Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Mantra "Já jsem Brahman"

I když meditujete na jeden ze čtyř druhů osvobození (salok, samip, sarup a sajuja), to, co ve skutečnosti děláte, je meditace na životní energii či vědomí. Proto meditujte výhradně na životní energii. To je nařízení Sadgurua. Tato meditace pročišťuje myšlení (čitta), neboli zjemňuje mysl. Esence Brahman tkví v této životní energii. Sadguru samotný je životní energií. Mantra vám zjemní mysl. Gajátri mantra je považována za matku všech manter. Zničí smrtelnost individuality a udělí Božství, čímž se podruhé narodíte, nyní do Skutečnosti.

Mantra "Já jsem Brahman" je největší ze všech. Osvobození můžete získat díky této mantře. Jsou zde další mantry, které někomu mohou poskytnout jím žádané světské ovoce, avšak pouze oddaní Sadgurua pronášejí mantru ´Já jsem Brahman´. S touto mantrou iluze vyklidí rychle pole. Ten, kdo nepochopil důležitost této mantry, nebude schopen realizovat Brahman. Uvědomte si Já, jenž je Vědomí (Čit), a je ve formě poznání "Já jsem Brahman". Různé myšlenky, pochybnosti a zvrácené koncepty, které se objevují v mysli, budou odstraněné opakováním mantry "Já jsem Brahman".

Měli byste mít naprostou víru v Já (tzn. měli byste věřit, že "Já jsem Já"). Zahoďte všechny koncepty a procvičujte se v kontrole mysli. Neustále uvažujte o Já, a mysl tím pádem nebude těkat. Tímto způsobem se mysl zjemní a sattva guna pak bude převládat. Stejně jako služka, poddaná svému pánovi, se neopováží pána v něčem neuposlechnout, tak i mysl by měla být vaším Já podmaněna. Vaše myšlení je očištěno v případě, když nemáte v průběhu celého dne zájem rozebírat jiné záležitosti než ty, které se týkají "poznání Brahman". To pak můžete brát za samozřejmost. S každým nádechem vědomě (potichu) říkejte ´Sóham, já jsem Brahman.´ Každý se velmi snaží a vynakládá mnoho energie na to, aby se naučil tomu či onomu umění ve světě a zdokonalil se v různých vědách (např. psychologie, sociologie, medicína, politologie, apod.). Kdybyste se pokusili získat poznání Brahman jen jednou setinou tohoto úsilí, které vynakládáte ve světě, pak si buďte jisti, že získáte stav Brahman.

Aktivní noční život, alkoholismus, smyslová potěšení, hry, dramata, kina, atd., jsou příznačné rysy, přisuzované tama guně. Ti, kdo mají sklon k zlosti, pomstychtivosti, mstění, chovají zášť a nepřátelství, jsou produkty tama guny. Požitek z vykonávání dobročinných skutků, záliba v rituálech v zájmu jména a slávy, silná touha po vonných a aromatických věcech, touha po potěšení, chtivost být druhými uznáván jako vážená osoba čili silná touha po ocenění, atd. – to vše jsou typické znaky, které lze přisoudit radža guně. Období mezi východem a západem slunce je dobou, kdy převládá radža guna. Je velice obtížné zbavit se této guny, která obdarovala člověka mantrou chtivosti po věcech ve světě. Tato guna také přiměje člověka řídit se jen takovými radami, které jsou v zájmu světského zisku. Kvůli ní člověk medituje pouze o své ženě a dětech. Zatímco sattva guna může být odhozena, a tama guna se také vytratí, například ve chvíli, kdy člověka postihne velká pohroma, nebo musí čelit krizi, radža guna se snaží držet jak může, neboť odejít se jí nechce.


16. 6. 1933

 

 

Přeložil: Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.