Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Nezaujatost je "Skutečná Podstata"

Smrtelník (džíva) je pronásledován iluzí (májou). Je štván vzhledem k nedůvěře (vikalpa). Je to iluze, která ho podvádí. Běžný člověk si neuvědomuje svou skutečnou přirozenost a žije dál jako smrtelník. Vůbec není schopen vnímat skutečnost své nesmrtelnosti (Šiva).

Představa o tom, že je smrtelník, je sama o sobě klam. Tato falešná představa, neboli mája, je dvojího typu. Klam, který náleží světskému, pomíjivému světu, se nazývá avidyamája, a klam, který náleží tomu, co se nachází za domělým jevem světa, a jenž je soustředěn na "Nejzazší Pravdu", se nazývá vidjamája.

To, jenž je neexistující neboli neskutečné, se zdá existovat důsledkem avidjamáji. Když je vše, co se jeví ve světě, viděno jako neskutečné, pak se jedná o vidjamáju.

Obojí, jak avidyamája, tak I vidyamája, vycházejí ze základní iluze, neboli moolamáji, což je vědomí samotné. Naše skutečné Já je před a za tímto vědomím. My jsme Brahma.

Je to Já, jenž je před vědomím. Jak avidyamája tak i vidyamája, utvářejí oceán světské existence. Tento oceán počal existovat po zjevení se vědomí.

Ten, kdo je nezaujatý, odtažitý, nedotčený a neposkvrněný iluzí, je vskutku mocný a nepřemožitelný. Ten, kdo se zřekl iluze se následně také vzdal tužeb. Je tak zbaven jak lítosti tak I potěšení.

Opravdový oddaný je ten, kdo uctívá svaté (realizované) bytosti a plně jim slouží. Ten, kdo se cítí být poctěn z možnosti poskytovat tutu službu svaté bytosti a kdo tím dosahuje pocitu naprostého uspokojení, je skutečným pokorným služebníkem. Opravdový adept by měl být nezaujatý iluzí, neměl by se jí nechat učarovat, a měl by pochopit svou pravou podstatu (Brahma) prostřednictvím rozlišování skutečného od neskutečného.

Nezaujatost je Skutečná Podstata.


Přeložil Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.