Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Poznání neboli džňána

Z promluv ke knize Eknáthi Bhagwat od světce Eknátha

Mistrova rada odstraní nevědomost individuality (džívy). Běžný člověk nechápe, co je ´Nejzazší Pravda´ (Paramartha), a ani neví, co je světský život (samsára). Džňáninové přicházejí na svět a šíří Poznání. Spojili dvě cesty – cestu poznání (džňána) a cestu oddanosti (bhakti). Džňáninové, jako byl Gurulingamdžam a Bhausaheb Maharadž, předali světu právé toto zakoušené Poznání, a tak přivodili počátek spojeného Poznání.
Získali jsme toto Poznání díky milosti Bhausaheba Maharadže. Jsme mu hluboce zavázáni. Tento dluh lze splatit pouze tím, že je uvedeme do praxe. Kázání dřívějších džňáninů postrádalo přesnost, zatímco učení Bhausaheba Maharadže bylo jasné, přímočaré, nekomplikované a výstižné. Poznání, které sděloval, je založené na přímém odhodlání a předsevzetí. V dřívějším dobách například vyžadovalo velké úsilí vyšplhat se na stanoviště hory Matheran. V té době to bylo prakticky nedostupné místo, ale nyní se tam dostaneme snadno. Podobně je tomu u dnešního adepta, který nesmírně profituje z dávného Poznání, kterému nyní snadnějí porozumí. Nadto jej zdokonalí. Je snadné to vylepšit, máte-li dřívější zkušenosti či Poznání. Džňáninové mohou nyní vysvětlovat Poznání užitím jednodušších metod.
Pán Višnu to na začátku připravil. Pán Krišna to uvařil, Eknáth Maharadž to naservíroval a Bhausaheb Maharadž nás nakrmil tímto Poznáním. Eknáth Maharadž vytváří vrchol oddanosti k Mistrovi. Eknath Maharadž překročil vazby intelektu, a zformuloval své učení ve svaté knize Eknáthi Bhagwat.
Šrí Rámdás v Dasboadhu popsal Mistra následujícími slovy: 'Ó Mistře, buď vždy takový, jaký jsi.' Také říká, že 'tak jako měsíc nakrmí čakoru (legendárního ptáka) nektarem, tak i Sadguru rozdává nektar ve formě Sebepoznání.
Co značí udělení stavu nesmrtelnosti? Na rozdíl od obvyklého významu věčného života to označuje schopnost dostat se za hranice života a smrti. Pán Ráma (Já) pomohl Hanumanovi (mysli) přemoci cyklus zrození a smrti tím, že mu dal napít nektar Poznání. Zde se předkladá to samé poznání, a žádný jiný prostředek, než toto poznání, vám nedopomůže přidat se ke společenstí všech těchto nesmrtelníků. Proč by Pán Ráma sám umíral, když dopomohl Hanumanovi stát se v pozemském smyslu nesmrtelným? Nezapomeňte, že nesmrtelný značí stát se osvobozený od cyklu zrodů a smrtí. Pravý význam mnoha slov v dávných příbězích se zcela liší od svého nynějšího významu.
Světci Vjása a Vašišta jsou dva světci, kteří podrobně rozpracovali a přivedli na svět toto Poznání. To bylo možné pouze pomocí získaného Poznání. Stejně jako vám nos umožní vyciťovat vůni stejně jako zápach, tak i Poznání pomáhá světci získat posvátnost. Světci vynaložili intenzívní úsilí ve své nelítostné práci, aby získali realizaci a učinili Poznání snadné k pochopení. Z toho důvodu se nabytí Poznání v dnešní době stalo jednoduché.
V minulosti byla muslimská látka z Dacci velice drahou záležitostí, a proto ji nosili jen členové královské rodiny. Avšak nyní je levnější, a proto je snadněji dostupná a výsledkem je to, že si ji mohou dovolit nosit i chudí lidé. Stejně tak tomu je s Poznáním. Stalo se nyní snadněji dostupné, není zapotřebí již vykonávat útrapy a těžkosti, abyste ho dosáhli. Je však ironické, že tím, že je dostupnější, poklesl o něho dosti zájem. Toto Poznání nese dnes stejné plody jaké neslo v dřívějších dobách, s daleko menším úsilím. Co o tom lze říci? Druzí vám ho mohou naservírovat a nakrmit vás jím, ale jeho ztrávení je vaší vlastní zodpovědností.

'Jednou navštívila jednoho člověka díky Boží milosti Kamadhenu (kráva plnící přání). Nemohl nalézt volné místo, kde by jí ustájil, a proto ji bohužel musel odehnat pryč.'

Pouze ten, kdo usiluje o získání Poznání, ho dostane. Neexistuje žádné upřednostňování, jako dělání rozdílů mezi mladými a starými, bohatými či chudými, muži nebo ženami, ve vztahu k získání Poznání. Klid, jenž sám sebe poctí uctíváním a v odevzdání, vstoupí do domu toho, kdo se vzdá pýchy a s láskou se ponoří do přirozenosti Já. Ten, kdo se pokládá za přítomného v každém, a kdo tudíž miluje každého, vskutku převyšuje všechny. Stejně jako tma zmizí spolu s příchodem sluneční záře, tak se i všechny neřesti vyhladí s vyvstáním Poznání, a vše je pak zakoušeno radostně.

1. 10. 1933

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.