Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Ádi Šankaráčárja: Nirvána Šatakam (Čidánanda) - Šest slok o přirozenosti Átmanu

Slovo šatakam znamená šest a nirvána je svoboda či osvobození. Nirvána Šatakam je tedy zpěv o osvobození tvořený šesti slokami, kde každá z nich je jako drahokam ve věnci Védanty. Říká se mu také Átma Šatakam čili Šest slok o přirozenosti Átmanu.

||1||
MANÓ BÚDDHI AHAMKÁRA ČITTÁNI NÁHAM
Nejsem mysl, intelekt, ego ani paměť
NA ČA ŠRÓTRA DŽIVHÉ NA ČA GHRÁNA NÉTRÉ
Nejsem ucho ani jazyk, nejsem nos ani oko
NA ČA VJÓMA BHÚMIHI NA TÉDŽÓ NA VÁJUHÚ
Nejsem prostor ani země, ani oheň ani vzduch (5 elementů)
ČIDÁNANDA RÚPAHA ŠIVÓHAM ŠIVÓHAM
Mou podstatou je Čiré Vědomí-Blaženost-Absolutno, jsem Šiva, jsem Šiva
||2||
NA ČA PRÁNA SANGŇÓ NA VAJ PANČA VÁJUHU
Mým znakem není prána ani pět životních dechů
NA VÁ SÁPTA DHÁTUR NA VÁ PANČA KÓŠAHA
Ani sedm tělesných elementů ani pět závojů
NA VÁK PÁNI PÁDAU NA ČÓ PÁSTHA PÁJUHU
Ani orgán řeči, ruce, nohy ani pohlavní a vylučovací orgány
ČIDÁNANDA RÚPAHA ŠIVÓHAM ŠIVÓHAM
Mou podstatou je Čiré Vědomí-Blaženost-Absolutno, jsem Šiva, jsem Šiva
||3||
NA MÉ DVÉŠA RÁGAU NA MÉ LÓBHA MÓHAU
Nemám v sobě nenávist ani lpění, ani chamtivost ani klam
MADÓ NEIVA MÉ NEIVA MÁTSARJA BHÁVAHÁ
Není ve mně pýcha ani pocit závisti,
NA DHARMÓ NA ČÁRTHÓ NA KÁMÓ NA MÓKŠAHA
Nemám žádné povinnosti ani majetek, ani touhy ani osvobození
ČIDÁNANDA RÚPAHA ŠIVÓHAM ŠIVÓHAM
Mou podstatou je Čiré Vědomí-Blaženost-Absolutno, jsem Šiva, jsem Šiva
||4||
NA PUNJAM NA PÁPAM NA SAUKHJAM NA DUKHAM
Nejsem ctnost ani hřích, ani štěstí ani utrpení
NA MANTRÓ NA TÍRTHAM NA VÉDÁ NA JAGŇÁHA
Nejsem mantra ani poutní místo, ani Véda ani obětní ohňový rituál
AHAM BHÓDŽANAM NEIVA BHÓDŽAM NA BHÓKTÁ
Nejsem potěšení ani objekt potěšení ani ten, kdo potěšení zakouší
ČIDÁNANDA RÚPAHA ŠIVÓHAM ŠIVÓHAM
Mou podstatou je Čiré Vědomí-Blaženost-Absolutno, jsem Šiva, jsem Šiva
||5||
NA MÉ MRTJU ŠANKÁ NA MÉ DŽÁTI BHÉDAHA
Nemám strach ze smrti a neznám rozdíly mezi kastami
PITÁ NEIVA MÉ NEIVA MÁTÁ NA DŽANMÁ
Nemám otce ani matku a dokonce ani zrození
NA BANDHUR NA MITRAM GURUR NEIVA ŠIŠJAHA
Nemám žádné vztahy ani přátele ani Gurua ani žáky
ČIDÁNANDA RÚPAHA ŠIVÓHAM ŠIVÓHAM
Mou podstatou je Čiré Vědomí-Blaženost-Absolutno, jsem Šiva, jsem Šiva
||6||
AHAM NIRVIKALPÓ NIRÁKÁRA RÚPAHA
Jsem nedvojný a bezforemný
VIBHUR VJÁPJA SARVATRA SARVÉNDRIJÁNI
Jsem všudypřítomný a pronikám všemi smysly
SADÁ MÉ SAMATVAM NA MUKTIR NA BANDAHA
Jsem stále stejný, nejsem osvobozený ani spoutaný
ČIDÁNANDA RÚPAHA ŠIVÓHAM ŠIVÓHAM
Mou podstatou je Čiré Vědomí-Blaženost-Absolutno, jsem Šiva, jsem Šiva

Překlad z angličtiny Martin Vinkler 2010

Nápěvy:

Tento text je v Indii velmi oblíbený a existuje na něj více nápěvů:

  • Další verze od Devy Premal:

  • Další verze:

Vocals - Aparna Panshikar
Sarod - Bhargav Mistry
Keyboard - Debashish Upadhyay
Composed by - Bhargav Mistry

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.