Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Nisargadatta Maharadž s láskou Maharišimu

Rozhovor s Davidem Godmanem, ve kterém David vzpomíná na svůj pobyt v Bombaji.

Otázka: Jaký měl vztah Nisargadatta Maharadž k Ramanovi Maharišimu a jeho učení? Hovořil jsi někdy s Maharadžem o učení Bhagavána?

David Godman: Maharadž měl obrovský respekt jak z Ramany, tak i jeho učení. Jednou se mi svěřil, že jedna z mála věcí, která ho mrzí je ta, že Ramanu nikdy nepotkal osobně. Ramanášram navštívil se svými žáky začátkem roku 1960. Byli tehdy na poutní cestě skrz Jižní Indii a Ramanášram bylo jedno z míst, které navštívili.

S největší úctou k Ramanovu učení mi Nisargadatta jednou řekl: "Souhlasím se vším, co kdy Ramana Mahariši řekl, až na zkušenost se Srdečním centrem na pravé straně hrudníku. Já jsem nikdy tuto zkušenost neprožil."

Hovořil jsem s Maharadžem o různých aspektech Maharišiho učení a jeho odpovědi pro mne byly vždy velice poučné.

Jednou se mně zeptal: "Pochopil jsi učení Ramany Maharišiho?"

Věděl jsem, že tím míní, zda jsem již prožil pravdu tohoto učení. Odpověděl jsem: "Čím více naslouchám Maharadžovi, tím více chápu to, co se mi Bhagaván snaží říct."

Cítil jsem, že toto je pravda jak na úrovni teoretické, tak zkušenostní. Maharadžovo vysvětlení rozšířilo a prohloubilo moje intelektuální porozumění Bhagavánova učení a jeho přítomnost mi dala letmí záblesk prožitku Pravdy, na kterou se všichni snažili poukázat.

Rád bych ještě vzpomenul návštěvu Ganéšana u Maharadže. Ganéšan je prasynovec Ramany Maharišiho. V letech 1970 byl de facto manažer Ramanášramu. Dnes má na starosti tyto věci jeho starší bratr Sundaram.

Ganéšan poprvé navštívil Maharadže v roce 1970. Jen co přišel, Maharadž se před něj postavil, naskládal před něj hromadu polštářů a požádal Ganéšana, aby se na tuto hromadu posadil. Pak přišlo pro všechny přítomné velké překvapení. Maharadž udělal na podlaze prostor a klekl si před Ganéšana.

Když se postavil, řekl Ganéšanovi: "Nikdy jsem neměl tu možnost poklonit se tvému velkému strýčkovi Ramanovi Maharišimu, a tak se klaním místo jemu tobě. Toto je moje poklona Jemu."

Otázka: To je úžasný příběh. Byl jste v tu dobu tam?

David Godman: Ano, seděl jsem pár metrů opodál. Ale skutečně zajímavá věc, ke které došlo, se stala druhý den. Maharadž a Ganéšan spolu mluvili, už si bohužel nepamatuji o čem. Poté Maharadž učinil Ganéšanovi ohromující nabídku. Řekl: "Pokud zde zůstaneš dva týdny, garantuji ti, že odejdeš ve stejném stavu v jakém spočíval tvůj velký strýček Ramana Mahariši.

Ganéšan ještě ten den odjel a nikdy se už zpět nevrátil. Nemohl jsem uvěřit, že odmítl takovou nabídku. Kdyby nabídl velikán jako byl Nisargadatta něco podobného mně, sklátilo by mně to okamžitě na zem. Nic by mně nepřimělo odejít do té doby, než by byla nabídka zrealizována.

Když jsem se od Maharadže vrátil zpět do Ramanášramu, zeptal jsem se Ganéšana, proč nezůstal.

Odpověděl: "Nemyslím, že to Maharadž myslel vážně. Bral jsem to tak, že si dělá legraci."

Bylo to během této návštěvy, co požádal Maharadž Ganéšana, aby začal v Ramanášramu učit. Řekl: "Byl jsem v Ramanášramu. Máte tam skvělé příležitosti. Přichází tam mnoho poutníků, ale nikdo jim nepředává učení. Je to posvátné místo, ale lidé z něj odcházejí a přicházejí, protože tu není nikdo, kdo by jim předával učení.

Proč by měli cestovat tisíce mil jen pro to, aby seděli namačkaní v hale, když je to tak úžasné místo? Měl by jste tam vést hovory. Musíte začít vysvětlovat to, o čem Maharišiho učení je."

Ganéšanovi nebylo po vůli následovat Maharadžovu radu. V Ramanášramu je tradicí, že není nikdo oprávněn učit. Ramana Mahariši je jediným učitelem a nikomu není povoleno, aby ho nahradil. Není to však jen otázka zda mít v Ramanášramu nového Gurua. Samotné vedení Ramanášramu nikoho nepovzbuzuje k tomu, aby lidem přibližoval učení Ramany Maharišiho.

Ganéšan v žádném případě nechtěl prolomit ledy a pohněvat si svou rodinu a hledající, kteří by zřejmě namítali, proto zůstával tiše.

Je tomu jen pár let, co začal učit. Učí ale raději ve svém domě než v ášramu. Ášram je neustále zóna bez učitele.

 

Přeložila Gabi

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.