Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

4 těla a 3 světy

Říká se, že světec Tukárám odešel do příbytku Boha Višnua (Vaikuntha) zároveň se svým tělem. To naznačuje, netělesný stav. "Zároveň se svým tělem" značí zatímco byl stále naživu. Jednoduše řečeno I když světec Tukárám byl obdařen tělem, opustil tělesné vědomí, takže se říká, že se stal beztělesný (videi). Tělo není nic než jedno ze 5 schránek, neboli přebalů přes Já.

Je zde 5 přebalů a 4 těla. Těmito těly jsou:

  1. Fyzické, neboli hrubé tělo, jehož hlavním atributem je bdělý stav. Je fyzickému zraku viditelné a obdařeno určitým definovatelným tvarem.

  2. Jemné tělo, které je charakterizováno snovým stavem. Není očima viditelné, přesto funguje podobným způsobem jako hrubé tělo. Je složeno z mysli, intelektu, myšlení, životního dechu neboli energií (prán) a ega neboli ztotožnění se s pocitem "já".

  3. Kauzální tělo je nevědomost sama, a je charakterizováno hlubokým spánkem. Je to bezesný hluboký spánek samotný, který je stavem kauzálního těla. Je to stav zapomnění, kde není "nic" zakoušeno.

  4. Nadkauzální tělo nereprezentuje žádný z možných světů. Existuje jako čtvrtý stav, stav turja. Je to pociťování "já jsem" neboli "já jsem On" (Soham ) stav. Dokud se adept cítí omezen předchozími třemi těly, nazývá se individualitou (džíva), a když tato 3 těla transcenduje, jeho totožnost je přeměněna do Boha (Šiva).


5-ti přebaly jsou:

  1. Hrubé tělo je potravinová schránka (Annamája). Jemné tělo má 3 schránky (přebaly), se kterými se ztotožňuje, což je přebal prány čili životního dechu (Pranamája), přebal mysli (manomája) a přebal intelektu (Buddhamája). Pátý přebal je propojen s kauzálním tělem a je nazýván jako přebal klidu (blaženosti) (Ananmdamája).

  2. Tři světy jsou: 1) nebe, 2) pozemský svět, ve kterém žijeme, někdy nazývaný jako svět smrti, neboť smrt zde je nevyhnutelná a 3) nejhlubší svět. Neboli jedná se o hrubé tělo (charakterizované bdělým stavem), jemné tělo, (charakterizované stavem snění) a kauzální tělo (charakterizované stavem hlubokého spánku). Každý přirozeně vlastní hloubku, která je hlubší než nejhlubší svět. Proto také vhodné využití lidského těla může pomoct přetransformovat obyčejné lidské bytí (Nara) do Pána, Boha (Narajána).Přeložil Aleš Adámek

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.