Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Ádi Šankaráčárja: Vivékačúdámani - ukázka

136. Pomocí ovládnuté mysli a pročištěného intelektu si uvědom své vlastní Já v těle tak, že se s tímto Já ztotožníš a překročíš tak nezměrný oceán samsáry, jejíž vlny jsou zrození a smrt, a pevně se usídlíš v Absolutnu jako ve své podstatě. Buď požehnaný.

140. Když jeho vlastní Já, vybavené nejjasnějším třpytem, je ukryté před pohledem, pak se jedinec skrze nevědomost chybně ztotožní s tělem, které však není Já. A pak ho silná moc guny radžas, zvaná též projektující síla, začne žalostně trápit svazujícími pouty chtíče, zlosti apod.

197. Individuální duše existuje pouze tak dlouho, jak dlouho přetrvává klamná představa, která je způsobena nerozlišením vyvolaným iluzí. Provaz je považován za hada pouze tak dlouho, jak dlouho trvá tento omyl. Jakmile zmizí iluze, není tu ani had. tejně tak to platí pro tento případ.

234. Kdyby byl vesmír pravý, měl by být potom také vnímán ve stavu hlubokého spánku. Jelikož však zde není vůbec vnímán, musí být neskutečný a falešný, podobně jako sny.

251. Všechny obměny hlíny, např. nádoba, jež je vždy přijímána myslí jako skutečná, není spolu s ostatními produkty z hlíny ve skutečnosti nic než samotná hlína. Podobně tento celý vesmír vytvořený ze skutečného brahma je samotné brahma a nic než To. Protože tu není nic jiného než brahma a To je jedinou Samo o Sobě existující skutečností, je naším pravým Já a To jsi Ty - jasné, čiré, nejvyšší brahma, Jednota bez druhého.

284. Zbavuj se bdělostí a pozornou myslí navršení, dokud není totožnost s tímto tělem zcela vykořeněna.

285. Zbavuj se, poučený, bez nejmenší přestávky, navršení tak dlouho, dokud zde ještě trvá snové vnímání vesmíru a duší.

286. Stále prožívej Já ve svém vědomí, asniž bys dal sebemenší příležitost zapomění kvůli zájmu o světské věci nebo smyslovým objektům.

291. To, v čem se odráží vesmír, jako se odráží město v zrcadle - je brahma a to jsi ty. Budeš-li to vědět, dospěješ k naplnění životního cíle.

318. Když se objevilo opravdové přání realizovat Já, egoistické touhy lehce zmizí, podobně hako zmizí i ta největší temnota s příchodem světla vycházejícího slunce.

388. Já je Brahma, Já je Višnu, Já je Indra, Já je Šiva, Já je veškerý tento vesmír. Nic než Já neexistuje.

 

Přeložil A. Adámek pod názvem Odkaz indického mudrce vydal Santal 2000.

Další ukázka z Vivékačudámani a odkaz na zakoupení celé knihy.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.