याचा – jyācā – jenž, jehož; आकार – ākāra – dojem, obraz v mysli; जेथोन – jethona – odkud; चराचर – carācara – vše stvořené, živé i neživé; हरि – Hari – Hari (Krišna); भज्य –bhajya – objekt uctívání

||4||
ज्ञानदेवा ध्यानीं रामकृष्ण मनीं। अनंत जन्मोनि पुण्य होय॥ ४
jñānadevā dhyānīṁ rāmakṛṣṇa manīṁ | anaṁta janmoni puṇya hoya
Džňánadév říká: V mé mysli i v mé meditaci je jen Ráma–Krišna, | takže v tomto životě sklízím jeho nekonečné požehnání.

ज्ञानदेव – jñānadeva – Džňánadéva; ध्यान – dhyāna – meditace; रामकृष्ण – rāmakṛṣṇa – Ráma–Krišna; मन – mana – mysl; अनंत – anaṁta – nekonečně; जन्म – janma – zrození; पुण्य – puṇya – morální či duchovní hodnota, zásluha; होय – hoya – souhlas, ano

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.