Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Haripátha 1 - Devāciye dvārīṁ ubhā kṣaṇabharī

  • Zpívá Ajit Kadkade:

  • Jiná verze - záběry z Pandápuru
  • PDF text v marátí + mezinár. transliterace + český překlad

||1||
देवाचिये द्वारीं उभा क्षणभरी । तेणें मुक्ति चारी साधियेल्या ॥१॥

devāciye dvārīṁ ubhā kṣaṇabharī | teṇeṁ mukti cārī sādhiyelyā
Kdo se byť jen na vteřinu postaví na zápraží Boží, |
ten dosáhne dozajista všech čtyř úrovní osvobození.

देव – deva – Bůh; द्वार – dvāra – dveře, brána; उभा – ubhā – stojící; क्षणभरी – kṣaṇabharī – malý okamžik; तेणें – teṇeṁ – ???; मुक्ति – mukti – osvobození; चार – cāra – čtyři; साधणें – sādhaṇeṃ – dosáhnout
(1) स्वलोकता मुक्ति – svalokatā mukti – žít ve stejném příbytku jako Bůh; 2) समीपता मुक्ति – samīpatā mukti – žít v blízkosti Boha; 3) स्वरूपता मुक्ति – svarūpatā mukti – mít stejný vzhled jako Bůh; 4) सायोज्य मुक्ती – sāyojya muktī – být ztotožněn s Bohem – viz Dásbódh 4/10 – Čtyři úrovně osvobození a také zde.)

||2||
हरि मुखें म्हणा हरि मुखें म्हणा । पुण्याची गणना कोण करीं ॥२॥

hari mukheṁ mhaṇā hari mukheṁ mhaṇā | puṇyācī gaṇanā koṇa karīṁ
A proto zpívej jméno Boží. Ano, zpívej jméno Boží! | Hodnota zpívání Božího jména je nevyčíslitelná.

हरि – Hari – Hari (Krišna); मुख – mukha – ústa; म्हणणें – mhaṇaṇeṃ – mluvit, říkat; पुण्य – puṇya – morální či duchovní hodnota, zásluha; गणना – gaṇanā – počítání, sčítání; कोण – koṇa – kdo?, co?; करी – karī – ten, kdo to dělá

||3||
असोनि संसारीं जिव्हे वेगु करीं । वेदशास्त्र उभारी बाह्या सदा॥३॥

asoni saṁsārīṁ jivhe vegu karīṁ | vedaśāstra ubhārī bāhyā sadā
I když jsi pohlcen světskými záležitostmi, pobízej svůj jazyk, ať zpívá Boží Jméno. | Všechny védy a šástry to se zvednutýma rukama neustále zdůrazňují.

असोनि – asoni – ???; संसार – saṃsāra – samsára, světské záležitosti; जिव्हा – jivhā – jazyk; वेग – vega – spěchat, pobízet, popohánět; करी – karī – ten, kdo to dělá; वेदशास्त्र – vedaśāstra – védy a šástry (naučné duchovní spisy); उभा – ubhā – zvednutý, vzpřímený; बाह्या – bāhyā – ruka; सदा – sadā – vždycky, neustále

||4||
ज्ञानदेव म्हणे व्यासाचिये खुणे । द्वारकेचे राणे पांडवांघरीं॥४॥

jñānadeva mhaṇe vyāsāciye khuṇe | dvārakece rāṇe pāṁḍavāṁgharīṁ
Džňánadév říká: jak potvrzuje Vjása, Pán Dváraky (Krišna) sídlí v domě Pánduovců.

ज्ञानदेव – jñānadeva – Džňánadéva; म्हणणें – mhaṇaṇeṃ – mluvit, říkat; व्यास – vyāsa – Vjása, autor Bhagavad Gíty; खुण – khuṇa – známka, svědectví; द्वारका – Dvārakā – Dváraka; राणा – rāṇā – král; पांडव – pāṁḍava – Pánduovci; घर – ghara – dům
(Pán sídlí jakožto Pravé Já, jakožto král města mnoha dveří (Dvārakā), v domě pěti principů – tedy lidské tělo je chrámem Pána; Pánduovci – pět synů Pándua – Judhištira, Bhíma, Ardžuna, Nakula, Shadéva – pět elementů)

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.